fbpx
 
 
 

 

upourgeio

Διευκρινιστική εγκύκλιο, σχετικά με τη δυνατότητα παροχής ακαδημαϊκής ταυτότητας με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου στους φοιτητές που εγγράφονται στα Α.Ε.Ι. μέσω κατατακτήριων εξετάσεων,εξέδωσε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ,Β. Διγαλάκης, κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν από τα ΑΕΙ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Οι διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι ρυθμίζονται με την περ. γ ́ παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) και την κατ’εξουσιοδότησή του εκδοθείσα ΚΥΑ «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των ΑΕΙ» με αρ. Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 (ΦΕΚ Β ́2234), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ.Φ.593259/Β3/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’2377) και ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 (ΦΕΚ Β ́2234) : «Δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου» : [...] 2. Με τη δημοσίευση της παρούσας δικαιούχοι δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου εισαγωγής τους αποκλειστικά και μόνο: [...]α) Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. β) Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. [...]»

Ως εκ τούτου, η ακαδημαϊκή ταυτότητα με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου δεν παρέχεται σε φοιτητές που εγγράφονται στα Α.Ε.Ι. και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι., ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο οικείο Τμήμα (κατατακτήριες εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις, κ.α.).

Χορηγείται όμως σε φοιτητές που εγγράφονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων ως κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

(Πηγή :www.esos.gr)

 

emp 3

Τα μέτρα υγειονομικής προστασίας ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί προκαταρκτικά* εν όψει της επανεκκίνησης, από 25/5/2020, εκπαιδευτικών διαδικασιών στα Πανεπιστήμια με φυσική παρουσία (ΦΠ) φοιτητών και προσωπικού.

Οι διαδικασίες με φυσική παρουσία απαιτούν αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και η μέγιστη προτεραιότητα και η βασική μέριμνα στοχεύουν στην προστασία της υγείας. Το ΕΜΠ έχει προγραμματίσει έγκαιρα και έχει δρομολογήσει την προμήθεια του υλικού και την εφαρμογή των διαδικασιών που απαιτούνται από τα μέτρα, σε τρόπο ώστε από την επανεκκίνηση στις 25/5 και μετά να λειτουργήσουν όλα όπως πρέπει. Η ομαλή λειτουργία είναι υπόθεση όλων μας: της Πρυτανείας, των Κοσμητόρων των Σχολών, του διδακτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων και κατηγοριών, των γραμματειών των Σχολών, των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και – σε σημαντικό βαθμό – των φοιτητών του ΕΜΠ.

Ακολουθούν αναλυτικά τα μέτρα και οι διαδικασίες της υγειονομικής προστασίας.

1. Αραίωση θέσεων εργασίας. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη απόστασης τουλάχιστον 1.5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι θέσεις εργασίας και εξέτασης θα φέρουν εκ των προτέρων κατάλληλη σήμανση. Συνεπώς, ο αριθμός των ατόμων που θα βρίσκονται σε κάθε χώρο εργασίας/εξέτασης θα είναι προκαθορισμένος.

2. Προσέλευση και συμμετοχή των φοιτητών στα εργαστήρια και εξετάσεις. Ο συνωστισμός σε οποιαδήποτε φάση των διαδικασιών είναι απαραίτητο να αποτραπεί. Γι’ αυτόν τον λόγο, έγκαιρα, πριν τη διεξαγωγή εργαστηρίων και εξετάσεων, είναι σκόπιμο να ζητηθεί από τους φοιτητές να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε φόρμα που θα αναρτάται από τη Σχολή ανά εργαστήριο/μάθημα. Εν συνεχεία θα ανακοινωθούν οι βάρδιες εργασίας/εξέτασης των φοιτητών -- ημέρα και ώρα προσέλευσης -- με αλφαβητική κατανομή, σε αντιστοιχία με την προκαθορισμένη κατανομή θέσεων που αναφέρθηκε στο 1.

Η δήλωση από τους φοιτητές της συμμετοχής τους με ΦΠ σε εργαστήρια και εξετάσεις και η εν συνεχεία ενημέρωσή τους για τη συγκεκριμένη βάρδια που εντάσσονται, διασφαλίζει τη συμμετοχή τους στις προγραμματισμένες διαδικασίες. Επιπλέον, συμβάλλει σημαντικά στον ορθολογικό προγραμματισμό και αποδοτική διεξαγωγή των διαδικασιών, με απώτερο στόχο την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων.

