fbpx
 
 
 

 

kerameos

Το σχέδιο για το το άνοιγμα σχολείων, ΑΕΙ, Φροντιστηρίων, ΚΞΓ, ΙΕΚ, ΣΔΕ, που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως σε σημερινή Κοινή Συνέντευξη Τύπου με τον Σ Τσιόδρα και Ν. Χαρδαλιά, έχει ως εξής:
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Ειδική αγωγή:

Η λειτουργία των ΣΧΟΛΕΙΩΝ θα επανέλθει σταδιακά σε δύο φάσεις:

Στις 11 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου.

Στις 18 Μαΐου επιστρέφουν στις αίθουσες οι μαθητές της Πρώτης & Δευτέρας Λυκείου, και του Γυμνασίου.

Προβλέπεται η επέκταση του διδακτικού έτους για Γυμνάσια και Λύκεια μέχρι τις 12 Ιουνίου.

Η νέα διδακτική χρονιά θα αρχίσει πιθανότατα νωρίτερα για όλους, από την 1η Σεπτεμβρίου.

Έναρξη Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ημερομηνία έναρξης των Πανελλαδικών ορίζεται η 15η Ιουνίου 2020 για τα Γενικά Λύκεια και η 16η Ιουνίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια. Θα εκδοθεί αναλυτικό πρόγραμμα προσεχώς.

Αναμένονται οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας για επιμέρους πτυχές του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων.

Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανοίγματος την 1η Ιουνίου, μόνο αν είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η πορεία της επιδημίας βαίνει καθοδικά.

Αν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία επαναλειτουργήσουν φέτος, εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης του διδακτικού έτους ως τις 30 Ιουνίου.

Θα υπάρξουν δύο ζώνες λειτουργίας του σχολείου:

Οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σχολεία σε εκ περιτροπής υπο-τμήματα (που θα προκύψουν από τη διαίρεση του τμήματος στα δύο) με στόχο τη μείωση του συγχρωτισμού εντός της ίδιας αίθουσας. Η απόσταση μεταξύ μαθητών θα πρέπει να είναι 1,5 μ. και απώτατος αριθμός μαθητών εντός τάξης τα 15 άτομα.

Εκ περιτροπής διδασκαλία στα δύο υπο-τμήματα. Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή θα πηγαίνει σχολείο το μισό τμήμα και Τρίτη – Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. Τα ολιγομελή τμήματα (ως 15 άτομα) θα μπορούν να λειτουργούν καθημερινά.

Θα υπάρχει πρόγραμμα για μελέτη στο σπίτι για τις ημέρες που οι μαθητές δεν θα είναι σχολείο.

Συνεχίζονται οι άδειες ειδικού σκοπού και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για γονείς με παιδιά σε εκπαιδευτικές δομές που παραμένουν σε αναστολή.

Στα σχολεία θα υπάρχουν αντισηπτικά, θα γίνεται φυσικός εξαερισμός. Προβλέπεται καθαρισμός 2 φορές την ημέρα.

Θα προβλεφθούν διαφορετικά διαλείμματα για τους μαθητές.

Θα απαγορεύεται η λειτουργία των κυλικείων.

Θα είναι προαιρετική χρήση μάσκας στην τάξη και στα μέσα μεταφοράς μαθητών.

Προ της έναρξης, θα σταλούν στους Διευθυντές των σχολείων οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, σχετικά με αναγκαία μέτρα προστασίας.

Θα υπάρχει Ιδιαίτερη μέριμνα (πρόβλεψη άδειας) για εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως αυτές έχουν οριστεί από το ΥΠΕΣ.

Θα υπάρχει η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).

Θα προβλέπεται ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος μέσω τηλεκπαίδευσης για όσους μαθητές έχουν ειδικό λόγο απουσίας από το σχολείο.

Θα υπάρχει πρωτόκολλο ΕΟΔΥ για τη διαχείριση τυχόν συμπτωμάτων που εμφανίζονται σε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας – Διαδικασία ιχνηλάτησης με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό.

Δεν θα διεξαχθούν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη της ύλης, κατόπιν οδηγιών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάσει των βαθμών των τετραμήνων.

Λειτουργία φροντιστηρίων

Τα φροντιστήρια θα ακολουθήσουν τη σταδιακή επαναλειτουργία της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, δηλαδή τα τμήματα της Γ’ Λυκείου ξεκινούν στις 11 Μαΐου, ενώ τα τμήματα της Α’, Β’ Λυκείου και Γυμνασίου καθώς και τα μαθήματα ξένων γλωσσών επανεκκινούν στις 18 Μαΐου.

