fbpx
 
 
 

 

apth 2 3

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως διδασκαλίας, προσφέρονται:

α) από τα 2.586 μαθήματα του εαρινού εξαμήνου των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών όλων των τμημάτων, προσφέρονται τα 2.480 μαθήματα, ποσοστό 96%. Εξ αυτών τα 2.015 διδάσκονται σήμερα -λόγω της έκτακτης κατάστασης- πλήρως μέσα από τις πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων, ενώ 465, που καλύπτουν εργαστηριακά μαθήματα, διδάσκονται μερικώς, με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. 106 μαθήματα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4% του συνόλου, δεν είναι εφικτό να παραδίδονται εξ αποστάσεως, καθώς πρόκειται για μαθήματα που απαιτούν, για παράδειγμα, ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό, ή αντιστοιχούν σε κλινικά μαθήματα, πρακτική σε σχολεία, ασκήσεις υπαίθρου, που προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία και συμμετοχή διδασκόντων/διδασκουσών και φοιτητών/φοιτητριών. Η διαδικασία αναπλήρωσης αυτών των διδακτικών ωρών σχεδιάζεται λεπτομερώς, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή την επομένη της άρσης των έκτακτων περιοριστικών μέτρων στην πανεπιστημιακή εκπαιδευτική λειτουργία.

β) από τα 889 μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών προσφέρονται τα 791 μαθήματα, ποσοστό 89%. Τα υπόλοιπα 98 μαθήματα απαιτούν φυσική παρουσία.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΘ έχει ανταποκριθεί στο σύνολό του στην έκτακτη ανάγκη για συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μετά την αναστολή της με φυσική παρουσία, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Δεδομένου ότι εννέα στους/στις δέκα φοιτητές/φοιτήτριες παγκοσμίως -σύμφωνα με τα στοιχεία της UNESCO- αντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες των ελληνικών Πανεπιστημίων λόγω της πανδημίας, οι ψηφιακές πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σηκώνουν έναν τεράστιο όγκο τηλεδιασκέψεων, που συνεπάγεται κατά διαστήματα τεχνικές δυσκολίες στις συνδέσεις. Εξασφαλίσαμε και συνεχίζουμε να εξασφαλίζουμε για την πανεπιστημιακή μας κοινότητα κάθε διαθέσιμο εργαλείο, που μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις και να διευκολύνει την απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι, όμως, αξιέπαινο πως ακόμη και οι τεχνικές δυσκολίες αξιοποιήθηκαν από τα μέλη μας και οδήγησαν σε νέες καλές πρακτικές, ενισχύοντας περαιτέρω την άμεση επικοινωνία των διδασκόντων/διδασκουσών με τους/τις φοιτητές/φοιτήτριές τους.

Στην πλειονότητα των Τμημάτων του ΑΠΘ, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους μέσω τηλεδιασκέψεων, τα διαδικτυακά μαθήματα διεξάγονται τις ημέρες και ώρες που είχαν καθορισθεί στο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου. Στη συνέχεια, οι παραδόσεις και οι σημειώσεις κάθε μαθήματος αναρτώνται από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες στο διαδίκτυο, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμες από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Εάν η πραγματοποίηση κάποιου μαθήματος δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο εφικτή, μπορεί να ορίζεται εμβόλιμο μάθημα για την αναπλήρωση του χαμένου, σε διαφορετική ημέρα και ώρα, εφόσον εξασφαλισθεί ότι το ακροατήριο είναι ελεύθερο. Οι φοιτητές/φοιτήτριες στους προσωπικούς τους ιδρυματικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς ενημερώνονται για καθετί που αφορά τους χρόνους και τις διαδικασίες διεξαγωγής των μαθημάτων.

«Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Αριστοτελείου ήρθη στο ύψος των περιστάσεων και, μέσα σε λίγες ημέρες από την αναστολή των εκπαιδευτικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου με φυσική παρουσία, προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα της έκτακτης κατάστασης. Το αίσθημα ατομικής ευθύνης, η ευσυνειδησία του καθενός και της καθεμίας, έγινε συλλογική προσπάθεια, προσηλωμένη στον στόχο να μην χαθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι Καθηγητές/Καθηγήτριες αξιοποίησαν τις τεχνολογικές πλατφόρμες που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, αξιοποίησαν την εμπειρία που ήδη είχαν μέσα από την υπηρεσία ασύγχρονης παροχής ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning. Και όσοι/όσες δεν ήταν εξοικειωμένοι/εξοικειωμένες με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, με τη διαρκή υποστήριξη από το προσωπικό του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, απέδειξαν ότι από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση θα εξέλθουμε δυνατοί και ακόμη καλύτεροι. Η μαζική συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών στα εξ αποστάσεως μαθήματα ενισχύει την πεποίθησή μας ότι το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρωθεί ομαλά. Στην πλειονότητα των ψηφιακών αιθουσών οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ξεπερνούν τους/τις 200 ανά συνεδρία και αυτό μας γεμίζει χαρά, καθώς δείχνει την ωριμότητα και αποφασιστικότητα σύσσωμης της πανεπιστημιακής κοινότητας να προχωρήσει μπροστά ενωμένη», δηλώνει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr )

 

panepisthmio makedonias 5

Μαθήματα τη Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη, καθώς και την Τετάρτη Πέμπτη και Παρασκευή στην εβδομάδα της Διακαινησίμου αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη, με στόχο να αναπληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μαθήματα χάθηκαν μέχρι την 30η Μαρτίου, οπότε έγινε πλήρης εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας από το Πανεπιστήμιο.

Επιπλέον, στην ίδια συνεδρίαση (υπ’ αριθμ. 18/3.4.2020), ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης έλαβε τη θετική γνώμη όλων των μελών του σώματος, για την πρωτοβουλία συγκέντρωσης χρημάτων από την πανεπιστημιακή κοινότητα, ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Παπανικολάου, τα οποία είναι νοσοκομεία αναφοράς για την πανδημία του κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, η Σύγκλητος αποφάσισε να προχωρήσει στην προμήθεια πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η οποία κρίνεται ότι θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο οποίο ήδη όλα τα μαθήματα, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως μέθοδο.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

 

panepisthmio makedonias 4

Σχεδόν στο 100% έχει φτάσει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το ποσοστό διδασκαλίας μαθημάτων με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Όπως επισημαίνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, «από την πρώτη στιγμή καταγράφεται εντυπωσιακή ανταπόκριση στα νέα δεδομένα και από τους φοιτητές και από τους διδάσκοντες, οι οποίοι ξεπερνώντας όποιες τεχνικές αδυναμίες εμφανίστηκαν, έδωσαν από την αρχή τον καλύτερο εαυτό τους για να μην χαθεί ούτε ώρα από το πρόγραμμα του εξαμήνου. Για να επιτύχουν το στόχο τους χρησιμοποιούν κυρίως δύο βασικές πλατφόρμες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Google Meet και το Zoom».

Ο ίδιος, μάλιστα, τονίζει ότι «υπάρχουν προτάσεις τα μαθήματα να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια ορισμένων ημερών από τις διακοπές του Πάσχα, ώστε να αναπληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ώρες που χάθηκαν μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το θέμα θα συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου». Αναλυτικά η κατάσταση στα οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως εξής:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Στο εαρινό εξάμηνο του 2019-2020, στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών διδάσκονται συνολικά 47 μαθήματα. Από αυτά και τα 47 (40 μαθήματα, 3 εργαστήρια, 4 φροντιστήρια) προσφέρονται αυτήν τη στιγμή με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου είχαν ήδη διδαχθεί 42 από τα 47 μαθήματα, ποσοστό 89,4%, ενώ από σήμερα Τρίτη το ποσοστό διδασκαλίας έχει φτάσει το 100%.

Επίσης, από σήμερα το 100% των μεταπτυχιακών του Τμήματος διδάσκεται εξ αποστάσεως. Ειδικότερα, από τα 7 μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη μέχρι χθες είχε διδαχθεί το 57% και από σήμερα το σύνολο. Από τα 8 μαθήματα του ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά μέχρι χθες το 50% και από σήμερα το 100% και τέλος από τα 7 μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Εφαρμοσμένα Οικονομικά, μέχρι χθες είχε διδαχθεί το 57% των μαθημάτων εξ αποστάσεως και από σήμερα 31 Μαρτίου το ποσοστό έχει φτάσει το 100%.

Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

Στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) από τις 23/3/2020 έχουν ξεκινήσει τα 2/3 των μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου να διδάσκονται εξ αποστάσεως και από τις 26/3/2020 το 100% των μαθημάτων. Τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είχαν αρχίσει νωρίτερα και συστηματικά από 23/3/2020.

Όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος ΒΣΑΣ έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους με διαλέξεις σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (Google meet) και σε συνδυασμό με την ασύγχρονη διδασκαλία μέσω Compus. Οι διδάσκοντες κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλύπτοντας όσο μπορούν την ύλη με παροχή επιπρόσθετου υλικού, εκτός εγχειριδίου, μέχρις ότου επιλυθεί το ζήτημα αυτό κεντρικά.