Σημειώνεται ότι πρέπει να αποφεύγεται η συγκέντρωση/παραμονή φοιτητών σε κοινόχρηστους χώρους. Για ενίσχυση της αποτροπής του συνωστισμού, η Πρυτανεία ζήτησε από τη διοίκηση του ΟΑΣΑ την πύκνωση των δρομολογίων της γραμμής 242 από 25/5 και μετά, και έλαβε θετική ανταπόκριση.

3. Μάσκες. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από καθέναν που συμμετέχει σε εργαστήρια και εξετάσεις με ΦΠ. Oι φοιτητές πρέπει να προσέρχονται με δικές τους μάσκες, με τις οποίες εύλογα υποτίθεται ότι είναι εφοδιασμένοι καθόλη την τρέχουσα περίοδο. Στα εργαστήρια και στις αίθουσες εξετάσεων θα είναι διαθέσιμες μάσκες μιας χρήσης για την περίπτωση που από αμέλεια ή αστοχία κάποιοι φοιτητές προσέλθουν χωρίς την προσωπική τους μάσκα. Το ΕΜΠ θα προμηθευτεί υφασμάτινες μάσκες πολλαπλής χρήσης για όλους τους εργαζόμενους και τους υποψήφιους διδάκτορες. Η διανομή των μασκών στους εργαζομένους στις Σχολές θα γίνει με μέριμνα της διοίκησης κάθε Σχολής και στη κεντρική διοίκηση με μέριμνα των προϊσταμένων των υπηρεσιών.

4. Γάντια. Δεν ενδείκνυται η γενική χρήση τους. Θα γίνει, όμως, προμήθεια γαντιών για χρήση σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ενδεχομένως σε μερικά εργαστήρια ή για τη διανομή/συλλογή γραπτών από τους επιτηρητές/διδάσκοντες στις εξετάσεις.

5. Αντισηπτικά, σαπούνι. Τα αντισηπτικά θα ευρίσκονται σε κάθε εργαστήριο και σε κάθε αίθουσα και υγρό σαπούνι καθώς και χαρτοπετσέτες σε κάθε τουαλέτα γειτονική στους χώρους εργασίας σε επαρκή ποσότητα. Χρειάζεται η υπευθυνότητα όλων, πέραν της μέριμνας των υπηρεσιών του ΕΜΠ, για τη διασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων υλικών.

6. Καθαριότητα-απολύμανση. Τα συνεργεία καθαριότητας αναλαμβάνουν την επιμελή διατήρηση της καθαριότητας και της ανανέωσης των υλικών στους χώρους εργασίας και στις τουαλέτες. Πριν την αλλαγή κάθε βάρδιας ασκουμένων ή εξεταζομένων, θα καθαρίζεται, από το προσωπικό καθαριότητας, με ειδικό απολυμαντικό διάλυμα κάθε επιφάνεια προηγούμενης χρήσης.

7. Κλιματισμός. Ο κλιματισμός καλό είναι να μη λειτουργεί και να μη γίνεται ανακυκλοφορία του αέρα. Σε κάθε περίπτωση, τα παράθυρα των χώρων θα παραμένουν ανοιχτά για εξασφάλιση συνεχούς αερισμού. Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης του κλιματισμού είναι υπό συζήτηση.

8. Ιατρική υποστήριξη. Θα υπάρξει μέριμνα ώστε το όποιο ανησυχητικό περιστατικό σημειωθεί να αντιμετωπιστεί αρχικά από το ιατρικό προσωπικό του ΕΜΠ και να εκτιμηθεί για τα περαιτέρω.

9. Πρόνοια για ευπαθή άτομα και άλλες αντιξοότητες. Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με ΦΠ (ευπαθείς, αποκλεισμένοι) θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τη Σχολή τους για να αναζητηθεί, σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου/μαθήματος, εναλλακτική λύση, όπως, για παράδειγμα, εξ αποστάσεως προφορική εξέταση ή ξεχωριστή άσκηση/εξέταση σε εύθετο χρόνο.

