fbpx
 
 
 

 

YPOURGEIO

Από σήμερα έως και 30 Μαΐου γίνονται οι εγγραφές στα των μαθητών στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Στα Δημοτικά

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020. Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα προβλέπονται παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των μαθητών/τριών στα δημοτικά σχολεία. Η Επιτροπή αποτελείται από τον/την Προϊστάμενο/μένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων ως πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/μένες Δημοτικών Σχολείων ως μέλη παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).
Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/ντριών – Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.

Στα Νηπιαγωγεία

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β ́ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

Από το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ ́ της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38) και με την υπ’ αρ. πρωτ. 127860/Δ1/13-08-2019 (ΦΕΚ 3233Β) ΚΥΑ, η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

vivlia 10

H συσκευασία και διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου.

Πατήστε εδώ  για να δείτε τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020-2021

 Πριν από την παράδοση των βιβλίων αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email στις Σχολικές Μονάδες και στα Κέντρα Διανομής και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από την μεταφορική εταιρία.

Επίσης, μετά από κάθε παραλαβή θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω ενέργειες:

Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου Αποστολής, αναγράφοντας ολογράφως το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη, σημειώνοντας την ημερομηνία παραλαβής και σφραγίζοντας με τη στρογγυλή σφραγίδα της Σχολικής Μονάδας.

Επιβεβαίωση Παραλαβής (άμεσα) και Καταμέτρηση Αντιτύπων ως ακολούθως:

Σχολικές Μονάδες: http://publications.cti.gr -> Δημόσια Σχολεία -> (στοιχεία πρόσβασης ΠΣΔ) -> menu «Παραλαβές» -> καρτέλες «Επιβεβαίωση Παραλαβής» και «Καταμέτρηση Αντιτύπων Κέντρα Διανομής: http://publications.cti.gr -> Κέντρα Διανομής -> (στοιχεία πρόσβασης Κέντρου Διανομής) -> menu «Παραλαβή» -> καρτέλες «Επιβεβαίωση Παραλαβής» και «Καταμέτρηση Αντιτύπων»

Διευκρινίζεται πως κατά τη διανομή δεν παραδίδεται πλέον το συνοδευτικό έγγραφο με τη λίστα των βιβλίων για λόγους οικονομίας. Η λίστα των βιβλίων που παραδίδονται εμφανίζεται στην καρτέλα «Καταμέτρηση Αντιτύπων» στη σελίδα των Σχολικών Μονάδων και Κέντρων Διανομής, menu «Παραλαβή»

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

upourgeio2

Γράφει ο Παναγιώτης Αναστασιάδης, Καθηγητής Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε

Τις τελευταίες μέρες έχει ανακύψει ένα θέμα σχετικά με την αναγκαιότητα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (live streaming), της διδασκαλίας στην σχολική τάξη.

Οι υποστηρικτές του live streaming εστιάζουν στην διαφάνεια, την συμπερίληψή και το άνοιγμα των σχολικών περιβαλλόντων σε «σημαντικούς άλλους». Και συνήθως αναρωτιούνται: τι έχουν φοβηθούν εκπαιδευτικοί;

Οι διαφωνούντες με την επιλογή του live streaming, εστιάζουν σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και των πιθανών επιπτώσεων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από μια τέτοια πρωτόγνωρη είναι η αλήθεια διαδικασία. Και συνήθως αναρωτιούνται: τι κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση του Υπ. Παιδείας;

Κάθε αλλαγή η οποία μάλιστα λαμβάνει χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκαλεί αναστάτωση, και προβληματισμό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ανάλογες πρακτικές που έχουν αποτιμηθεί σε διεθνές επίπεδο.

Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή και ας εξετάσουμε το ανωτέρω θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις.

1. Τεχνολογική διάσταση.

Ερώτημα: Είναι τεχνολογικά εφικτή η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο (live streaming), της διδασκαλίας στις σχολικές τάξεις;

Απάντηση: Σε γενικές γραμμές ναι είναι εφικτή, καθώς η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων μέσων (laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο) και η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Σε αρκετές περιπτώσεις η ποιότητα της μετάδοσης δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή (ποιότητα ήχου).

2. Κοινωνική διάσταση.

Ερώτημα: η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο (live streaming), της διδασκαλίας θα υποστηρίξει τους μαθητές που δεν θα είναι σε θέση να πάνε στο σχολείο;

Απάντηση: Ασφαλώς και θα τους υποστηρίξει, παρά τους όποιους περιορισμούς που πιθανώς παρατηρηθούν στην ποιότητα της μετάδοσης.

