fbpx
 
 
 

ben white 4K2lIP0zc k unsplash

 

Ετήσια Επιμόρφωση στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η ειδική αγωγή αποτελεί μια προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση, η οποία βασίζεται κυρίως σε ένα καθολικό σχεδιασμό ενός μοντέλου διδασκαλίας που ανταποκρίνεται κατάλληλα και επαρκώς στην εκπαιδευτική μετάδοση σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Αποτελεί ένα πεδίο μελέτης, της οποίας κύριος σκοπός είναι να δημιουργήσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές με ιδιαιτερότητες gifthetikipanteiongif 1κατανόησης, ακοής, όρασης και μαθησιακών δυσκολιών.

Στα πλαίσια καταπολέμησης της διάκρισης και την καθιέρωση της ισότητας το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνει ειδικούς εκπαιδευτές σε ζητήματα ειδικής αγωγής, είτε αναβαθμίζοντας τις υπάρχουσας δομές, είτε ιδρύοντας ειδικές δομές εκπαίδευσης ΑμεΑ.

Οι εκπαιδευτικοί σε θέματα ειδικής αγωγής για την ένταξή τους σε δομές Α’Βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να συγκεντρώνουν τίτλους σχετικούς με θέματα ειδικής αγωγής. Η ένταξη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα επιτυγχάνεται και μέσω των επικουρικών πινάκων, στους οποίους συγκαταλέγονται οι κατέχοντες τίτλων ετήσιων επιμορφώσεων σε θέματα ειδικής αγωγής.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): Ολιστική Προσέγγιση», διάρκειας 450 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης  (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδείας 192044348.

Το σεμινάριο μοριοδοτείται σε δομές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες, αναγνωρίζεται στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς να εργαστούν με απόσπαση στα ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης).

Το σεμινάριο μοριοδοτείται επίσης, για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών δημόσιων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης ειδικής αγωγής και δημόσιων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης στο gifthetikipanteiongif 2διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

 

Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

Έναρξη κύκλου 

5 Οκτωβρίου 20205

Αιτήσεις έως 15 Οκτωβρίου 2020

  

6Το σεμινάριο απευθύνεται:

1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

2. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, ΙΕΚ: Προσχολικής αγωγής, δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης)

3. σε μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να πάρουν απόσπαση και να εργαστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

4. σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)gifdiapolitismikipanteiongif

5. σε σχολικούς συμβούλους

6. σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης

7. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.

8. σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.

9. σε εκπαιδευτικούς σε διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής.

10. σε κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

11. σε υπηρετούντες στα Υπουργεία.

12. σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα ειδικής αγωγής με στόχο τη δυναμική τους ένταξη στους επικουρικούς πίνακες.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες   εδώ.

 

Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

Έναρξη κύκλου 

5 Οκτωβρίου 20205

Αιτήσεις έως 15 Οκτωβρίου 2020

 

Μάθετε περισσότερα για τις επιμορφώσεις που υλοποιεί το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  Ε Δ Ω .

 1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 2. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 3. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): Ολιστική Προσέγγιση
 4. Θετική Ψυχολογία
 5. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 6. Σχολική Ψυχολογία
 7. Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη

Πληροφορίες:

Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης, Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Τηλέφωνο (help desk 10:00πμ - 16:00μμ): 210 3009703l Fax: 210 300 97 04

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Web site: https://kedivim.panteion.gr  

 7

NEWeduardo pastor vgjN2O63xD8 unsplash.jpg 2

Η παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων αποτελεί καίρια επιλογή όλων των πτυχιούχων τριτοβάθμιου ιδρύματος τόσο για ενίσχυση υπάρχουσας θέσης εργασίας, όσο και για την ανεύρεση νέας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν και επιβάλλεται να αξιοποιήσουν ευκαιρίες επιπλέον μοριοδότησης για την διατήρηση της θέσης τους και δυνητικά για την επαγγελματική τους ανέλιξη.

ekpaidefsienilikon

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Νέος Κύκλος έτους 2020

Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.gifdiapolitismikipanteiongif

 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Easy-Education, αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης  (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδείας 192044348, υλοποιεί σε κύκλους το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 200 ωρών.

Σκοπός του σεμιναρίου:

 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενου σεμιναρίου  έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Ένταξη στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (υπουργείο παιδείας) & συμμετοχή εκπαιδευτικών σε προκηρύξεις  προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ανανέωση Ισχύος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στους Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας του καταρτιζόμενου ή ενίσχυση στην προσπάθεια αναζήτησης νέας θέσης εργασίας αλλά και τη θεσμοθέτηση ενός κοινού υψηλού υποβάθρου του εκπαιδευτικού έμψυχου δυναμικού της χώρας μας.
 • Επιπλέον μοριοδότηση σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γίνε εκπαιδευτής ενηλίκων με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων. Επίλεξε νέο ή & έναν επιπλέον δρόμο σταδιοδρομίας.

 

Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

Έναρξη κύκλου 

5 Οκτωβρίου 20205

Αιτήσεις έως 15 Οκτωβρίου 2020

 

Σε ποιους απευθύνεται:

 1. Εκπαιδευτικούς
 2. Εν δυνάμει εκπαιδευτικούς
 3. Φοιτητές
 4. Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 5. Λογιστές, Οικονομολόγους
 6. Νομικούς
 7. Ψυχολόγους
 8. Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα
 9. Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους
 10. Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 11. Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 12. Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα)
 13. Ειδικευμένους τεχνίτες (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγ/κή δραστηριότητα)gifthetikipanteiongif 3
 14. Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Υλοποίηση:

Διάρκεια 200 ώρες

 • 180 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
 • 15  ώρες ζωντανής τηλεδιάσκεψης (3 συναντήσεις)
 • 5 ώρες δια ζώσης κατάρτισης (1 συνάντηση) σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν 

Έναρξη κύκλου 

5 Οκτωβρίου 20205

Αιτήσεις έως 15 Οκτωβρίου 2020

 Τα κέντρα υλοποίησης των δια ζώσης συναντήσεων θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ

6Διαβάστε περισσότερα:

Μάθετε για όλες τις επιμορφώσεις που υλοποιεί σε κύκλους το Κεδιβιμ του Παντείου Πανεπιστημίου:gifthetikipanteiongif 5

 1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 2. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 3. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): Ολιστική Προσέγγιση
 4. Θετική Ψυχολογία
 5. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 6. Σχολική Ψυχολογία
 7. Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη

 

Πληροφορίεςwww.kedivim.panteion.gr

Επικοινωνία  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλέφωνο: (help desk 10:00πμ - 16:00μμ): 210 3009703

   7 

asep 13

Τα σχέδια ΑΣΕΠ και υπουργείου Παιδείας για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση

Συμφώνησαν για τον τρόπο μόνιμου διορισμού των εκπαιδευτικών υπουργείο Παιδείας και ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι συγκεκριμένη, καθώς το ΑΣΕΠ δεν προλαβαίνει, λόγω των πολλών ενστάσεων, να εκδόσει έως τον προσεχή Σεπτέμβριο οριστικούς πίνακες για τις προκηρύξεις εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης.

Έτσι, το ΑΣΕΠ μέχρι το καλοκαίρι θα εκδόσει προσωρινούς πίνακες και στη συνέχεια να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία από αυτούς.

Όταν ολοκληρωθούν οι ενστάσεις και εκδοθούν οριστικοί πίνακες θα γίνουν και οι μόνιμοι διορισμοί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education