fbpx
 
 
 

diorismoi 1412019

Διορισμοί και Προσλήψεις Εκπαιδευτικών 2020: Οδηγίες για την τοποθέτηση αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών - Εγγραφο
Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε οδηγίες για προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής, καθώς και την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με αφορμή ερωτήματα εκπαιδευτικών και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

ΣΧΕΤ. : 1.έγγραφο ΥΠΑΙΘ υπ’ αριθμ. 108336/Ε2/21-8-2020 «Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ»

2. έγγραφο ΥΠΑΙΘ υπ. αριθμ. 108390/Ε1/21-8-2020 «Οδηγίες για την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ» Με αφορμή ερωτήματα εκπαιδευτικών και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, επαναλαμβάνουμε τα ακόλουθα:

Α. Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Η προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/17-08-2020 με υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας έως την Τετάρτη 26/08/2020, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 154/1996 (ΦΕΚ Α’115), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 144/1997 (ΦΕΚ Α`127), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/08 (ΦΕΚ Α’199), όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’111). Προς διευκόλυνσή σας, παρατίθενται οι οικείες διατάξεις σε σειρά αντίστοιχων ενεργειών:

1. «…οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού…». (ΠΔ 144/1997). Ως κενές θέσεις νοούνται εκείνες που απέμειναν μετά την ολοκλήρωση από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της διαδικασίας των λειτουργικών τοποθετήσεων, σύμφωνα με το έγγραφο υπ’ αριθ. 102027/ΓΔ5/30-07-2020 «Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά», καθώς και τυχόν θέσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα.

2. Στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων στα λειτουργικά κενά σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, θα προηγηθεί η τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ακολούθως θα εξεταστεί η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από κοινού με την τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και, τέλος, η τοποθέτηση των προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών.

3. «Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης.

Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης». (ν. 4692/2020 άρθρο 48).

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όμως, κατά την προσωρινή τοποθέτησή τους στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης, συγκρίνονται με βάση τις μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του π.δ. 144/1997.

4. «Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών». (ΠΔ 144/1997)

5. «Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν.2413/1996» (ΠΔ 144/1997)

6. «…Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησής τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς» [παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’78)]

Β. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 104627/ΓΔ5/7- 8-2020 (3344 Β) υ.α. «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)». Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 5 αυτής: «α. Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη.

Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης. β. Ειδικά για την ενιαία τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 σε σχολικές μονάδες της ίδιας περιοχής πρόσληψης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ισχύουν τα αναφερόμενα στην περ. α’ και επιπρόσθετα, για το ενδεχόμενο τοποθέτησης εκπαιδευτικών και των δύο ειδικοτήτων, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων με τα κατά περίπτωση κριτήρια ισοβαθμίας της περ. η’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019.»

Σημειώνεται ότι, για την ενιαία τοποθέτηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02 σε σχολικές μονάδες της ίδιας περιοχής πρόσληψης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στον συνολικό βαθμό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες:

αα) στα κοινωνικά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 57 (ήτοι αναπηρία υποψηφίου, συζύγου ή τέκνου),

ββ) στα ακαδημαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, γγ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας.

(πηγή:www.alfavita.gr)

YPOURGEIO

«Κυρωμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του αρθ. 19 σε συνδυασμό με την παρ. 9 του αρθ. 62 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020) - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Π.Σ & ΠΕΙ.Σ»

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) προβαίνει σε ανακοίνωση των κυρωμένων αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υπό απόσπαση εκπαιδευτικών σε Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ για ενημέρωση των υποψηφίων.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν οι αποσπάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 19 σε συνδυασμό με την παρ. 9 του αρθ. 62 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020) - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Π.Σ & ΠΕΙ.Σ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τους πίνακες.

(πηγή:https://www.minedu.gov.gr)

asep

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας, σήμερα Τρίτη θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2020-2021
Σήμερα παίρνει οριστικά τέλος η αγωνία χιλιάδων αναπληρωτών, καθώς αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την Α΄φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των προσλήψεων θα αγγίξει τις 20.000 θέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σήμερα, αντί της Παρασκευής 21/8 που είχε αρχικά οριστεί, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι προσλήψεις στα τμήματα ένταξης και την Παράλληλη Στήριξη.

(πηγη:www.alfavita.gr)

kordis

UPDATE: Σύμφωνα με νεώτερα δεδομένα οι προσλήψεις αναπληρωτών με τη συμπερίληψη και της Παράλληλης Στήριξης πάνε για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας! Ευελπιστώ ότι δεν θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές που θα διαταράξουν τη σειρά του πίνακα προσλήψεων!
Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε για όλες τις τελευταίες εκπαιδευτικές εξελίξεις και για τις προσλήψεις αναπληρωτών:

Α. ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΑΕ ΤΗΣ 3ΕΑ & 4ΕΑ
Δημοσιεύτηκε χθες η με αριθμό 106410/Ε1/17-08-2020 (ΦΕΚ 1289 τ.Γ΄ στις 19.08.2020 ΑΔΑ: ΩΩΘΚ46ΜΤΛΗ-ΠΤΞ) Απόφαση με θέμα: «Διορισμός 3445 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020. Οι νεοδιοριζόμενοι/ες τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) / (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Β. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών τα σημερινά δεδομένα είναι τα ακόλουθα:

1.Αρχικά φαίνεται ότι επιλέγεται η λύση να γίνουν αύριο 21 Αυγούστου οι προσλήψεις αναπληρωτών στη Γενική Εκπαίδευση, τις ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και Τμήματα Ένταξης.

2. Η Παράλληλη Στήριξη αλλά και οι προσλήψεις στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία πάνε πλέον πιο πίσω χρονικά!

