fbpx
 
 
 

LG

Πτώση 19% κατέγραψαν πιθανότατα τα λειτουργικά κέρδη της νοτιοκορεάτικης LG Electronics για το τρίμηνο μέχρι τον Μάρτιο, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υποδεικνύοντας μια πιο μικρή πτώση σε σχέση με ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές.

Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τηλεοράσεων παγκοσμίως μετά από τη Samsung Electronics, εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη θα διαμορφωθούν στα 899,6 δισ. γουόν (606 εκατ. στερλίνες) για το τρίμηνο, έναντι 1,1 τρισ. γουόν στο προηγούμενο έτος.

Οι μέσες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 808 δισ. γουόν.

Τα έσοδα πιθανότατα υποχώρησαν 1,4% στα 14,9 τρισ. γουόν, τόνισε η LG, έναντι εκτιμήσεων για 15,3 τρισ. γουόν.

Εξάλλου και η Samsung ανακοίνωσε σήμερα ότι οδεύει προς τα χαμηλότερα τριμηνιαία κέρδη της διετίας, καθώς επιβραδύνονται οι πωλήσεις πανελ και αυξάνεται ο ανταγωνισμός στα smartphones, πλήττοντας τα περιθώρια.

(ΠΗΓΗ:www.capital.gr)

canon

O Γενικός Kανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. που ισχύει από το Μάιο του 2018, απαιτεί από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας δεδομένων.Αυτά αφορούν  στη θέσπιση νέων κανόνωνπου διασφαλίζουν την αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών που επεξεργάζονται πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα, τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να ανακτούν και να αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα σε περίπτωση παραβίασης, καθώς και στις συχνές δοκιμές και αξιολογήσεις αποδοτικότητας. Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει πλέον να δίνει σαφείς απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: Γιατί συλλέγονται οι πληροφορίες; Ποιος τις συλλέγει; Πού θα αποθηκευτούν; Πώς θα επηρεάσει η συγκεκριμένη διαδικασία το ενδιαφερόμενο άτομο; Πότε θα από το σημείο που διατηρούνται;

Οι αυστηρές ποινές που προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού, με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή το ύψος των 20 εκατομμυρίων € (όποιο από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο), επιβάλλει τη συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο, ωστόσο υπάρχουν και θετικές διαστάσεις που δεν πρέπει να παραβλέπουμε και αφορούν στην κατάργηση πλέον κάθε δικαιολογίας για την αναβλητικότητα του εκσυχγρονισμού των εταιρικών δομών, που αφορούν τον έλεγχο ποιότητας των διακινούμενων δεδομένων, την αντικατάσταση των παλιών συστημάτων και την ανανέωση των μεθόδων εργασίας με σύγχρονες, ψηφιακές, ακόμη και αυτοματοποιημένες διεργασίες, οι οποίες προσφέρουν από μόνες τους επιχειρησιακή αποδοτικότητα και μοντέρνες εργασιακές πρακτικές.

Το ΙΤ στο επίκεντρο του μετασχηματισμού των επιχειρησιακών δομών

Τα τμήματα Πληροφορικής (ΙΤ) επωμίζονται ένα πολύ μεγάλο βάρος του μετασχηματισμού που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR. Συγκεκριμένα, τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:
Δημιουργία προγράμματος συμμόρφωσης: καθορισμός των πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων για την επιτήρηση της συμμόρφωσης, με συστήματα και πρωτόκολλα που θα προβλέπουν τις υποχρεώσεις των εργαζομένων κάθε τομέα της επιχείρησης.

Διαφάνεια στην επεξεργασία δεδομένων: οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν τις δηλώσεις τους περί απορρήτου και να κοινοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες σε όλα τα άτομα για τα οποία διατηρούν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τις αλλαγές που θα χρειαστούν στις διαδικτυακές τοποθεσίες της επιχείρησης.

Καθιέρωση πρωτοκόλλων αναφοράς: οι εταιρείες έχουν στη διάθεσή τους 72 ώρες να αναφέρουν μια παραβίαση δεδομένων σε περιπτώσεις που επηρεάζεται κάποιο άτομο. Τα τμήματα IT πρέπει να γνωρίζουν τις διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων και να είναι σε θέση να παρέχουν προληπτικές αναφορές και αποτελεσματική επικοινωνία τόσο με τις ρυθμιστικές αρχές όσο και με τα επηρεαζόμενα μέρη.

Εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού: καθώς ο κανονισμός GDPR επηρεάζει το σύνολο του οργανισμού, τα στελέχη του ΙΤ είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για να εξηγήσουν στο υπόλοιπο προσωπικό ποιά προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση, πώς αυτό εναρμονίζεται με τους νέους κανονισμούς, καθώς και ποιές είναι οι συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουναν η διαχείριση αυτών των δεδομένων γίνει με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με την πολιτική της επιχείρησης ή με την ασφάλεια πληροφοριών.

Στρατηγική και πρακτική αντιμετώπιση της διαχείρισης δεδομένων

Σε επίπεδο στρατηγικής διαχείρισης, το IT θα πρέπει να ξέρει επακριβώς που, πως και πότε τα διάφορα τμήματα της εταιρείας διαχειρίζονται και αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα εντός του οργανισμού, όπως τα στοιχεία των πελατών που διατηρεί το μάρκετινγκ, και οι προσωπικές πληροφορίες που υπάρχουν σε υπηρεσίες cloud.

Επίσης καθήκον του ΙΤ είναι να δημιουργήσει τα απαραίτητα συστήματα όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, πολυπαραγοντικό έλεγχο ταυτότητας, προστασία κωδικού πρόσβασης και αυστηρές πολιτικές χρήσης προσωπικών συσκευών από τους υπαλλήλους. Παράλληλα τα στελέχη του ΙΤ θα πρέπει να βοηθούν το προσωπικό και όσους έρχονται σε επαφή με την εταιρεία, να συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα ασφάλειας, καθώς επίσης και τρίτα μέρη, όπως υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται σε τακτική βάση.

Στην κατεύθυνση αυτή η διεύρυνση της ομάδας ΙΤ με πρόσληψη ενός ειδικού για την ασφάλεια, αλλάκαι η επένδυση σε νέα προγράμματα IT και η ενημέρωση/αναβάθμιση των ήδη εγκατεστημένων είναι αναγκαία.

Ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και διαφάνειας στις συναλλαγές

Ορισμένοι κλάδοι επιβαρύνονται περισσότερο από άλλους, στο θέμα της ενίσχυσης των υποδομών ΙΤ  για τη συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο GDPR. Ιδιαίτερα οι τράπεζες, οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και οι έμποροι λιανικής οφείλουν να λειτουργούν με βάση νέα τεχνικά πρότυπα που διέπουν οτιδήποτε αφορά τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών.

Εδώ ο ρόλος του ΙΤ εστιάζεται στη γρήγορη αναδιοργάνωση των παλιών συστημάτων και δεδομένων με νέες υπηρεσίες που λειτουργούν σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ανοικτής τραπεζικής, τα οποία παρέχουν τις απαραίτητες τεχνικές δυνατότητες για τον έλεγχο ταυτότητας, καθώς οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να ταυτοποιούν τους πελάτες σε πολλές πλατφόρμες και πολλούς οργανισμούς, όπως προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτές οι αλλαγές είναι και η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ανοικτή τραπεζική και την ψηφιοποίηση ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια.

Πολύ σπουδαίος είναι ο ρόλος του ΙΤ για τις επιχειρήσεις που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται ή διαβιβάζουν δεδομένα κατόχων καρτών πληρωμών, είτε αφορούν τελικούς πελάτες, προμηθευτές, εταιρικά στελέχη κοκ. Ειδικότερα, τα τμήματα IT που χρησιμοποιούν ασφαλή συστήματα πληρωμών και σχετικές τεχνολογικές λύσεις είναι συνεπείς με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού προτύπων ασφαλείας και διαχείρισης καρτών πληρωμών που απορρέουν από τον GDPR. Το ΙΤ θα πρέπει να καλύπτει τέσσερις πτυχές ασφαλείας: τη διατήρηση ενός ασφαλούς δικτύου, τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης κινδύνων, την προστασία των δεδομένων καρτών και τον συνεπή και διεξοδικό έλεγχο ασφαλείας των δεδομένων σε όλο το φάσμα των εταιρικών διαδικασιών.

