fbpx
 
 
 

opeka 0

Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί το νέο μπαράζ πληρωμών των επιδομάτων, παροχών, οικονομικών και εισοδηματικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή στα ΑΤΜ των δικαιούχων θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Με τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας καταβολής, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα ευκολότερου οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς γνωρίζουν εκ των προτέρων την καθορισμένη ημερομηνία καταβολής των παροχών. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, αποφεύγεται κάθε πιθανή αναστάτωση ή σύγχυση των πολιτών λόγω συχνής αλλαγής στις ημερομηνίες.

Ειδικότερα, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν από τον Οργανισμό τα παρακάτω επιδόματα και παροχές: Επίδομα Παιδιού, Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης, Στεγαστική Συνδρομή, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, Σύνταξη Yπερηλίκων, Επίδομα Ομογενών.

Τι αλλάζει στα επιδόματα

Τονίζεται ότι με βάση το νέο καθεστώς υλοποιούνται αλλαγές στα προνοιακά επιδόματα.

Αναλυτικά:

Επίδομα παιδιού: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώνουν το σχολείο στο οποίο πηγαίνει το παιδί ενώ πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το έτος 2012 και έπειτα. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.


Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει φορολογική απαλλαγή και απαγόρευση κατάσχεσης ως μέτρο διασφάλισης του εισοδήματος των δικαιούχων. Η εν λόγω ενίσχυση εξαιρείται από την δυνατότητα συμψηφισμού με χρέη προς το Δημόσιο.


Επίδομα στέγασης: Με το νομοσχέδιο θα αυστηροποιούνται τα κριτήρια χορήγησής του, καθώς πλέον θα απαιτείται η υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος του ενοικιαστή στον λογαριασμό της ΔΕΗ, για να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα στέγασης. Στην περίπτωση οικογένειας με παιδί, απαιτείται η υποχρεωτική φοίτηση στο σχολείο.


Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Μετονομάζεται σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χωρίς άλλες ουσιαστικές τροποποιήσεις ενώ η ημερομηνία πληρωμής όλων των επιδομάτων ορίζεται η τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.

(ΠΗΓΗ:www.workenter.gr)

epidoma gennisis 0

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη καταβολής του επιδόματος γέννας μέσω της πλατφόρμας epidomagennisis.gr

Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε ολόκληρη η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) για τη διαδικασία, τα κριτήρια και τους δικαιούχους που θα λάβουν επίδομα γέννας.

Σύμφωνα με την απόφαση, για κάθε παιδί που γεννιέται από 1η Ιανουαρίου 2020 καταβάλλεται μέσω του ΟΠΕΚΑ παροχή ύψους 2.000 ευρώ.

Κατηγορίες δικαιούχων

Δικαιούχος του επιδόματος γέννησης είναι η μητέρα του παιδιού, εφόσον η ίδια ή ο πατέρας του παιδιού εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4659/2020 (Α΄21). Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του παιδιού, το επίδομα καταβάλλεται στο διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα πατέρα του παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του. Σε κάθε περίπτωση το επίδομα καταβάλλεται στο διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα ασκούντα την επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας του παιδιού μετά την έγκριση της εκ μέρους της υποβληθείσας αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος, το επίδομα, εφόσον δεν έχει ήδη καταβληθεί, χορηγείται στον πατέρα του παιδιού, αν αυτός είναι δικαιούχος του επιδόματος, μετά την εκ μέρους του υποβολή ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων περί κληρονομικής διαδοχής.

Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου. Η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου ελέγχεται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου για το προηγούμενο της γέννησης φορολογικό έτος

Αν η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος υποβληθεί σε ημερομηνία που προηγείται της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που προηγείται του έτους της γέννησης και εφόσον η δήλωση αυτή δεν έχει ήδη υποβληθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, για τη χορήγηση του επιδόματος ελέγχεται η δήλωση και η βάσει της δήλωσης αυτής εκδοθείσα Πράξη Διοικητικού/ Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους που προηγείται του προηγούμενου της γέννησης του παιδιού φορολογικού έτους.

Όταν το επίδομα ζητείται από τη μητέρα του παιδιού, επειδή η προϋπόθεση του χρόνου της διαμονής στη χώρα συντρέχει στο πρόσωπο του πατέρα του παιδιού, ο σχετικός έλεγχος ως προς τον τελευταίο διενεργείται ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού:

στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή
στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, που λειτουργεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Με την υποβολή της αίτησης στο Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού, δηλώνεται ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο αιτών.

Δείτε εδώ αναλυτικά .