Υπάρχει ωστόσο ισχυρή σύσταση για τηλεκπαίδευση.

Θα ισχύουν και στα φροντιστήρια τα μέτρα πρόληψης, δηλαδή η απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ μαθητών, και το όριο 15 μαθητών ανά τμήμα.

Για τα ειδικά σχολεία και τις δομές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού

Για τα ειδικά σχολεία παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας.

Η επαναλειτουργία των δομών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού θα πραγματοποιείται βάσει απόφασης του συντονιστή εκπαίδευσης, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες της κάθε χώρας.

Για τα ΙΕΚ

Η επανέναρξη της λειτουργίας τους ορίζεται για τις 18 Μαΐου.

Ισχύει και εδώ ό περιορισμός των 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5μ. ενδιάμεση απόσταση.

Προβλέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή καταρτιζομένων.

Ανάλογα με την ειδικότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων, η λήξη του έτους κατάρτισης θα είναι η 30η Ιουνίου ή 30η Σεπτεμβρίου.

Ημερομηνία επανέναρξης της μαθητείας και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ορίζεται η 18η Μαΐου.

Για το θεσμό της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Η λήξη του έτους θα γίνει σταδιακά έως τις 15 Νοεμβρίου το αργότερο, αντί για τις 15 Σεπτεμβρίου.

Για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Θα επιστρέψουν στις αίθουσες μόνο οι μαθητές του Β’ κύκλου που αποφοιτούν φέτος, ξανά με το όριο των 15 ατόμων ανά τμήμα, με 1,5 μ. απόσταση.

Οι λοιποί μαθητές θα προαχθούν βάσει της περιγραφικής αξιολόγησης που είχαν λάβει προ αναστολής λειτουργίας.

Το σχολικό έτος θα λήξει στις 30 Ιουνίου.

Για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Συνεχίζεται κανονικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία, και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Από την 25η Μαΐου, θα υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιούνται δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις.

Επαναλειτουργία εστιών για φοιτητές κλινικών/εργαστηριακών ασκήσεων.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν. Αναμένεται έκδοση οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής αναφορικά με πτυχές του τρόπου διεξαγωγής τους.

Το ακαδημαϊκό εξάμηνο θα ολοκληρωθεί κανονικά.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Δεν προβλέπεται για την ώρα η επαναλειτουργία τους.

Για τους χώρους λατρείας

Ευχαριστούμε θερμά την Εκκλησία της Ελλάδος, για την εξαιρετικά υπεύθυνη στάση που επέδειξε ως προς την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, ιδιαίτερα δε κατά την περίοδο του Πάσχα. Επίσης, ευχαριστούμε τους εκπροσώπους όλων των θρησκειών και δογμάτων, για την άριστη συνεργασία και τη στήριξή τους στην κοινή μας προσπάθεια.

Από 4 Μαΐου, οι χώροι λατρείας θα είναι ανοιχτοί για ατομική προσευχή.

Από 17 Μαΐου, οι λειτουργίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται με συμμετοχή πιστών.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, που θα αποσαφηνιστούν πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

όσο δεν έχουν επαναλειτουργήσει οι εκπαιδευτικές μονάδες

για μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που για ειδικούς λόγους δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές.

Θα ακολουθήσουν σχετικές διατάξεις, υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι που θα ορίζουν αναλυτικά όλες τις πτυχές αναφορικά με την επαναλειτουργία δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

 

anaplirwtes

«Το υπουργείο Παιδείας απειλεί τους αναπληρωτές» τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ)
Για πλήγμα κατά των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή τους οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ), με αφορμή την ανάρτηση του νέου εκπαιδευτικού νομοσχεδίου σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο, τονιζεται στην ανακοίνωση, προβλέπει 2ετή ή και 3ετή αποκλεισμό από τους πίνακες όσων αναπληρωτών δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούντα, ενώ ταυτόχρονα βάζει σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς αυξάνονται οι μαθητές ανα τάξη ενώ εισάγεται ηλικιακό όριο στα ΕΠΑΛ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Παιδείας, αντί να επισπεύσει τις διαδικασίες και να υλοποιήσει επιτέλους τους διορισμούς εκπαιδευτικών, επιλέγει, εν μέσω πανδημίας και συνθηκών περιορισμού ελευθεριών, να δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα στους αναπληρωτές, επιδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πλήρη περιφρόνηση στα δικαιώματα και τις ανάγκες τους.