Υιοθέτηση προτύπων διαδικασιών ασφαλείας

Για τις εταιρείες που επιθυμούν να εφαρμόσουν, να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν τις διαδικασίες ασφαλείας τους, υπάρχει και η επιλογή τήρησης προτύπων ασφάλειας ISO, όπως το ISO 27002, η οποία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά μπορεί να διασφαλίσει πρόσθετα οφέλη από τις βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους πελάτες για την επαρκή διαχείριση των κινδύνων. Εδώ τα τμήματα ΙΤ και πάλι καλούνται να διαδραματίσουν νευραλγικό ρόλο, από τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του προτύπου ασφαλείας, τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, την καθοδήγηση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, και τη συνεχή παρακολούθηση για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

(ΠΗΓΗ:www.capital.gr)

internet

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα. Δίκαιη ανταμοιβή ή προληπτική λογοκρισία για τους δημιουργούς;

Η πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Στρασβούργου ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη: 348 βουλευτές υπερψήφισαν, ενώ 274 καταψήφισαν τη διαμφισβητούμενη διάταξη, με την οποία καταβάλλεται στον δημιουργό αμοιβή για την αναπαραγωγή έργου του στο διαδίκτυο. Σε διαφορετική περίπτωση ειδικά φίλτρα θα εμποδίζουν τη δημοσίευση έργου, για το οποίο δεν υπάρχει έγκριση του δημιουργού. Εδώ ακριβώς είναι η διαφωνία ανάμεσα σε αυτούς που λένε ότι "πρέπει να μπει μια τάξη" στο διαδίκτυο και εκείνους που υποστηρίζουν ότι "κινδυνεύει η ελευθερία του λόγου".

Οι πρώτοι, στους οποίους ανήκει η πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, θεωρούν ότι η ρύθμιση προστατεύει τους δημιουργούς, καθώς υποχρεώνει μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες (Google News, YouTube κ.α.) να μοιράζονται τα κέρδη τους με μουσικούς, ηθοποιούς ή δημοσιογράφους που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακό περιβάλλον. Η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη δηλώνει στην Deutsche Welle ότι "η ελευθερία του ενός τελειώνει εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου" και ότι πρέπει να προστατεύονται οι start-up πλατφόρμες, αλλά και να αποζημιώνονται οι δημιουργοί. "Θέλουμε ανοιχτό και ελεύθερο διαδίκτυο χωρίς λογοκρισία, οι δημιουργοί όμως πρέπει να αμείβονται δίκαια για τη χρήση των έργων τους", λέει ο Γιώργος Γραμματικάκης, ευρωβουλευτής με "Το Ποτάμι".

Τέλος στο ελεύθερο ίντερνετ;

Οι πολέμιοι της νέας νομοθεσίας, μεταξύ αυτών ευρωβουλευτές της Αριστεράς και των Πρασίνων, προειδοποιούν ότι "έρχεται το τέλος του ελεύθερου ίντερνετ". Υποστηρίζουν ότι υπό το πρόσχημα της ανταμοιβής καθιερώνεται λογοκρισία στην έκφραση. Επιπλέον, θεωρούν ότι τα φίλτρα περιεχομένου δεν μπορούν να κάνουν τον απαραίτητο διαχωρισμό. Για παράδειγμα, επισημαίνουν, δεν αντιλαμβάνονται το σατυρικό στοιχείο στα ιδιαίτερα δημοφιλή διαδικτυακά μιμίδια (memes) ή σε αρχεία GIF.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο πάνω από 200.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη την Ευρώπη, διαδηλώνοντας την αντίθεσή τους στη νέα οδηγία. Δεν έλειψαν όμως και εκδηλώσεις υποστήριξης, όπως το καλλιτεχνικό χάπενινγκ που έγινε την Τρίτη μπροστά στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μετά τη θετική απόφαση των ευρωβουλευτών, απομένει η τελική έγκριση του Συμβουλίου Υπουργών για να τεθεί σε ισχύ η νέα οδηγία.