(ΠΗΓΗ:www.workenter.gr)

 

sparcle

Ο όμιλος θεωρεί την ελληνική αγορά πολύ σημαντική, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης και του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού

Περισσότερες ευκαιρίες στη χώρα μας βλέπει η Telecom Italia, με τον πρόεδρο της κ. Salvatore Rossi να δηλώνει μάλιστα ότι «η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική για τον όμιλο».

Ο κ. Rossi έδωσε χθες το «παρών» στην τελετή θεμελίωσης για την κατασκευή του τέταρτου data center της Sparkle (μέλος του ομίλου της Telecom Italia) στη χώρα μας, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο του νέου κύκλου επενδύσεων, ύψους 20 εκατ. ευρώ, της εταιρείας στην Ελλάδα.

Από τα εγκαίνια του data center της Sparkle στη Μεταμόρφωση

«Η Telecom Italia θεωρεί την Ελλάδα πολύ σημαντική αγορά για δύο βασικούς λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Rossi. «Καταρχάς τη στρατηγική γεωγραφική θέση κι επιπλέον το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, δεδομένου ότι η χώρα είναι πολύ πλούσια σε ανθρώπινο κεφάλαιο, με υψηλή τεχνογνωσία. Οι δύο αυτές παράμετροι εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί έχουμε αποφασίσει να επενδύσουμε τόσους πόρους στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία συγκυρία κατά την οποία, πέραν της -συνολικά- μεγάλης ανάπτυξης του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), οι ανάγκες της χώρας και της κεντρικής κυβέρνησης σε ψηφιακές υπηρεσίες αυξάνονται και αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο με βάση και τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G) στην κινητή τηλεφωνία είναι για παράδειγμα ένας τομέας που μπορεί να ενδιαφέρει την Τelecom Italia στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Rossi.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Sparkle Mario Di Mauro, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «με την ανάπτυξη του ΙοΤ και την έλευση του 5G που είναι ήδη πραγματικότητα στην Ιταλία και σύντομα και στην Ελλάδα οι ανάγκες μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο. Ως όμιλος σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία. Είμαστε στην Ελλάδα τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια και πλέον ανοίγουμε έναν νέο κύκλο επενδύσεων για την επόμενη 20ετία».

Η Telecom Italia Sparkle S.p.A. δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο σε ασφαλείς λύσεις Cloud, Colocation Services, Data Centers, καθώς και τηλεπικοινωνιακή συνδεσιμότητα, ενώ ήδη διαθέτει εδώ και χρόνια τρία Data Centers χωρητικότητας 8.000 τ.μ. στη χώρα μας (Μεταμόρφωση, Κορωπί και Χανιά) , εξυπηρετώντας όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την περιοχή της Μεσόγειου γενικότερα.

«Σαν επιβεβαίωση των ισχυρών της δεσμών με την Ελλάδα η εταιρεία προχωρά σε νέα επένδυση, με ίδια κεφάλαια με ένα νέο τέταρτο Data Center 5.500 τ.μ. με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και πράσινης ενεργειακής απόδοσης», αναφέρουν οι επιτελείς της. «Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν αδιάλειπτα, υπάρχει συνεχής ροή εργασιών κι έχουμε πάνω από 100 μεγάλους πελάτες που εξυπηρετούμε στην ελληνική αγορά (σ.σ. μεγάλους οργανισμούς και ομίλους, τράπεζες κ.α.). Έχουμε ένα σημαντικό μερίδιο στην Ελλάδα όσον αφορά την αγορά των data centers, είμαστε αυτή την στιγμή από τους βασικούς παίκτες και είναι σίγουρο ότι μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε την παρουσία μας, συμμετέχοντας και στα νέα projects τα οποία προωθεί το κυβερνητικό επιτελείο σε σχέση με τις ψηφιακές υπηρεσίες».

Σημειώνεται εδώ ότι από το 2019, τα data centers της Sparkle στην Ελλάδα έχουν την ευθύνη για το πρόγραμμα «Σύζευξις II» για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του ICT στο δημόσιο τομέα. Συνολικά, μέσω του «Σύζευξις ΙΙ» για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή κινητή τηλεφωνία και σύνδεση στο διαδίκτυο) σε περίπου 33.000 φορείς του Δημοσίου (εξέλιξη του Σύζευξις 1) υπολογίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να εξοικονομήσει συνολικά 150 εκατ. ευρώ.

(ΠΗΓΗ:www.newmoney.gr)

 suntakseis

Μειώνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης σύμφωνα με σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό.

Ειδικότερα οι 1.500 ημέρες που απαιτούνται σήμερα από τις οποίες 500 να είναι την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μειώνονται σε 1.000 ημέρες και 300 ημέρες την τελευταία 5ετία. Για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου θα απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε ενώ γενικότερα για τη συμπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πληροί τους όρους αυτούς τότε προβλέπεται η δυνατότητα να εξεταστεί το αίτημα με τις προϋποθέσεις του Ταμείου όπου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας του τελευταίου φορέα.

