fbpx
 
 
 

 

KERAMEOS

Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας, με προτεραιότητα τους μαθητές ς της Α ́ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» με συνδιδασκαλία δύο εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας μέσα στην τάξη, υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Η Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΕΔ) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), με στόχο την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού των μαθητών/μαθητριών των ΕΠΑ.Λ.

Στη συνδιδασκαλία διδάσκουν ο Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος (ΥΜ) και ο Συνεργάτης Καθηγητής Μαθήματος (ΣΜ), οι οποίοι αποτελούν τη Διδακτική Ομάδα.

Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας τους είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συνδιδασκαλίας στα αντίστοιχα μαθήματα και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών προς επίτευξη των στόχων της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) και η διαμόρφωση του βέλτιστου κλίματος μάθησης και λειτουργίας των μα- θητών/τριών στη σχολική κοινότητα, σύμφωνα με τους στόχους της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Ως Υπεύθυνος Καθηγητής Μαθήματος (ΥΜ) ορίζεται ο εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στον οποίο ο Σύλλογος αναθέτει τη διδασκαλία του μαθήματος.

Ως Συνεργάτης Καθηγητής Μαθήματος (ΣΜ) ορίζεται ο εκ- παιδευτικός που προσλαμβάνεται ή τοποθετείται για τις ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και ορίζεται με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων.

Υποχρεώσεις Υπευθύνου Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ):

Πέραν των προβλεπόμενων στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως εκπαιδευτικού υπεύθυνου του μαθήματος οφείλει να συνεργάζεται ως μέλος της Διδακτικής Ομάδας με τον Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος (ΣΜ).

Υποχρεώσεις Συνεργάτη Καθηγητή Μαθήματος (ΣΜ):

- Επιτελεί το έργο της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΕΔ) που του ανατίθεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων (ΣΔ).

- Συνεργάζεται ως μέλος της Διδακτικής Ομάδας από κοινού με τον Υπεύθυνο Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ).

- Συμμετέχει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της συνδιδασκαλίας με σκοπό την εκμετάλλευση του μέγιστου των δυνατοτήτων που παρέχει η μορφή αυτή της διδασκαλίας, συμμετέχει ενεργά στις σχετικές επιμορφωτικές συναντήσεις, σε δειγματικές διδασκαλίες κ.λπ. και σε όλες τις προβλεπόμενες και σχετικές με το αντικείμενό του δράσεις της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

- Συμμετέχει στην περιγραφή των επιδόσεων των μαθητών/-τριών και στην ανατροφοδότηση των μαθητών/- τριών και γονέων/κηδεμόνων.

- Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.».

- Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» εργασιών (συμπλήρωση εγγράφων, σύνταξη σύντομων εκθέσεων κ.λπ.).

- Συμμετέχει στο Σύλλογο Διδασκόντων (ΣΔ) και τις Παιδαγωγικές Συνεδριάσεις του και στα συμβούλια τάξης.

Οι μαθητές/μαθήτριες που συμμετέχουν στην πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», αξιολογούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες σχετικές διατάξεις από τον Υπεύθυνο Καθηγητή Μαθήματος (ΥΜ).

1. Η λειτουργία του προγράμματος εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

2. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης πέραν των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους:

i. Εγκρίνουν τη διεξαγωγή των σεμιναρίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».
ii. Συνεργάζονται με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας για την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.
iii. Προωθούν και διευκολύνουν τη δικτύωση των σχολείων για την παρακολούθηση της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

3. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

i. Εισηγούνται στο ΠΥΣΔΕ τη διάθεση εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του προγράμματος.
ii. Εισηγούνται τις αναγκαίες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του προγράμματος.

4. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι έχουν την παιδαγωγική ευθύνη για τα ΕΠΑ.Λ.: Αναλαμβάνουν την υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος με κάθε μέσο.

5. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, πέραν των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους:

i. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, προς ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών και των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου για τη λειτουργία του προγράμματος.
ii. Αναλαμβάνουν την υλικοτεχνική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και των δραστηριοτήτων του προγράμματος.
iii. Προωθούν και διευκολύνουν τη δικτύωση των σχολείων για την παρακολούθηση του προγράμματος.

6. Το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕ02 και ΠΕ03 που συμμετέχουν στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.».

Η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» γίνεται με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον οικείο πίνακα.

Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το κατά περίπτωση ωράριό τους στην Α ́ τάξη με εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία, όπως ορίζει η πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», μπορούν να απασχολούνται για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου σε τμήματα της Α ́ τάξης όμορου ΕΠΑ.Λ. στα οποία υλοποιείται εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία. Σε περίπτωση που και πάλι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν ωράριο, μπορούν να απασχολούνται σε τμήματα της Β ́ και Γ ́ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στα οποία έχουν τοποθετηθεί για την υλοποίηση εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Για τις ανάγκες της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να διατίθενται στη σχολική μονάδα στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα, με απόφαση του οικείου Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΔΕ, μόνιμοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 που βρίσκονται στη διάθεσή του, εξ ́ ολοκλήρου ή για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, μόνο εάν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες του ωρολογίου κανονικού προγράμματος όλων των σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Μπορούν, επίσης, να διατίθενται αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες του κανονικού προ- γράμματος των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της εκάστοτε Διεύθυνσης, με χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή του τακτικού προϋπολογισμού, εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες αυτές στο σύνολό τους.

Ο χρόνος υπηρεσίας στα τμήματα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

Pin It

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education