Γιάννης Παπαδημητρίου, Στρασβούργο

(ΠΗΓΗ:www.capital.gr)

netflix

Η αύξηση των τιμών του Netflix πήγε ένα βήμα πιο πέρα αυτή την εβδομάδα, με τους υφιστάμενους πελάτες στις ΗΠΑ -πρόσθετα στους καινούριους- να ετοιμάζονται οσονούπω να πληρώνουν τις υψηλότερες συνδρομές που ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο. Οι Ευρωπαίοι πελάτες θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η μετοχή του Netflix έχει αυξηθεί κατά περίπου 38% το 2019 και τώρα διαπραγματεύεται στα περίπου 370 δολάρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε τις τελευταίες αυξήσεις στις ΗΠΑ εν μέσω αυξημένου ανταγωνισμού, σε μια ένδειξη της αυτοπεποίθησής της ότι δεν θα χάσει τους πελάτες της. Αλλά σε κάποιες αγορές υπήρξε πιο επιφυλακτική.

Σε σημερινό του σημείωμα, ο αναλυτής της Bernstein Todd Juenger -ο οποίος δίνει σύσταση "outperform" στη μετοχή και τιμή-στόχο τα 451 δολάρια- εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι χρήστες της υπηρεσίας μπορεί να είναι οι επόμενοι που θα δουν τη μηνιαία συνδρομή να αυξάνεται.

(ΠΗΓΗ:www.capital.gr)

facebook

Έχετε απορίες για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται τα θέματα που κατακλύζουν καθημερινά το News Feed σας; Το νέο εργαλείο που παρουσιάζει το Facebook αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο αλγόριθμος που διαμορφώνει το τελικό "προφίλ" των χρηστών.

Η ερώτηση είναι όλο και πιο συχνή στα χείλη των χρηστών του Facebook: Γιατί καθημερινά βλέπουν ειδήσεις και ενημερώσεις για συγκεκριμένα θέματα ή από συγκεκριμένες σελίδες στη ροή τους; Η απάντηση είναι πιο απλή από ότι φανταζόμαστε. Αποκλειστικοί υπεύθυνοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και το Facebook θα μας αποκαλύπτει πλέον αναλυτικά πως γίνεται αυτό, μέσα από τη νέα λειτουργία "Γιατί βλέπω αυτή την ανάρτηση;".

Στην πράξη, μέσα από τις καθημερινές τους δραστηριότητες, οι χρήστες του δημοφιλέστερου κοινωνικού δικτύου επηρεάζουν τον αλγόριθμο, στην ουσία "αυτοφακελώνονται" επιλέγοντας να επισκέπτονται συγκεκριμένες σελίδες, συγκεκριμένες πηγές ενημέρωσης, συγκεκριμένη θεματολογία. Όλα αυτά αναλύονται από τον αλγόριθμο που πρακτικά "σερβίρει" στους χρήστες αυτό που ακριβώς θέλουν να δουν, από εκεί που θέλουν να το δουν...

Είναι η πρώτη φορά που το Facebook θα δώσει μία τόσο λεπτομερή και αναλυτική εξήγηση στους χρήστες του για τις επιλογές τους. Βλέπετε π.χ. όλη την ώρα βίντεο με χαριτωμένα σκυλάκια και γατάκια; Τότε αυτά θα έχουν πρώτο λόγο στη ροή σας. Συνηθίζετε να ενημερώνεστε από δυο - τρεις συγκεκριμένες σελίδες; Η πλειοψηφία από τα ειδησεογραφικά θέματα που εμφανίζονται στις ενημερώσεις σας είναι από εκεί.

Η νέα επιλογή θα βρίσκεται στο μενού που υπάρχει επάνω δεξιά από κάθε ανάρτηση στη σελίδα των ενημερώσεων. Αντίστοιχη ενημέρωση θα έχουν σύντομα και για τις διαφημίσεις, ώστε να βλέπουν με ποιόν τρόπο έγινε η επιλογή τους για την προβολή συγκεκριμένων διαφημιστικών μηνυμάτων.

(ΠΗΓΗ:www.news247.gr)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education