3. Θεσμική διάσταση.

Ερώτημα: Υπάρχει πρόβλημα με τα προσωπικά δεδομένα;

Απάντηση: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν ειμαι ειδικός στο συγκεκριμένο θέμα. Ειμαι υποχρεωμένος όμως να επισημάνω ότι οφείλουμε να αναμένουμε την επίσημη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση ως γονέας θα πρέπει να ερωτηθώ για το αν θα δώσω την συγκατάθεση μου (και μάλιστα γραπτή), προκειμένου το παιδί μου να συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας το πρόσωπο του, οι απόψεις του, οι επιδόσεις του, η συμπεριφορά του, θα αποτελέσουν αντικείμενο μετάδοσης σε οποιονδήποτέ τρίτο εκτός της σχολικής τάξης.

Υποστηρίζω σθεναρά, ότι το ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και θα πρέπει να ερωτηθούν και να δώσουν την συγκατάθεση τους (και μάλιστα γραπτή), προκειμένου να συμμετέχουν σε μια τέτοια διαδικασία ως προϊόν της δικής τους βούλησης.

4. Παιδαγωγική διάσταση.

Ερώτημα: Ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις από την μετάδοση σε πραγματικό χρόνο (live streaming), της διδασκαλίας σε «σημαντικούς άλλους;»

Απάντηση: Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Ας περιοριστούμε όμως στα εξής :

1. Κάθε τάξη είναι ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, ένα ανοιχτό κοινωνικό εργαστήριο στο πλαίσιο του οποίου διαμορφώνονται (με τρόπο άρρητο πολλές φορές ) οι αυριανοί πολίτες μέσα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν, τις αξίες καλλιεργούν και τις στάσεις που αναπτύσσουν.

2. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του σχολείου είναι η κοινωνικοποίηση των μαθητών (κοινωνική ένταξη, αλληλεπίδραση με διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια, συνύπαρξη, συνεργασία, ενσυναίσθηση, διαπολιτισμική ενσυναίσθηση κλπ)

Στόχος μας είναι το ανοιχτό σχολείο, ανοιχτό στην πρόσβαση, στην διαφορετικότητα, στην δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη, στις καινοτομίες, στις αλλαγές, ανοιχτό στην ζωή και της προκλήσεις της.

Στο επίκεντρο του είναι οι ανάγκες των μαθητών μας, και ο δικός μας ρόλος δεν επικεντρώνεται πλέον στην μετάδοση της γνώσης, αλλά στο να τους υποστηρίζουμε στην διερεύνηση, ανακάλυψη και συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης, και εν τέλει στην χειραφέτηση τους.

Στο πλαίσιο ενός ανοιχτού σχολείου ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι να ακολουθήσουν οι μαθητές του τον δικό του δρόμο, αλλά να τους υποστηρίξει να ανοίξουν τον δικό τους βηματισμό, να ανακαλύψουν την δική τους διαδρομή.

Τελικές Επισημάνσεις

1. Με βάση τα ανωτέρω, η συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στην διαδικασία μετάδοσης της διδασκαλίας των μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο, θα πρέπει να προϋποθέτει την συγκατάθεση τους, και ως εκ τούτου να είναι αποτέλεσμα της δικής βούλησης (Live Streaming) και όχι καταναγκασμού (Live Screaming).

Με την ιδιότητα του γονιού δεν θα μπορούσα να δώσω την συγκατάθεση μου να συμμετέχουν τα παιδιά μου σε μια τέτοια διαδικασία. Θεωρώ την σχολική τους τάξη το δεύτερο τους σπίτι με ότι αυτό σημαίνει.

2. Η τοποθέτηση κάμερας στα σχολεία και τις τάξεις μας ως, δεν συμβάλλει στην ανοιχτότητα των σχολικών μας οικοσυστημάτων, αντιθέτως την περιορίζει, την καταστέλλει, καθώς υποκύπτει στις επιταγές της «επικοινωνίας» σε σχέση με την αναγκαιότητα της παιδαγωγικής προσέγγισης του «Ανοιχτού Σχολείου».

3. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το θέμα της πρόσβασης στους μαθησιακούς πόρους, για τα παιδιά που δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο. Αν κάτι μας δίδαξε αυτή η περίοδος είναι η αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας της αλληλοϋποστήριξης.

Θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις, εφικτές και αποτελεσματικές.

Στο ανωτέρω πλαίσιο προτείνεται η αποδοχή του Live Streaming αλλά όχι από την σχολική τάξη.

