fbpx
 
 
 

 

panelladikes345

Με τα μαθήματα  Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)  και   Κοινωνιολογία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), συνεχίστηκαν  σήμερα  Παρασκευή οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους ΓΕΛ με το νέο και παλαιό σύστημα.

1. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ με το νέο σύστημα.

Για τα θέματα 'ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ' πατήστε εδώ.

Για τα θέματα 'ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - Ημερήσια)' πατήστε εδώ.

2. Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ με το παλαιό σύστημα.

Για τα θέματα 'ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Εσπερινά)'  πατήστε εδώ

 Για τα θέματα 'ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Ημερήσια)' πατήστε εδώ.

Για τα θέματα 'ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Εσπερινά)' πατήστε εδώ.

Οι Πανελλαδικές θα συνεχιστούν αύριο Σάββατο με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ , να διαγωνίζονται στα μαθήματα Στοιχεία Μηχανών, Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου οι υποψήφιοι με το ΝΕΟ σύστημα διαγωνίζονται στη Φυσική και με το ΠΑΛΑΙΟ στα Λατινικά και Φυσική.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

 

panelladikes 2 1

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03 Μαθηματικών Ν.Δωδεκανήσου, 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Τα θέματα που τέθηκαν:

είναι διαβαθμισμένα, ως προς τον βαθμό δυσκολίας τους.
καλύπτουν πλήρως την (περιορισμένη) εξεταστέα ύλη και τα δύο κεφάλαια, βρίσκονται εντός του πλαισίου της οριζόμενης εξεταστέας ύλης και είναι ορθά διατυπωμένα από Μαθηματικής άποψης .
Η δομή και η διάρθρωσή τους είναι αντίστοιχη με εκείνη των προηγούμενων ετών (τηρουμένης της διαφοροποιημένης εξεταστέας ύλης).

Η διάρκεια της εξέτασης, σε σχέση με τον όγκο και τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων κρίνεται επαρκής.

Συμπερασματικά τα θέματα που τέθηκαν είναι διαβαθμισμένα, με κλιμακωτή δυσκολία από θέμα σε θέμα.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1) Το Α1 είναι θεωρία (βασικός ορισμός) του σχολικού βιβλίου.
Α2) Και τα 3 ερωτήματα τύπου Σωστού-Λάθους είναι από τα βασικότερα σημεία της θεωρίας και βρίσκονται απαντημένα στο σχολικό βιβλίο.
Α3) Και τα 3 ερωτήματα τύπου συμπλήρωσης κενού αφορούν στους βασικούς τύπους παραγώγισης στοιχειωδών συναρτήσεων και υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο.
Α4) Αποτελεί απόδειξη του 1ου κεφαλαίου και αφορά στην παράγωγο μιας απλής συνάρτησης που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο.
Επομένως το θέμα Α χαρακτηρίζεται βατό σε όλα τα υποερωτήματά του.

ΘΕΜΑ Β

Το θέμα αυτό αφορά αποκλειστικά στο 2ο κεφάλαιο (Στατιστική). Και τα 4 ερωτήματα του θέματος αυτού αναφέρονται στον δοσμένο στατιστικό πίνακα του οποίου λείπουν ορισμένα στοιχεία του. Με σχετικά εύκολο τρόπο μπορεί να βρεθούν τα στοιχεία που λείπουν για το ερώτημα Β1 και, στην συνέχεια, τα ερωτήματα Β2, Β3, Β4 απαντώνται με σχετικά απλό τρόπο "διαβάζοντας" σωστά τον συμπληρωμένο πίνακα.

Επομένως το θέμα Β χαρακτηρίζεται βατό σε όλα τα υποερωτήματά του.

ΘΕΜΑ Γ

Το θέμα αυτό αφορά αποκλειστικά το 1ο Κεφάλαιο (παράγωγοι συναρτήσεων). Τα ερωτήματά του είναι διαβαθμισμένα, κλιμακούμενης δυσκολίας, και συγκεκριμένα:

Γ1) Αποτελεί στοιχειώδη γνώση ανάλυσης για την γραφική παράσταση μιας συνάρτησης.
Γ2) Απλό υπολογιστικό ερώτημα της πρώτης και δεύτερης παραγώγου χωρίς ιδιαίτερες πράξεις.
Γ3) Πιο σύνθετο ερώτημα από τα προηγούμενα απαιτεί από τους υποψήφιους προσοχή στην κατασκευή του πίνακα μονοτονίας και στην εύρεση του είδους των ακροτάτων.
Γ4) Ερώτημα που απαιτεί καλό χειρισμό πράξεων-παραγοντοποιήσεων χωρίς όμως οι πράξεις να είναι πολλές.

Επομένως το θέμα Γ χαρακτηρίζεται ως θέμα με διαβαθμισμένα ερωτήματα που εξετάζουν σε μεγάλο βαθμό το 1ο Κεφάλαιο.

