fbpx
 
 
 

Νέες επιμορφώσεις του Παντείου Πανεπιστημίου ΚΕΔΙΒΙΜ 2

ΝΕΕΣ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ / ΕΧΕΙΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ – ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ! ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 31/05/2021 – ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 28/05/2021

Οι απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου και ο στίβος της αγοράς εργασίας , επιβάλλουν πλέον την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα σας καταστίσουν ανταγωνιστικότερους. Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου αφουγκράζεται τις ανάγκες αυτές και προσθέτει στις ήδη υπάρχουσες επιμορφώσεις του , νέες και άκρως ενδιαφέρουσες επιμορφώσεις .

01.jpg

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διάθεση ανάπτυξης στο σύνολο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια. Προέκυψε ως συνεπακόλουθο των αυξημένων περιβαλλοντικών και κοινωνικών απαιτήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας, τις οποίες οφείλουν να υπηρετούν οι επιχειρήσεις του σήμερα. 

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το τρίμηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 170 ωρών.

Έναρξη Προγράμματος : 31/05/2021
Αιτήσεις έως  : 28/05/2021

Μάθετε περισσότερα

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγιση 6

 

Σκοπός τυ εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση ενηλίκων που αφορά στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων μέσα από την οπτική της Ψυχολογίας των στενών διαπροσωπικών σχέσεων. Η σεξουαλική συμπεριφορά καθίσταται επιστημονικά ακατανόητη χωρίς τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που διέπουν τις στενές σχέσεις επί των οποίων διαμορφώνεται, εντός των οποίων κινητοποιείται και εκφράζεται. Η σεξουαλική αγωγή, γίνεται άστοχη και τουλάχιστον αναποτελεσματική όταν δεν λαμβάνει υπόψη την ψυχολογική «σχεσιακή» παράμετρο της σεξουαλικότητας. Το πρόγραμμα, βασιζόμενο στη τεκμηρίωση της Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων και της Κοινωνικής Ψυχολογίας της Υγείας, σχεδιάστηκε για να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με γνώση και διάκριση ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν, με την κατάλληλη πληροφορία και επικοινωνιακή γλώσσα, ηλικιακά στοχευμένη αγωγή για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το 9μηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» 450 ωρών.

Έναρξη Προγράμματος : 31/05/2021
Αιτήσεις έως  : 28/05/2021

Μάθετε περισσότερα

03.jpg

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, από τη βρεφική έως την παιδική ηλικία. Η προσέγγιση είναι ολιστική, καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τους κυριότερους τομείς ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τις αντιτιθέμενες θεωρίες ερμηνείας της αναπτυξιακής αλλαγής και των μηχανισμών ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν οι κλασικές θεωρίες για την ανάπτυξη, ταυτόχρονα με την παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων και θεωρήσεων. Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με γνώση, ικανότητες και δεξιότητες για μια σφαιρική κατανόηση της τυπικής αναπτυξιακής πορείας.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το 9μηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Παιδοψυχολογία» 450 ωρών.

Έναρξη Προγράμματος : 31/05/2021
Αιτήσεις έως  : 28/05/2021

Μάθετε περισσότερα

04.jpg

 

Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της θετικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση τόσο σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο. Σε συνδυασμό με την εμβάθυνση σε βασικές θεωρίες και έννοιες της θετικής ψυχολογίας, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εφαρμόσουν τις πρακτικές της Θετικής Ψυχολογίας και με την κατάλληλη καθοδήγηση, να βρουν τρόπους να τη χρησιμοποιήσουν δημιουργικά και αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά τις βασικές αρχές και τις μεθοδολογίες.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το 9μηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Θετική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση» 450 ωρών.