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων όλα τα προπτυχιακά και όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Επιπλέον, στο σύστημα Compus έχουν αναρτηθεί και τα 64 προπτυχιακά μαθήματα, το σύνολο των οποίων μπορούν να διδαχθούν διαδικτυακά. Ο μέγιστος εκτιμώμενος αριθμός φοιτητών που μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα είναι 5.780.

Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα 5 μαθήματα του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση άρχισαν από τις 27/3, τα 6 του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από τις 28/3, τα 4 του ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων από τις 26/3, τα 9 του ΠΜΣ στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων από τις 27/3, τα 4 του ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις 26/3. Από τα 13 μαθήματα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΜΣ- Μεταπτυχιακό στη ν Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ τα 7 μαθήματα έχουν αρχίσει ήδη ενώ τα υπόλοιπα 6 αρχίζουν τις επόμενες δύο ημέρες. Τέλος και τα 5 μαθήματα του ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα- MIS, άρχισαν να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως από χθες.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μέχρι τις 29 Μαρτίου 2020 τα μισά από τα εαρινά μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και τα μισά εαρινά μαθήματα των τριών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος (ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» και ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση») έχουν διδαχθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το διδακτικό υλικό έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα Compus.

Από σήμερα 30 Μαρτίου 2020, όλα τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και όλα τα μαθήματα των Μεταπτυχιακών διεξάγονται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και τα μαθήματα αναρτώνται στην ίδια πλατφόρμα.

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το 97% των μαθημάτων (57 στα 59) διεξάγεται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ τα υπόλοιπα δύο μαθήματα δεν πραγματοποιούνται λόγω ασθενείας διδασκόντων.

Στα μεταπτυχιακά προγράμματα εξ αποστάσεως διεξάγονται τα μαθήματα ως εξής: στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική το 94% των μαθημάτων (15/16), στο ΠΜΣ Δίκαιο και Πληροφορική διεξάγεται το 100% των μαθημάτων (8/8) και τέλος στο ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων διεξάγεται το 100% των μαθημάτων (4/4).

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, δεδομένης της απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος ώστε τα μαθήματα να αρχίσουν να διεξάγονται εξ αποστάσεως σε κάθε περίπτωση από τις 26.3 και μετά, ελήφθη πρόνοια ώστε να αρχίσει η διδασκαλία όλων των μαθημάτων εξ αποστάσεως από την ημέρα αυτή, τηρώντας παράλληλα το εγκεκριμένο πρόγραμμα διδασκαλίας του Τμήματος (τυχόν αναγκαίες αναπληρώσεις θα προγραμματιστούν εν ευθέτω χρόνω). Υπήρξε ένας αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων (περίπου το 1/3) των οποίων η εξ αποστάσεως διδασκαλία ξεκίνησε από 23.3.2020. Σημειώνεται ότι ως προς τα μαθήματα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) η εξ αποστάσεως διδασκαλία είχε αρχίσει από τις 19.3.2020 με δύο μαθήματα και συνεχίζεται έκτοτε εκτεινόμενη σταδιακά στο σύνολο των μαθημάτων.

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής δεν υπάρχουν μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται με μέθοδο τηλεκπαίδευσης. Ακόμη και τα εργαστηριακά μαθήματα τροποποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να διδάσκονται εξ αποστάσεως.

Από χθες το σύνολο των 45 προπτυχιακών και των 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων, δηλαδή το 100%, πραγματοποιείται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης από τα 310 προσφερόμενα μαθήματα στα οποία υπάρχουν δηλώσεις φοιτητών, τα 298 πραγματοποιούνται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Είναι εντυπωσιακό ότι πραγματοποιείται τόσο μεγάλος αριθμός μαθημάτων, καθώς ο εξοπλισμός που χρειάζεται για μια αξιοπρεπή πραγματοποίηση ατομικών μουσικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου, πρέπει να είναι ειδικών προδιαγραφών.