Η πρώτη πράξη σε αυτόν τον εμπαιγμό γράφτηκε πριν μήνες με την απαράδεκτη εξίσωση των πτυχίων ιδιωτικών κολλεγίων με αυτά των ΑΕΙ, που δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους κολλεγίων να μπουν στους πίνακες των εκπαιδευτικών, αλλάζοντας την κατάταξη και προσπερνώντας πιθανά συναδέλφους που υπηρετούν χρόνια στο δημόσιο σχολείο. Η δεύτερη πράξη γράφεται με αυτό το νομοσχέδιο που προβλέπει 2ετή ή και 3ετή αποκλεισμό από τους πίνακες όσων αναπληρωτών δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται. Αντί να δείξει έμπρακτα το Υπουργείο τη στήριξή του στους ανθρώπους που, υπό καθεστώς ανελαστικών σχέσεων εργασίας, κρατούν τόσα χρόνια όρθιο το δημόσιο σχολείο, τους απειλεί. Αντί να νομοθετούνται κίνητρα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της διαβίωσης όσων αναπληρωτών υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, νομοθετούνται τιμωρίες.

Συγχρόνως βάζει σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην πρωτοβάθμια αυξάνει -εν μέσω πανδημίας- τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα, ενώ στη δευτεροβάθμια αποκλείει τους ενηλίκους από τα ημερήσια ΕΠΑΛ, γεγονός που θα μειώσει το μαθητικό δυναμικό τους κατά 30%. Οι δύο ρυθμίσεις αυτές προφανώς θα επιφέρουν άμεσα μείωση τμημάτων, συγχωνεύσεις ή και καταργήσεις σχολικών μονάδων και συνακόλουθα μείωση οργανικών θέσεων και θέσεων εργασίας για τους αναπληρωτές. Την ίδια ώρα με δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ προαναγγέλλεται εμμέσως πλην σαφώς η «αξιοποίηση» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και μετά το πέρας της πανδημίας, επιπλέον μείωση θέσεων εργασίας δηλαδή από τα επόμενα σχολικά έτη.

 Το ΥΠΑΙΘ σε ολόκληρο νομοσχέδιο 98 άρθρων δε νομοθετεί καμία επίλυση των επειγόντων προβλημάτων που έχει επιφέρει η πανδημία και στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Δεν προβλέπει ούτε τώρα την εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών, ούτε καν για τις άδειες ασθενείας, τη στιγμή που η χώρα και η ανθρωπότητα ολόκληρη βιώνει μία πρωτοφανή κρίση δημόσιας υγείας. Αντ’αυτού, ποινές, ανεργία και φυσικά αξιολόγηση…

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

 

3f50f05b93d209b2fe1ca58332e093fd

Το Υπουργείο Παιδείας στις 22/4/20, εν μέσω πανδημίας και σε συνθήκες άρσης ατομικών ελευθεριών έθεσε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», αποκαλύπτοντας την περιφρόνησή του σε κάθε διαδικασία διαλόγου, σε κάθε διαφορετική άποψη αλλά κυρίως στους κανόνες της δημοκρατικής λειτουργίας.

Απ΄ό,τι όμως φαίνεται, το νομοσχέδιο πρόκειται να αποκαλύψει πολλές πτυχές μιας βαθιά συντηρητικής, αναχρονιστικής και αντιεκπαιδευτικής αντίληψης που διακατέχει την ηγεσία του Υπουργείου.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές απόδειξη της αντίληψης αυτής –προς το παρόν-, είναι το άρθρο 51 του νομοσχεδίου στο οποίο αναφέρεται ότι ««Μέγιστο όριο ηλικίας για την εγγραφή στα ημερήσια επαγγελματικά λύκεια είναι τα δεκαεπτά (17) έτη». Στο επόμενο άρθρο αναφέρεται ότι δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής στην Α και Β τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. έχουν οι μαθητές έως 17 ετών.

Το γεγονός του ηλικιακού αυτού περιορισμού από μόνο του είναι μείζον διότι:

Η συγκεκριμένη ρύθμιση, στερεί βασικά μορφωτικά δικαιώματα από τους μαθητές αφού απαγορεύει:

• στους απόφοιτους των ΓΕΛ να εγγράφονται στη Β΄ τάξη των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., για απόκτηση πτυχίου,
• στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. να εγγραφούν για απόκτηση πτυχίου σε άλλο Τομέα από αυτόν που αποφοίτησαν και
• στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. να εγγραφούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου Ειδικότητας στον ίδιο Τομέα. Αυτό συνεπάγεται αυτόματα πτώση του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑΛ, τουλάχιστον 12%!