Έναρξη Προγράμματος : 31/05/2021
Αιτήσεις έως  : 28/05/2021

Μάθετε περισσότερα

 05.jpg

 

Οι μονάδες υγείας τα τελευταία χρόνια χρίζουν όσο ποτέ της βέλτιστης διαχείρισης τους. Οφείλουν να στελεχώνονται με τους κατάλληλους εργαζομένους οι οποίοι διαθέτουν όλα τα εχέγγυα για την εύρυθμη λειτουργία τους. Μέσα από την επιμόρφωση ΄΄Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων΄΄, παρέχονται όλα αυτά τα εφόδια για τα μελλοντικά στελέχη των μονάδων υγείας.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το  9μηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» 450ωρών.

Έναρξη Προγράμματος : 31/05/2021
Αιτήσεις έως  : 28/05/2021

Μάθετε περισσότερα

06.jpg

 

Η μετάλλαξη της ελληνικής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική επέφερε σημαντικότατες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής της χώρας. Ο χαρακτήρας της Εκπαίδευσης πρέπει να καταστεί τελεσίδικα ανθρωπιστικός και ο ρόλος του εκπαιδευτικού κάθε αντικειμένου – και ιδιαίτερα της ελληνικής γλώσσας − είναι καθοριστικός, αυτού του μύστη της μαθησιακής διαδικασίας

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους το 9μηνο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» 450 ωρών.

Έναρξη Προγράμματος : 31/05/2021
Αιτήσεις έως  : 28/05/2021

Μάθετε περισσότερα

Οι επιμόρφωσεις υλοποιούνται εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το Κέντρο Δια βίου Μάθησης Easy Education Επιπέδου 2www.easy-education.gr  αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348.

 


Κλείστε μία θέση  στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα και διεκδικήστε μία θέση εργασίας και επιπλέον μοριοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμμή       υποστήριξης των παραπάνω προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πάντειου Πανεπιστημίου: Τηλέφωνο: 210 300 97 03  (help desk 10.00 – 16.00)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

07.jpg

 

08.jpg

 

vasilis paligiannis 0

Μετατάξεις ή αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε διοικητική θέση μέσω του Ε.Σ.Κ το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης του ΚΥΣΠΕ την Τρίτη - Στις συνεδριάσεις δεν συμμετέχουν οι αιρετοί του κλάδου, σημειώνει ο Βασίλης Παληγιάννης

Την Τρίτη, χωρίς τη συμμετοχή των αιρετών του κλάδου, συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Βασίλη Παληγιάννη:

Σας ενημερώνω ότι την Τρίτη 26-1-2021 θα συνεδριάσει το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. με αποκλειστικό θέμα την εξέταση αιτήσεων αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Π.Ε. για μετάταξη ή απόσπαση σε διοικητική θέση μέσω του Ε.Σ.Κ.

Το θέμα είναι από αναβολή.

Οι αιτήσεις που ζητούν αποδέσμευση για μετάταξη είναι 122 και για απόσπαση 18.

Σημειώνω ότι στις συνεδριάσεις δε συμμετέχουν οι αιρετοί του κλάδου.

Πάντα στη διάθεσή σας

(www.alfavita.gr)

Αιγαίου

ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Χθες ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη!

Επιμορφώσου και εναρμονίσου με τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Πρόλαβε τις αλλαγές που επιφέρει ο ψηφιακός κόσμος και γίνε ανταγωνιστικός στον εργασιακό τομέα. Με τη συνδυαστική παρακολούθηση σεμιναρίων, εξασφαλίζεις χαμηλά δίδακτρα και βγαίνεις κερδισμένος. Κλείσε μία θέση άμεσα.

Τα σεμινάρια, όντας δημοσίου φορέα, προσφέρουν μοριοδότηση σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία και το περιεχόμενο προκηρύξεων ΑΣΕΠ ή άλλων Δημόσιων Φορέων.