Συγκεκριμένα αλλάζουν οι όροι συνταξιοδότησης για όσους έχουν ένσημα από δύο φορείς και πάνω. Ειδικότερα μειώνονται κατά 500 ένσημα οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του.

Σύμφωνα με την διάταξη θα απαιτούνται πλέον 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, έναντι 1.500 που ισχύει σήμερα, και 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία, έναντι 500 που ισχύει σήμερα.

 

Αντίστοιχα, για συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου θα απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε. Για τη συμπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται ούτε αυτά τα κριτήρια, τότε προβλέπεται η δυνατότητα να εξεταστεί το αίτημά του ασφαλισμένου με τις προϋποθέσεις του Ταμείου όπου πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, εφόσον έχει συμπληρωθεί το όριο ηλικίας που προϋποθέτει ο τελευταίος φορέας.

Επίσης, προβλέπεται ότι στα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από τον ΕΦΚΑ χωρίς να εξετάζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις (1.000 ένσημα / 300 την τελευταία 5ετία).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία διότι υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει συνολικά 15 έτη ασφάλισης και έχουν κλείσει τα 67, αλλά δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον ΕΦΚΑ κάνοντας χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης του νόμου Κατρούγκαλου. Οπως προβλέπεται, «οι αιτήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί επανεξετάζονται κατόπιν όχλησης του ασφαλισμένου, με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του νόμου».

Αντίθετα, οι αιτήσεις που εκκρεμούν κρίνονται με το νέο καθεστώς και «τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης»

(ΠΗΓΗ:www.dikaiologitika.gr)

money

Καλά νέα για τους δικαιούχους για το κοινωνικό μέρισμα, καθώς οι πληρωμές για όσους δικαιωθούν από τις ενστάσεις θα γίνουν σε λίγες ημέρες.

Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα εκδοθούν τα αποτελέσματα όσων έκαναν ενστάσεις και θα ξεκινήσουν οι πληρωμές στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία των ενστάσεων ολοκληρώθηκε μέχρι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία ήταν η τελευταία ημέρα που μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ενστάσεις για το κοινωνικό μέρισμα.

Πρόκειται για τα νοικοκυριά των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε και δεν έλαβαν το ποσό του μερίσματος το οποίο ανέρχεται στα 700 ευρώ. Ωστόσο επισημαίνεται πως από την διαδικασία αυτή εξαιρέθηκαν περιπτώσεις που δεν εγκρίθηκαν λόγω ΙΒΑΝ.


Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι των 700 ευρώ είναι:

- Οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ.

- Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

- Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και σ' αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις.

- Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Τελευταία φορά κοινωνικό μέρισμα

Είναι η τελευταία φορά που δίδεται κοινωνικό μέρισμα, καθώς έρχεται μόνιμος μηχανισμός στήριξης ο οποίος και θα αντικαταστήσει μια σειρά από παροχές, όπως το ΕΚΑΣ που κόπηκε, την 13η σύνταξη που δόθηκε προ των τελευταίων εκλογών και βεβαίως το κοινωνικό μέρισμα, όπως αυτό δίνεται κατά τα τελευταία χρόνια.

Στον προϋπολογισμό του 2020, υπάρχει η δημοσιονομική πρόβλεψη 971 εκατ. ευρώ γι’ αυτόν το νέο μόνιμο μηχανισμό στήριξης.

Πρόκειται για ένα μόνιμο ποσό στήριξης που θα δίνεται μια φορά το χρόνο σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους. Το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει όλους τους συνταξιούχους που έχουν μηνιαία εισοδήματα ως 1.500 ευρώ.

Το ποσό του μόνιμου μηχανισμού στήριξης θα είναι συγκεκριμένο και θα δίνεται πάντα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων με βάση αυστηρά κριτήρια και δικλείδες ασφαλείας, ώστε να ελέγχεται η αξιοπιστία των στοιχείων που θα προσκομίζονται.

Ο μηχανισμός στήριξης που θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2020 δεν θα έχει σχέση με το κοινωνικό μέρισμα. Το πλεόνασμα για το 2020 που αφορά το κοινωνικό μέρισμα έχει υπολογιστεί στο 3,5%, ενώ από το 2021 και μετά στόχος της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί στο 2%.

Φέτος κοινωνικό μέρισμα έχει ήδη καταβληθεί σε περισσότερα από 307.000 νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 1 εκατ. πολίτες.

(ΠΗΓΗ:www.dikaiologitika.gr)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education