fbpx
 
 
 

 

foithtes 5

Κυβερνητικό “στοίχημα αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο πανεπιστημιακό τμήμα, με δίδακτρα, για το εάν θα επιτύχει να προσελκύσει τον επιθυμητό αριθμό εγγραφών ξένων φοιτητών , εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τμήματα , με βάσει των νέο νόμο που θα ψηφιστεί , στη Βουλή, στις 25 Ιανουρίου.

Μάλιστα η Κυβέρνηση , με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Νίκη Κεραμέως, επιχορήγησε το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό τμήμα της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ, με 50.000 ευρώ, για να διαφημιστεί σε σε ξένα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, όπως της Αμερικής, Κίνας, Αυστραλίας, αραβικές χώρες κλπ.

Μέχρι πριν τις γιορτές (σ.σ. η πλατφόρμα εγγραφών άνοιξε στις 2 Δεκεμβρίου) το αγγλόφωνο προπτυχιακό τμήμα της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ, δέχθηκε τέσσερις εγγραφές, ενώ βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων άλλοι δέκα ξένοι φοιτητές.

Η προθεσμία αιτήσεων λήγει το Μάρτιο.

Το ξενόγλωσσο τμήμα στη Φιλοσοφική θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 για εκτός ευρωπαϊκής ένωσης φοιτητές, με δίδακτρα 6.000 ευρώ ετησίως.

Ανάλογη πρωτοβουλία έχει αναλάβει και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με “μπροστάρη” τα ΤΕΦΑΑ για ξενόγλωσσο τμήμα για τον αθλητισμό , ενώ ανάλογες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν και άλλα τμήματα του ίδιου Ιδρύματος καθώς και τμήματα του πρώην ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.

Στη Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ το προπτυχιακό πρόγραμμα θα λειτουργήσει στην αγγλική γλώσσα , με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece» , και θα αφορά:

α. στην Αρχαιολογία,

β. στην Ιστορία και

γ. στη Λογοτεχνία της Αρχαίας Ελλάδας,

Το Πρόγραμμα Σπουδών θα αποβλέπει στην αξιοποίηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως θεμέλιου λίθου του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού και του σχετικού διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές σπουδές.

Η θεματολογία των μαθημάτων του προγράμματος θα καλύπτει εισαγωγικά στοιχεία των επιστημών της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και της Φιλολογίας, τη συστηματική εξέταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και της ιστορίας της τέχνης, την ιστορική εξέλιξη κατά την Αρχαιότητα, την μελέτη των κειμένων των κύριων αρχαίων συγγραφέων, την εξέταση παπύρων.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα σε αίθουσα (διαλέξεις ή σεμινάρια) και επιτόπια μαθήματα, τα οποία διεξάγονται σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία συνδυαζόμενα με ειδική διδασκαλία σε τάξη, ενώ προβλέπεται συμμετοχή των φοιτητών σε πανεπιστημιακές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Επιστημονική και διοικητική ευθύνη του προγράμματος

Την επιστημονική και διοικητική ευθύνη του Προγράμματος έχει επταμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία ήδη συγκροτήθηκε με πρόεδρο την Κοσμήτορα Ελένη Καραμαλέγκου .

Επιλογή φοιτητών

Στο Πρόγραμμα Σπουδών πρώτου κύκλου, με τίτλο: «ΒΑ Program in the Archaelogy, History, and Literature of Ancient Greece», γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πολίτες που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου άλλων χωρών (πλην της Ελλάδας) και διαθέτουν διεθνώς αποδεκτή πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής, επιπέδου (Β2).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων, που διενεργείται με ευθύνη της Κοσμήτορισσας της Σχολής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος.

Χρονική Διάρκεια/Αριθμός εισακτέων

Το πρόγραμμα σπουδών θα έχει τετραετή διάρκεια.

Ο αριθμός εισακτέων κατ ́ έτος ορίζεται κατ ́ ανώτατο όριο σε εκατό (100) φοιτητές.

Διδασκαλία-Εκπαιδευτικό προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Σχολής, καθώς και από μέλη Δ.Ε.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Διδακτικό έργο μπορεί να ανατεθεί και σε διακεκριμένους Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων.

Οι ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (Α ́218).

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει ανά μήνα το σαράντα τοις εκατό (40%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α ́74).

Οικονομική συμμετοχή- Δικαιώματα-υποχρεώσεις φοιτητών

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά με το ποσόν των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατ ́ έτος.

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Ε.Κ.Π.Α. και το ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού τους έργου, κατά τους ορισμούς των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και τον Κανονισμό Λειτουργίας του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών.

Πόροι και οικονομική διαχείριση του προγράμματος

Oι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τα δίδακτρα των φοιτητών.

Η οικονομική διαχείριση του Προγράμματος θα γίνεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α..

Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για τη λειτουργία του προγράμματος στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

( ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

Pin It

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education