Περίοδος αιτήσεων έως 26/2/2021 
Έναρξη επόμενων τμημάτων: 01/03/2021

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

1.Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών( 240 ώρες/4 μήνες)

Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με τον νέο τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, να αναδείξει την ανάγκη της ψηφιακής αποτύπωσης των οργανισμών/ επιχειρήσεων προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, να παρουσιάσει τα εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών διαδικασιών και να υποδείξει ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης στο νέο ψηφιακό γίγνεσθαι.

02. Διοίκηση Επιχειρήσεων (240 ώρες/4μήνες)

Τα Σεμινάρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (SBA) αποτελούν ένα πρόγραμμα εισαγωγής στον κόσμο της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει το στέλεχος επιχειρήσεων με όλα τα βασικά εργαλεία που χρειάζεται να γνωρίζει ώστε να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εργασία του. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εκμάθηση των βασικών εργαλείων διοίκησης από όλο το φάσμα της διοίκησης (μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, ποσοτικές μεθόδους, λογιστική/  χρηματοοικονομική κ.α.) ώστε ο σπουδαστής να αναπτύξει όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες. 

03. Τραπεζική Διοίκηση (240 ώρες / 4 μήνες)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που φιλοδοξούν να σταδιοδρομήσουν σε τράπεζες και σε δημόσιους υπαλλήλους που ασχολούνται με τράπεζες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα είναι ένα σύστημα ιδιαίτερα περίπλοκο το οποίο είναι νευραλγικής σημασίας για τη δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας, ρυθμίζεται από ένα πλέγμα κανονισμών που στοχεύουν στην προστασία της εύθραυστης σταθερότητάς του και αλλάζει συνεχώς. Στην Ελλάδα, η δημοσιονομική και η επακόλουθη τραπεζική κρίση φέρνουν ριζικές αλλαγές στη διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, στο στρατηγικό προσανατολισμό των τραπεζών και στα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού.

04. Κοινωνική Χρηματοοικονομική (240 ώρες/ 4 μήνες)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται σε υπηρεσίες σχετικές με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, σε εργαζόμενους τραπεζών καθώς και σε εργαζόμενους σε οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σωματεία, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες.

Κάντε κλικ στους τίτλων των προγραμμάτων και μάθετε περισσότερα.

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο (helpdesk 10:00πμ - 16:00μμ): 210 3003913 | Fax: 210 3005043 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Web site: www.diaviou-mathisi.gr

Πάντειο

Η παρακολούθηση αναγνωρισμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων αποτελεί καίρια επιλογή όλων των πτυχιούχων τριτοβάθμιου ιδρύματος τόσο για την ενίσχυση μιας υπάρχουσας θέσης εργασίας, ή την ανέλιξη σε αυτήν όσο και για την ανεύρεση νέας. Το σύνολο των εν δυνάμει αλλά και ήδη εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μπορούν και επιβάλλεται να αξιοποιήσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, η οποία είναι η μόνη ικανή να επιφέρει διαφοροποίηση έναντι του συνόλου αλλά και επιπλέον μοριοδότηση στις επικείμενες προσλήψεις.

Σημαντικό πλεονέκτημα, αποτελεί η κατοχή πιστοποιητικών - βεβαιώσεων παρακολούθησης ΕΤΗΣΙΩΝ επιμορφώσεων που προσδίδουν μόρια στην Α’Βάθμια, τη Β’Βάθμια εκπαίδευση καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και ταυτόχρονα αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού στον ιδιωτικό τομέα.

Παραδείγματος χάριν, με την παρακολούθηση των ετήσιων επιμορφώσεων στην ‘Ειδική Αγωγή’ και στη ‘Διαπολιτισμική Εκπαίδευση’, ο εκπαιδευόμενος δύναται να ενταχθεί στους επικουρικούς πίνακες ή στους φημολογούμενους πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε επιπλέον μετεκπαίδευση λαμβάνοντας την ετήσια επιμόρφωση στη ‘Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων’ ή και σε συνδυασμό παρακολούθησης ετήσιων προγραμμάτων, όπως η ‘Σχολική Ψυχολογία’ ή ‘Θετική Ψυχολογία’ ή ‘Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη’ ώστε να διεκδικήσουν θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή. Επίσης, ενόψει της επόμενης εξεταστικής περιόδου του ΕΟΠΠΕΠ για απόκτηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ‘Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων’, ώστε να οδηγηθούν απευθείας στις εξετάσεις του φορέα.