Για τον περιορισμό της διάρκειας συγχρωτισμού, έστω και με την προβλεπόμενη αραίωση, αλλά και για τη μείωση της ταλαιπωρίας των φοιτητών -- μάσκα, ζέστη, άγχος -- η διάρκεια κάθε εξέτασης θα είναι σύντομη, ενδεικτικά 1 ώρα.

Σημειώνεται ότι στο ΕΜΠ ένα σημαντικό ποσοστό, διαφορετικό ανά Σχολή, των εργαστηριακών ασκήσεων και των εξετάσεων θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της υγείας όλων από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
*Εάν προκύψουν νεότερες οδηγίες από ΕΟΔΥ, θα γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

PAMAK

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη συνεδρίαση με αριθμό 22/14.5.2020:

· θεωρώντας ότι η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητών/φοιτητριών και του προσωπικού, διοικητικού και ακαδημαϊκού, είναι πέραν πάσης αμφισβήτησης το κυρίαρχο και πρώτιστο μέλημα,

· δεδομένου ότι οι συνθήκες της πανδημίας επιβάλλουν περιορισμούς στον τρόπο, τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου (ελαχιστοποίηση φυσικής παρουσίας και συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους, διεξαγωγή εκπαιδευτικής διαδικασίας εξ αποστάσεως, διοικητικές λειτουργίες με ηλεκτρονικές μεθόδους και εξ αποστάσεως σε σημαντικό βαθμό, παρουσία και παραμονή στους χώρους του πανεπιστημίου στο ελάχιστο δυνατό) και

· προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η ακαδημαϊκή λειτουργία κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, αποφάσισε ομόφωνα οι εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου 2020 να πραγματοποιηθούν, κατ’ εξαίρεση και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, με εξ αποστάσεως μεθόδους. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες να λάβουν μέρος στις εξετάσεις

α) αποφεύγοντας μετακινήσεις από τους τόπους καταγωγής και διαμονής τους,

β) χωρίς συγχρωτισμό στις αίθουσες και στα αμφιθέατρα,

γ) χωρίς κίνδυνο για την υγεία των ιδίων αλλά και την υγεία των οικείων τους, όπως και εκείνης του προσωπικού του Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού και διοικητικού.

· Ο κάθε διδάσκων, στο πλαίσιο της λειτουργικής του αυτονομίας, μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε προτεινόμενη μέθοδο εξ αποστάσεως εξέτασης ή συνδυασμό εξ αποστάσεως μεθόδων.

· Η μόνη εξαίρεση αφορά το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, στο οποίο επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν διά ζώσης εξετάσεις σε έναν ελάχιστο αριθμό μαθημάτων που θα εξειδικεύσει το ίδιο και τα οποία απαιτούν φυσική παρουσία, η οποία θα κυμαίνεται γύρω στα πέντε άτομα ανά μεγάλο αμφιθέατρο/αίθουσα διδασκαλίας, έτσι ώστε να ακολουθούνται πλήρως οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), π.χ. αριθμός τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο, χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου, χρήση απολυμαντικού.

· Η εξεταστική περίοδος ορίζεται από 10.6.2020 μέχρι 18.7.2020, με δυνατότητα τα Τμήματα να πραγματοποιούν εξετάσεις και ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους.

 (ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

foithtes 0

Αυτές τις ημέρες περισσότερα από 1.160.000 βιβλία ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα για να φτάσουν εγκαίρως στα σπίτια των Ελλήνων φοιτητών, ανακοίνωσε σήμερα ο Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων.

Ο Σύλλογος καλεί όσες εταιρείες ταχυμεταφορών αποδέχθηκαν να συμμετέχουν στο έργο, να στηρίξουν και εκείνες από την πλευρά τους την Εκπαίδευση στη χώρα μας, να δώσουν την απαραίτητη προτεραιότητα που απαιτείται στις παραδόσεις των συγγραμμάτων κατ’ οίκον, δεδομένου του μικρού χρονικού περιθωρίου (μέχρι τις 15 Ιουνίου).