3. Οι προσλήψεις αναπληρωτών δεν είναι αγώνας δρόμου, ούτε φυσικά επικοινωνιακό εργαλείο για τη δημιουργία εντυπώσεων περί «κανονικότητας» στο άνοιγμα των σχολείων! Είναι σίγουρα σημαντικό ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν τον Αύγουστο για να είναι οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους την 1η Σεπτέμβρη!

4. Από την άλλη πλευρά είναι εξίσου σημαντικό να υπάρξει μια Πρώτη Μεγάλη Φάση προσλήψεων στη Δευτεροβάθμια για να αποτραπούν οι ανατροπές στη σειρά που κατέχουν στον Πίνακα οι υποψήφιοι/ες, σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησης! Για παράδειγμα υποψήφιος/α με υψηλή σειρά στον πίνακα θα πάει σε χαμηλότερη προτίμηση σε σχέση με υποψήφιο/α που έχει χαμηλότερη σειρά!

5. Σχετικά με τις προσλήψεις στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (Παράλληλη Στήριξη)να τονίσουμε τα εξής: Τα προηγούμενα χρόνια οι προσλήψεις στην ΕΑΕ γίνονταν μαζί (Εξειδικευμένη, Εξατομικευμένη, Υποστηρικτικές Δομές). Καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια από τους Υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας οι εγκρίσεις της Παράλληλης να είναι έτοιμες σήμερα- αύριο! Μετά τις εγκρίσεις μεσολαβούν 2-3 μέρες για την καταχώριση των λειτουργικών κενών και την κατανομή των πιστώσεων.

6. Με τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν όλες οι προσλήψεις σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, στις 26 Αυγούστου, χωρίς να υπάρχουν και οι παρενέργειες που αναφέρθηκαν παραπάνω! Θεωρώ ότι αυτή είναι η λογική και επιβεβλημένη λύση που πρέπει να γίνει αποδεκτή –ΤΩΡΑ- από το Υπουργείο Παιδείας!

7. Τα συνολικά δηλωθέντα κενά σε όλη την Εκπαίδευση πλησιάζουν τις 23.500! Εξ αυτών περίπου 7200 είναι τα κενά της Δευτεροβάθμιας! Οι συνολικές προσλήψεις την προηγούμενη χρονιά ξεπέρασαν τις 42.000 και εξ αυτών πάνω από 12.000 εργάστηκαν στην Δευτεροβάθμια! Παρά τους μόνιμους διορισμούς στην ΕΑΕ εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά στην Ειδική αγωγή και φυσικά είναι επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση των 10.500 μόνιμων διορισμών στη Γενική Εκπαίδευση εντός του 2021 πλέον!

8. Ως αιρετός εκπρόσωπος των 77.000 εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζητώ να υπάρξει μια μεγάλη φάση προσλήψεων σε όλες τις δομές της Β/θμιας την επόμενη εβδομάδα!

Γ. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Μια πολύ αρνητική εξέλιξη των τελευταίων ημερών –εν μέσω τεράστιας έξαρσης της Πανδημίας- είναι η κατεύθυνση να κλείσουν πολλά ολιγομελή τμήματα στις Ομάδες Προσανατολισμού της Β΄ & Γ΄ Λυκείου! Μια τέτοια αντιπαιδαγωγική ενέργεια θα έχει σοβαρές συνέπειες για τους μαθητές/τριες σε μια τόσο κρίσιμη για τη ζωή τους περίοδο! Ταυτόχρονα εκπαιδευτικοί πολλών ειδικοτήτων θα χάσουν τις οργανικές τους και θα μετακινούνται σε περισσότερα σχολεία. Την ίδια στιγμή φυσικά η Κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται να ανοίξει τα σχολεία στις 7 Σεπτέμβρη με τμήματα 25 μαθητών, χωρίς μαζικά διαγνωστικά τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς και χωρίς φυσικά δωρεάν χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς! Την ώρα που όλες οι φωνές της λογικής απαιτούν λόγω της πανδημίας ολιγομελή τμήματα, περισσότερα σχολεία, περισσότερες προσλήψεις εκπαιδευτικών, η κυβέρνηση συνεχίζει την πορεία διάλυσης της Δημόσιας Παιδείας!

Τέλος να σας ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για τη ανασυγκρότηση των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων την κρίσιμη αυτή περίοδο! Ήδη όμως μάθαμε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν προτίθεται να κάνει Β΄ φάση Αποσπάσεων εκπαιδευτικών! Σε κάθε περίπτωση θα επιδιώξουμε – ελπίζουμε εντός της επόμενης εβδομάδας- να συζητηθούν ΟΛΕΣ οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τις αποσπάσεις!

Παρά την ικανοποίηση στην Α΄ φάση, ενός μεγάλου αριθμού αποσπάσεων, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, οικογενειακά και οικονομικά. Υπάρχουν ζευγάρια εκπαιδευτικών και τρίτεκνες οικογένειες που δεν έχουν αποσπαστεί! Οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμένουν εγκλωβισμένοι για πολλά χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας μακριά από το τόπο κατοικίας τους και τις οικογένειες τους, μέσα στις συνθήκες της κρίσης που πλήττει όλη την ελληνική κοινωνία. Αποσπάσεις μπορούν να γίνουν –παράλληλα- και από πλεονασματικές σε πλεονασματικές περιοχές. Για το λόγο αυτό ζητάμε να γίνει-ΤΏΡΑ- και Β΄ φάση αποσπάσεων πριν το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 20/8/2020

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534,

ηλ. δ/νση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://nekordis64.blogspot.gr )

Άκης Λουκάς

αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

( τηλ.:6974320189,

ηλ.δ/νση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

(πηγη:www.alfavita.gr)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education