Προτείνεται η οργάνωση Live Streaming μαθημάτων από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θα αποσπαστούν ύστερα από αίτηση τους από τα σχολεία τους στο Υπ. Παιδείας με αποκλειστικό έργο την οργάνωση και μετάδοση των μαθημάτων τους. Οι εκπαιδευτικοί το τελευταίο χρονικό διάστημα επιβεβαίωσαν τρόπο εμβληματικό, ότι αν πιστέψουν σε κάτι, μπορούν να τα καταφέρουν, και τους αξίζει η δημόσια αναγνώριση μας χωρίς αστερίσκους και μεμψιμοιρίες.

Η μετάδοσή των μαθημάτων θα γίνεται μέσω Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο το αίτημα για καθολική πρόσβαση. Και οι δυο αυτοί φορείς απέδειξαν σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος μια τέτοιας προσπάθειας και τους αξίζει επίσης η δημόσια αναγνώριση μας.

Η διαφοροποιημένη υποστήριξη των μαθητών θα συνεχίσει να γίνεται από τα περιβάλλοντα ασύγχρονης εκπαίδευσής η-τάξη & e-me

Το εγχείρημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

Ας κάνουμε όλοι ένα βήμα μπροστά!

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

upourgeio

Εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τις Eγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020. Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα προβλέπονται παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των μαθητών/τριών στα δημοτικά σχολεία. Η Επιτροπή αποτελείται από τον/την Προϊστάμενο/μένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων ως πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους/μένες Δημοτικών Σχολείων ως μέλη παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/ντριών – Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/). Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

tsiodras 3

“Κανένα τεστ δεν σε εξασφαλίζει 100%, γιατί σου δίνει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας ένα αρνητικό σήμερα”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, Καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, σε ερώτηση ένα θα πρέπει να υποβληθούν σε διαγνωστικά τεστ οι εκπαιδευτικοί που μεταβαίνουν στα νησιά για να ανοίξουν τα σχολεία.

Δημοσιογράφος: Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στα νησιά με την κάθοδο των εκπαιδευτικών για να ανοίξουν τα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί λόγω κλεισίματος των σχολείων για ένα δίμηνο επέστρεψαν στις πατρίδες τους και τώρα επιστρέφουν και πάλι στα νησιά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους επαγγελματίες που διατηρούν καταστήματα, τουριστικές επιχειρήσεις ή καταλύματα οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να προετοιμάσουν τις επιχειρήσεις τους. Πώς και πότε θα μπορέσουν να κατέβουν με υγειονομική ασφάλεια στα νησιά όλες οι παραπάνω κατηγορίες; Μήπως πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να υποβληθούν σε διαγνωστικά τεστ ώστε και οι νησιώτες να αισθάνονται ασφαλείς και οι ίδιοι οι μεταβαίνοντες να μην αντιμετωπίζονται με καχυποψία;

Σ. Τσιόδρας: Να πω για το επιστημονικό και αν θέλει ο Υπουργός να προσθέσει κάτι για το πρακτικό. Είπαμε ότι κανένα τεστ δεν σε εξασφαλίζει 100%, γιατί σου δίνει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας ένα αρνητικό τεστ σήμερα. Κάνω εγώ ένα τεστ σήμερα και λέω αύριο πάω στη Νάξο – που είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά. Μπορεί να έχω εκτεθεί στον ιό και να επωάζω τη νόσο. Άρα 4 μέρες μετά, 5 μέρες μετά, εμφανίζω σύμπτωμα.

Άρα πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα αρνητικό τεστ σε αυτή τη φάση, έχει να τηρήσω την υγιεινή των χεριών στη Νάξο, να τηρήσω την αναπνευστική υγιεινή, ότι δεν θα μπω σε κλειστό χώρο χωρίς μάσκα, ότι θα παρατηρώ τον εαυτό μου για συμπτώματα της νόσου και αν εμφανίσω σύμπτωμα της νόσου δεν θα πάω στη δουλειά μου, δεν θα πάω στην επιχείρησή μου, θα μείνω στο σπίτι μου, θα τηρήσω τους ίδιους κανόνες που τηρούμε μέχρι σήμερα, θα κρατήσω τις αποστάσεις μου και θα αποφύγω το συνωστισμό.

Άρα κανένα τεστ δεν θα σε εξασφαλίσει 100%. Αυτό που θα μας εξασφαλίσει όλους και θα μας βοηθήσει στο να περιορίσουμε και να εξαφανίσουμε τον ιό, θα είναι αυτές οι κύριες συμπεριφορές υγιεινής για τις οποίες αναφέρθηκα και στο εισαγωγικό.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education