ΘΕΜΑ Δ

Το θέμα αυτό αφορά αποκλειστικά το 1ο Κεφάλαιο (παράγωγοι συναρτήσεων). Τα ερωτήματά του είναι διαβαθμισμένα αλλά έχουν ένα βαθμό κλιμακούμενης δυσκολίας, και συγκεκριμένα:
Δ1) Απλό ερώτημα άμεσης παραγώγισης μιας δοεθείσας συνάρτησης.
Δ2) Σχετικά απαιτητικό ερώτημα που απαιτεί καλό χειρισμό στην εύρεση ορίου.
Δ3) Σχετικά απαιτητικό ερώτημα που απαιτεί γνώσεις από την εύρεση εφαπτομένης.
Δ4) Απαιτητικό ερώτημα που σχετίζεται με γνώση του ρυθμού μεταβολής και της απόστασης δύο σημείων. Απαιτεί προσοχή και κάποιο βαθμό τεχνικής.

Επομένως το θέμα Δ έχει διαβαθμισμένα ερωτήματα που είναι τα περισσότερα απαιτητικά.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

sxoleio taksi

Α. Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών και η λειτουργία βιβλιοθηκών.

Β. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης σε ανοιχτό χώρο, με συμμετοχή μόνο των μαθητών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών, τηρώντας την απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου και λαμβάνοντας με ευθύνη Διευθυντή, όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, όπως ενδεικτικά, με σταδιακή διεξαγωγή των τελετών αυτών, ανά τάξη ή τμήμα.

Τα παραπάνω προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση , η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πατήστε έδω να να δείτε το ΦΕΚ

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

sxoleio 1

Προκήρυξη για την αγορά δεκάδων χιλιάδων τάμπλετ , αναμένεται να εκδώσει το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να αξιοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές, με σκοπό να έχουν όλοι πρόσβαση, μέσω τηλεκπαίδευσης, στο αγαθό της εκπαίδευσης.

Ηδη η υπουργός Νίκη Κεραμέως, έχει εξασφαλίσει, μέσω ΕΣΠΑ, το ποσό των 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Η προμήθεια του εξοπλισμού της προκήρυξης διαιρείται σε έξι (6) τμήματα και περιλαμβάνει συνοπτικά:

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ́ΑΘΗΝΑΣ, Γ ́ΑΘΗΝΑΣ εκτιμώμενης αξίας 1.585.887,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24%,

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 1.721.774,19 € πλέον Φ.Π.Α. 24%,

ΤΜΗΜΑ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ ́ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ εκτιμώμενης αξίας 1.585.887,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24%,

ΤΜΗΜΑ 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ́ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ εκτιμώμενης αξίας 1.617.338,71 € πλέον Φ.Π.Α. 24%,

ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας 1.648.185,48 € πλέον Φ.Π.Α. 24%,

ΤΜΗΜΑ 6: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (TABLET) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ εκτιμώμενης αξίας 1.601.612,90 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

 

paneladikes

Με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία άρχισαν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για περίπου 100 χιλιάδες υποψήφιους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλήνιες εξετάσεις με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Το θέμα της έκθεσης, αλλά και οι ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι βασίστηκαν σε τρία κείμενα.

Το πρώτο, ήταν ένα διασκευασμένο κείμενο του συγγραφέα Θεόδωρου Γρηγοριάδη, που έχει δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο.

Το δεύτερο ήταν ένα δοκίμιο του συγγραφέα, μεταφραστή και εκδότη Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, το κείμενο «Γράφειν», που ανήκει στη συλλογή δοκιμίων «Η Μόνωση ως Συνομιλία» (2003).

Το τρίτο, ήταν ποίημα του Τίτου Πατρίκιου από τη συλλογή «Σε βρίσκει η ποίηση» (2012).

Δείτε τα θέματα που κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι.

αρχείο λήψης 2

αρχείο λήψης 6

αρχείο λήψης 7

αρχείο λήψης 8

αρχείο λήψης 9

Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων κλήθηκαν να αναπτύξουν τις θέσεις τους και να απαντήσουν σε ερωτήματα για άρθρο του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη.

 

αρχείο λήψης 1

αρχείο λήψης 3

αρχείο λήψης 4

αρχείο λήψης 5

 

 

Το πρόγραμμα των εξετάσεων
Οι υποψήφιοι με το νέο σύστημα, θα εξεταστούν την Τετάρτη 17/6, στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και στα Μαθηματικά (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Την Παρασκευή 19/6, θα εξεταστούν στη Βιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας) και στην Κοινωνιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Ακολουθούν, την επόμενη εβδομάδα, η εξέταση στη Φυσική στις 22/6 (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και στις 24/6 στην Ιστορία και την Πληροφορική, των Ομάδων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εξέταση στις 26/6 στην Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Οικονομία (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που θα δώσουν με το παλαιό σύστημα, θα έχουν κατά βάση κοινό πρόγραμμα με όσους δώσουν με το νέο, με εξαίρεση, ότι στις 22/6 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των Λατινικών (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), στις 24/6 η εξέταση του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και στις 26/6 η εξέταση του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Ώρα έναρξης της κάθε εξέτασης είναι 08:30 (κοινή για όλους τους υποψηφίους). Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Εξαίρεση, το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (ΕΠΑΛ), για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

 (ΠΗΓΗ:www.news247.gr)

 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education