Αξιοποίησε ευκαιρίες νέας ή παράλληλης σταδιοδρομίας τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ

Κλείσε μια θέση άμεσα.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί σε κύκλους τα παρακάτω ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα:

1. Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»  (450 ώρες)

Αιτήσεις έως 15 Ιανουαρίου 2021

Το σεμινάριο στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ προσδίδει μοριοδότηση σε δομές Α’Βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

 Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

2. Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» (450 ώρες)

Αιτήσεις έως 15 Ιανουαρίου 2021

Το σεμινάριο στη ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα σε προσλήψεις για τις δομές εκπαίδευσης προσφύγων.

 Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

3.Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα  στη «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – ΕΑΕ» (450 ώρες)

 Αιτήσεις έως 15 Ιανουαρίου 2021

Το σεμινάριο εντάσσει τους ενδιαφερόμενους στους επικουρικούς πίνακες, αναγνωρίζεται στους πίνακες αναπληρωτών, δίνει τη δυνατότητα απόσπασης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς στα ΣΜΕΑΕ και προσμετράται σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

4. Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στη «Θετική Ψυχολογία» (600 ώρες)

Αιτήσεις έως 15 Ιανουαρίου 2021

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος  "ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ" οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να χρησιμοποιούν εποικοδομητικά θετικά συναισθήματα και θετικές εμπειρίες, και να αναγνωρίζουν και να αναπτύσσουν το δυναμικό των ίδιων και όσων είναι γύρω τους.  

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 5. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (200 ώρες)

Αιτήσεις έως 15 Ιανουαρίου 2021

Το σεμινάριο στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΥΕΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ δίνει τη δυνατότητα για απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, αντικαθιστώντας τις 150 ώρες διδακτικής προϋπηρεσίας.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

6. Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη (400 ώρες)

Αιτήσεις έως 15 Ιανουαρίου 2021

Εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή εισαγωγικών γνώσεων για την Εγκληματολογία και το τετράγωνο του εγκλήματος: έγκλημα, δράστης, κρατικοί φορείς, θύμα, και για τα θεμέλια που στηρίζεται η εγκληματολογία.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

 7. Σχολική Ψυχολογία (450 ώρες)

Αιτήσεις έως 15 Ιανουαρίου 2021

Κύριος εκπαιδευτικός σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες της σχολικής ψυχολογίας σε θεωρητικό και σε βιωματικό επίπεδο.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Κάντε κλικ στους τίτλων των προγραμμάτων και μάθετε περισσότερα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκδίδεται -αντιστοίχως με τον θεματικό τίτλου του προγράμματος σπουδών- βεβαίωση παρακολούθησης. Η βεβαίωση παρακολούθησης, εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, δύναται να αποδώσει ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως κάθε φορά θα ισχύουν τα κριτήρια μοριοδότησης στην εκάστοτε μελλοντική προκήρυξη προσλήψεων.

Οι επιμορφώσεις υλοποιούνται εξ αποστάσεως σε συνεργασία με το Κέντρο Δια βίου Μάθησης Easy Education Επιπέδου 2www.easy-education.gr  αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με αριθμό αδειοδότησης 192044348.


Κλείστε μία θέση  στα νέα τμήματα που ξεκινούν άμεσα και διεκδικήστε μία θέση εργασίας και επιπλέον μοριοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμμή       υποστήριξης των παραπάνω προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παντείου Πανεπιστημίου: Τηλέφωνο: 210 300 97 03  (help desk 10.00 – 16.00)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Web site: https://kedivim.panteion.gr 

 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education