Δεν είναι όμως μόνο του αυτό το γεγονός..

Στην Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόμου, επί του άρθρου 51, αναφέρεται ότι:

“Με την προτεινόμενη τροποποίηση καθορίζεται μέγιστο ηλικιακό όριο για την εγγραφή στα ημερήσια ΕΠΑ.Λ., με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόληψη φαινόμενων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, τα οποία παρατηρούνται ιδίως μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων μαθητών. Παράλληλα, επιχειρείται η σταδιακή αποσυμφόρηση, από σκοπιάς μαθητικού δυναμικού, των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., με γνώμονα τη συνολική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας διά του εξορθολογισμού της αριθμητικής σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητή.”

Είναι η πρώτη φορά που τόσο απροκάλυπτα δηλώνεται αφενός μεν ότι επιχειρείται νομοθετικά(!) η μείωση του αριθμού των μαθητών και αφετέρου ότι υπεύθυνοι για τη σχολική βία είναι οι μαθητές άνω των 17 ετών.

Δεν πρόκειται απλά για μία αντιεπιστημονική ρύθμιση. Αποκαλύπτεται μια βαθιά συντηρητική αντίληψη της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Όσον αφορά την ουσία της διάταξης αυτής, υπάρχει ήδη έντονος προβληματισμός στους καθηγητές αλλά και στους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. για τις προθέσεις της κυβέρνησης.

Οι μαθητές που πλήττονται από το ηλικιακό όριο τι επιλογές έχουν; Τα λίγα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. ανά την Ελλάδα, όπου υπάρχουν, είναι ήδη σε πολύ μεγάλη πληρότητα και αρκετά από αυτά δεν διαθέτουν όλες τις ειδικότητες. Μήπως η κυβέρνηση τους κατευθύνει στα Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικά και δημόσια), μήπως θέλει να τους στείλει στα διετή προγράμματα που είναι σε αναστολή το σχολικό έτος 2019-20 ή υπάρχει κάτι άλλο στην ατζέντα που αφορά τη μεταγυμνασιακή κατάρτιση που ακόμα δε μας έχει παρουσιάσει;

Καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει τα επίμαχα άρθρα που αγγίζουν τα όρια της αντισυνταγματικότητας.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Π.Ε.Κ.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

panelladikes 2019 grapto

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες για το άνοιγμα των σχολείων
Για το σχέδιο της επαναλειτουργίας των σχολείων τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σημειώνοντας ότι η 11η Μαΐου είναι η επικρατέστερη ημερομηνία για να επαναλειτουργήσει η Γ’ Λυκείου, καθώς θα πρέπει να επικεντρωθούν στις πανελλήνιες. Παράλληλα, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει παράταση της σχολικής χρονιάς.

Μιλώντας στο Open, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως στις 25 Μαΐου ή την 1η Ιουνίου, είναι πιθανό να επιστρέψουν στα θρανία οι μαθητές και των άλλων τάξεων και βαθμίδων της εκπαίδευσης, μόνο όμως στην περίπτωση που έχουν συναινέσει οι ειδικοί.
Για την παράταση της σχολικής χρονιάς, ο κ. Πέτσας δήλωσε πως αυτή «θα εξαρτηθεί από το πλάνο και την απόσταση μεταξύ του ανοίγματος των βαθμίδων εκπαίδευσης». Αυτό είναι θέμα δύο ή τριών ημερών επεσήμανε παράλληλα, καθώς τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν οι επίσημες ανακοινώσεις.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

 

7bb8d780776229c2f99016fd7c01c837

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ειδικοί του υπουργείου Υγείας προτείνουν:

Α. Να ξεκινήσουν τα μαθήματα για τη Γ Λυκείου στις 11 Μαίου,και

Β. Για τις υπόλοιπες τάξεις Λυκείου Γυμνασίου και Δημοτικού μεταξύ 25 Μαΐου και 1ης Ιουνίου.

Η εισηγήσεις περιλαμβάνουν παράλληλα και συγκεκριμένα μέτρα προστασίας από τον Κορωνοϊό.

Ενδεχομένως να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις μέχρι την Κυριακή.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education