paideias 1

Του Αιρετού στο ΚΥΣΠΕ Β. Παληγιάννη

Σας ενημερώνω πως με βάση τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Π.Ε. είναι 82.252.

Από αυτούς οι 22.472 είναι αναπληρωτές και οι 59.780 είναι μόνιμοι.

Αναλυτικά οι υπηρετούντες ανά κλάδο είναι :

Οι 22.472 αναπληρωτές πιστοποιούν την αδήριτη ανάγκη μόνιμων διορισμών στην Π.Ε..

Η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει πως οι 4.500 διορισμοί στην ειδική αγωγή και οι 10.500 στη γενική, που υπόσχεται για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Είναι εύλογο πως πρέπει να πραγματοποιήσει διορισμούς που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών της εκπαίδευσης.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

mathimatika 1

Τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού από την προηγούμενη σχολική χρονιά διαθέτουν ένα νέο σχολικό εγχειρίδιο. Σε αυτά παρατηρούμε ένα λάθος για το οποίο δεν έχουν έρθει ακόμη διορθώσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Ανατρέχοντας στο Κεφάλαιο 19 και στη σελίδα 52 του Τετραδίου Εργασιών του Α' τεύχους υπάρχει μεταξύ άλλων και το 1ο πρόβλημα.

Παρατηρώντας την εκφώνηση δεν υπάρχει κάποιο λάθος. Πρόκειται για ένα κλασικό πρόβλημα σχολικού εγχειριδίου (μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό, αλλά άλλης θεματικής) που αναφέρεται στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων.

Ανατρέχοντας, όμως στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού και στη αντίστοιχη σελίδα (σελ 70) που δίνονται οι οδηγίες και οι απαντήσεις- λύσεις, δίνεται λάθος λύση στο ερώτημα β, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στους/στις εκπαιδευτικούς.

Ελπίζουμε η συγγραφική ομάδα και οι αρμόδιοι φορείς να προβούν άμεσα σε διορθώσεις.

Αλέξανδρος Βασιλ.

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

treis ierarxes

Α. Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα και κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν εκκλησιασμός.

Β. Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.

 Τα παραπάνω προβλέπει η 2η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία, την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ 2η  ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Η 1η εγκύκλιος

Η 1η εγκύκλιος, προέβλεπε τα εξής:

Α. Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα διεξαχθεί διδασκαλία μαθημάτων, αλλά θα
πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης γιορτής, δηλαδή την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα.

Β. Επιπλέον, τη συγκεκριμένη μέρα δύναται να πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός, κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ 1η  ΕΓΚΥΚΛΙΟ

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

ASEP

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των Προκηρύξεων:

4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

 και 5ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ κλάδων ΔΕ01, ΔΕ02 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή,

για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από 16 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη έως και την 27η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  πατώντας εδώ.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

8cee77ca2f15b118c20b2fbe7f082edb

Την εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» , αποφάσισε το ΔΣ του ΙΕΠ.

Ειδικότερα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020», σύμφωνα με την με αρ. 964/12-02-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: ΨΞΞΔ465ΧΙ18-Λ64).

Σύμφωνα με την Υπ’ αρ.2406/18.3.2019 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 (ΑΔΑ: 7ΧΡΞΟΞΛΔ-30Π), της ως άνω Πράξης και στο πλαίσιο Πακέτου ΠΕ1.3 προβλέπεται η δημιουργία μητρώου επιμορφωτών/τριών, από το οποίο θα προκύψουν οι επιμορφωτές/τριες των πολλαπλασιαστών/τριών, εκπαιδευτών/τριών των εκπ/κων σε θέματα σχετικά με την Διαφοροποιημένη Διδασκαλία , στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (ΔΔ)».

Τα βασικά στοιχεία που διέπουν τη διαμόρφωση του μητρώου είναι:

α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι/ες είναι Έλληνες/ιδες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Το μητρώο θα παραμείνει ανοιχτό καθ ́ όλη τη διάρκεια της πράξης, μέχρι την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων για υποβολή αιτήσεων.

γ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης φυσικών ή νομικών προσώπων του Ι.Ε.Π.

δ. Η κατανομή των επιμορφωτών/τριών θα γίνει με βάση τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση του κόστους και των απαιτήσεων των μετακινήσεων.

Βάσει των ανωτέρω, αποφασίστηκε:

1. Η έγκριση εκ νέου υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών/τριών του Ι.Ε.Π., προκειμένου να υποβάλλουν νέες αιτήσεις οι υποψήφιοι/ες που δεν εντάχθηκαν στο μητρώο επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους, καθώς επίσης και να υποβάλλουν αιτήσεις και νέοι υποψήφιοι/ες.

Ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού (on/off), βάσει των όρων της Πρόσκλησης, διευκρινίζεται ότι:

α) Ως προς τον Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών (Διδακτορικό/Μεταπτυχιακό) η συνάφεια που πρέπει να τεκμηριωθεί δεν είναι συνάφεια ως προς τη διαφοροποιημένη διδασκα-λία, αλλά η συνάφεια του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος των εκπαι-δευτικών, η οποία αναγνωρίστηκε από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο ως προς το γνωστικό αντικείμενο της απασχόλησής τους.

β) Ως προς την Καλή γνώση των επίσημων ξένων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR- Common European Framework of Reference for Languages) το επίπεδο της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται όπως ορίζεται από το ΑΣΕΠ, και ως εκ τούτου ο εν λόγω τίτλος απαιτείται να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση».

2. Τον καθορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων σε έως δεκαπέντε (15) ημέρες,. Η επιλογή επιμορφωτών/τριών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται δημόσια και έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr στη διαδρομή ΕΡΓΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΗΤΡΩΑ.

3. Την εκ νέου ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. προκειμένου να υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education