Παράλληλα διατυπώνει την “πικρία” του προς το υπουργείο Παιδείας ότι “οι Εκδοτικοί Οίκοι της χώρας παραμένουν απλήρωτοι για 3 εξάμηνα και για βιβλία που έχουν ήδη παραδοθεί”, και υπογραμμίζει:

Είναι εύλογη η αγωνία όλων μας εάν θα καταφέρουν όλοι οι Εκδοτικοί Οίκοι να ανταποκριθούν οικονομικά στο εξαιρετικά κοστοβόρο έργο καθώς –εκτός από την οικονομική ζημιά που έχουν υποστεί από το lockdown λόγω του κοροναϊού– μέχρι σήμερα ΔΕΝ υλοποιείται η έγγραφη, διαβεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης, για ταχεία εξόφληση των οφειλόμενων.
Συνεχίζουμε το έργο της κατ’ οίκον παράδοσης των συγγραμμάτων και αναμένουμε, αντιστοίχως το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του.
Οι συνθήκες είναι αμείλικτες και οι ανάγκες επείγουσες.
Ο Σύλλογος των εκδοτών καλεί τους φοιτητές ή τους εκπρόσωπους τους:

Α. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα στις διευθύνσεις παραλαβής που έχουν δηλώσει.

Β. Να διατηρούν ενεργοποιημένους τους αριθμούς τηλεφώνων που έχουν δηλώσει, έτσι ώστε η παράδοση των συγγραμμάτων από τις εταιρείες Courier να καταστεί εφικτή.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

geoponiko kintzios

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε, να εισηγηθεί στις Κοσμητείες των Σχολών:

1. Οι εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου (εαρινό 2019-20) να πραγματοποιηθούν συνολικά και αποκλειστικά εξ αποστάσεως από 25.05.2020 έως και την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, μέσω των ήδη διαθέσιμων πλατφορμών τηλεκπαίδευσης.

2. Οι εξετάσεις των μαθημάτων στη θεωρία και το εργαστήριο να πραγματοποιηθούν συνολικά και αποκλειστικά εξ αποστάσεως την ίδια ημέρα και ώρα.

3. Οι εξετάσεις θα γίνουν μέσα από τις σύγχρονες πλατφόρμες του Ιδρύματος και με την εξασφάλιση τόσο της αξιοπιστίας της διαδικασίας όσο και της ασφάλειας των φοιτητών και φοιτητριών του, οι οποίοι θα εξεταστούν από τον χώρο που θα επιλέξουν. Το Τμήμα Δικτύου – Διαδικτύου επεξεργάζεται ήδη το πρωτόκολλο εφαρμογής τους, το οποίο θα κοινοποιηθεί άμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή τη διαδικασία.

4. Η υγεία και η ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού είναι αδιαπραγμάτευτη και πρώτιστης σημασίας για το Πανεπιστήμιο.

5. Οι ανωτέρω προτάσεις προτείνονται μόνο για το τρέχον εξάμηνο για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και δεν θα αποτελέσουν πάγια και μόνιμη πρακτική, που θα υποκαταστήσει την εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία.

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου τα εξής:

1. Με δεδομένο ότι ο «Εύδοξος» ανακοίνωσε ότι τα συγγράμματα θα αποσταλούν στους φοιτητές μέχρι 15.06.2020, το Πρυτανικό συμβούλιο εισηγείται στη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. την τροποποίηση του υπάρχοντος χρονοδιαγράμματος σπουδών, κατά μία εβδομάδα, προκειμένου όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν λάβει τα απαραίτητα για τη μελέτη τους συγγράμματα

2. Η επιπρόσθετη εβδομάδα, κατά την οποία θα παραταθεί το τρέχον εξάμηνο σπουδών, δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους διδάσκοντες για κάλυψη κενών στη διδασκόμενη ύλη.

3. Οι φοιτητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα ψηφιακά εργαστήρια ή να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μέσω των ηλεκτρονικών μέσων (είτε λόγω έλλειψης κατάλληλης υποδομής ή λόγω ιδιαίτερων μαθησιακών αιτιών), θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στις εξ αποστάσεως μεθόδους στο Τμήμα Α΄ Σπουδών της Διεύθυνσης Σπουδών μέσω της πλατφόρμας του e-student, ή το Unistudent για τα απομακρυσμένα Τμήματα. Για αυτήν την κατηγορία φοιτητών αποκλειστικά θα δοθεί η δυνατότητα της εξέτασης με φυσική παρουσία στο τέλος της εξεταστικής περιόδου και περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν από το Τμήμα Α΄ Σπουδών, μετά την ολοκλήρωση συλλογής των σχετικών αιτημάτων.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education