Για τα υπόλοιπα δώδεκα μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται είναι απολύτως απαραίτητη η διά ζώσης και ταυτόχρονη παρουσία φοιτητών και διδασκόντων, τόσο κατά τη διδασκαλία και την εξέταση, όσο και κατά την προετοιμασία των φοιτητών. Πρόκειται για τα μαθήματα Ειδίκευση Κρουστά, Ζητήματα Αυτοσχεδιασμού, Μουσική Δωματίου, Ορχήστρα, Παραστατική Συνόλων, Πιανιστική Συνοδεία, Σύνολα Παραδοσιακής Μουσικής, Σύνολα Τζαζ, Σύνολα Βιολοντσέλων, Φωνητικό Εργαστήριο, Τεχνικές όμποε – φαγκότου, Ψηφιακή Επεξεργασία Παρτιτούρας. Για τα μαθήματα αυτά θα υπάρξει μέριμνα, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες υγιεινής και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, να διδαχθούν και να εξεταστούν από τη στιγμή της άρσης των απαγορευτικών μέτρων, με σκοπό να μη χαθεί το τρέχον εξάμηνο.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

eap 8

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το πρώτο Δημόσιο Ίδρυμα που πάντα πρόσφερε και εξακολουθεί να προσφέρει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βασιζόμενη σε σύγχρονες και διαρκώς εξελισσόμενες μεθόδους και εργαλεία, σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα Προπτυχιακά και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα οι αιτήσεις αφορούν: 8 Προπτυχιακά Προγράμματα, 1 Ειδικό και 37 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Μέσα από τις εξ αποστάσεως σπουδές το άτομο σταδιακά αναπτύσσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και δυνατότητες, που απορρέουν από το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών που επιλέγει, αλλά και από τη διαρκή επαφή με τον γραπτό λόγο και τη χρήση της τεχνολογίας.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διαθέτει 4 Σχολές:

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Προγράμματα Σπουδών σε Προπτυχιακό αλλά & Μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γνώσεις και δεξιότητες σε Μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των εικαστικών & εφαρμοσμένων τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας
Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές στους κλάδους των Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Βασικό αντικείμενο η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα των Κοινωνικών Επιστημών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Διοικητική και Οικονομική Επιστήμη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

720 707878 ac56abfc16 81e783e666bdabc6

Η ανακάλυψη της κρυσταλλικής δομής της κύριας πρωτεάσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 ανοίγει νέους δρόμους για την ανακάλυψη φαρμάκων ειδικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού
Μία σημαντική επιστημονική ανακάλυψη που δημοσιεύτηκε σε ένα από τα πλέον έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το Science, ανοίγει νέους δρόμους για την ανακάλυψη φαρμάκου ειδικού για την καταπολέμηση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2. Ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Rolf Hilgenfeld, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λούμπεκ στη Γερμανία, ανακοίνωσε την κρυσταλλική δομή της κύριας πρωτεάσης του κορωνοϊού και μάλιστα συγκρυσταλλωμένης με έναν αναστολέα-υποψήφιο φάρμακο.

Τα επιστημονικά αυτά ευρήματα θέτουν τις βάσεις για τον ορθολογικό σχεδιασμό φαρμάκου ειδικού για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2. Η κύρια πρωτεάση (Mpro, 3CLpro) του κορωνοϊού αποτελεί ελκυστικό στόχο για την ανακάλυψη νέου φαρμάκου (αναστολέα του ενζύμου), γιατί διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στην επεξεργασία πρωτεϊνών που μεταφράζονται από το ιικό RNA. Η εξειδίκευση της ιικής πρωτεάσης δεν ομοιάζει με καμία από τις πρωτεάσες του ανθρώπου και γι’ αυτό θεωρείται ότι αναστολείς της δεν θα παρουσιάζουν τοξικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ένα τέταρτο των χρησιμοποιούμενων γενικά φαρμάκων αποτελείται από αναστολείς ενζύμων.

 Οι αναστολείς που αναπτύχθηκαν στη Γερμανία βασίζονταν σε παλαιότερα ευρήματα του Καθ. Hilgenfeld, στα πλαίσια ερευνών για τον SARS-CoV. Οι τωρινές μελέτες σε εργαστηριακό επίπεδο έδειξαν ότι ο προτεινόμενος αναστολέας (άλφα-κετοαμίδιο) είναι κατάληλος για χρήση υπό εισπνεόμενη μορφή.

Η ομάδα του Καθηγητή Γιώργου Κόκοτου στο Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ ξεκίνησε συνεργασία με την ομάδα του Καθηγητή Hilgenfeld, στα πλαίσια της οποίας ενώσεις (κετοαμίδια) που είχαν συντεθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρουσίαζαν δράση κατά κορωνοϊών να ελεγχθούν για τη δράση τους στη Γερμανία έναντι του νέου κορωνοϊού.

Γιώργος Κόκοτος

Καθηγητής Οργανικής Χημείας-Φαρμακοχημείας, ΕΚΠΑ

 (ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

Κέντρο Αριστείας Σχεδιασμού και Ανακάλυψης Φαρμάκων ΕΚΠΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education