fbpx
 
 
 

koinoniko merisma

Χωρίς επιδόματα και τριετίες, υπολογίζεται ο νέος κατώτατος μισθόςαπό 1-2-2019, σύμφωνα με το ΕΝΥΠΕΚΚ, ενώ επίσης σημειώνεται ότι στον στον αέρα βρίσκονται και τα Δώρα του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με το ΕΝΥΠΕΚΚ, η διάταξη του (ν. 4093/2012, ΙΑ.11, 2ε)

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 4241/1027/2019 (ΦΕΚ Β 173/30-1-2019) απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, ο νέος, νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας χωρίς ηλικιακή διάκριση, καθορίζεται από 1-2-2019 ως εξής:

α.για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός στα 650 € (μικτά) και β.για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 € (μικτά).

 

.Σύμφωνα με την ίδια ΥΑ, η διαδικασία καθορισμού (μονομερώς από την κυβέρνηση και όχι από τα Συνδικάτα, όπως επιτάσσουν οι υπ’αριθ. 98/1949 και 131/1970 ΔΣΕ)του ύψους του κατώτατου μισθού για το 2019 κι εφεξής, θα διέπεται από τους δευτερομνημονιακούς νόμους 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013 και 4172/2013, όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο δεύτερο του ν. 4564/2018 (ΦΕΚ Α 170/21-9-2018) της σημερινής κυβέρνησης, παρά την εξαγγελία της για δήθεν “έξοδο” από τα Μνημόνια (την 21-8-2018) και παρά τη δέσμευσή της ότι δεν θα εφήρμοζε τους μνημονιακούς νόμους.

Όμως, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο 4093/2012, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός από 1-2-2019 (είχε προβλεφθεί η έναρξή του από 1-1-2017) δεν περιελάμβανε (όπως παλιότερα) τα επιδόματα και τις προσαυξήσεις.

Ειδικότερα, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός που περιλαμβάνει μόνο τον βασικό μισθό, χωρίς δηλαδή κανένα επίδομα ή προσαύξηση λόγω οικογένειας, σπουδών, συνθηκών, προϋπηρεσίας κ.ά. (σύστημα «γυμνού» κατώτατου μισθού-«single minimum wage system»), θεσπίστηκε με τον εφαρμοστικό νόμο 4093/2012 του β’ δομικού Μνημονίου (Ν. 4046/2012). Στην υποπαρ. ΙΑ.11, εδ. ε του νόμου αυτού (σελ. 5612) ορίζεται ότι:

«Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμιά άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο». Αναφορικά με το επίδομα (προσαύξηση) λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες, πολυετία, λοιπά χρονοεπιδόματα) η σχετική ρύθμιση αναφέρει παρακάτω ότι:

«Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14.2.2012.» (εδ. στ υποπαρ. ΙΑ.11, σελ. 5612 ν. 4093/2012). Κατ’ακολουθίαν, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι καταργούνται οι τριετίες πέραν της τρίτης για τους παλαιούς εργαζομένους (μέχρι 14-2-2012) και όλες οι τριετίες για τους νέους εργαζομένους (μετά την 14-2-2012) μέχρι του περιορισμού τής ανεργίας σε ποσοστό κάτω του 10%.

Απ’όσα αναφέρονται παραπάνω στις σχετικές διατάξεις του ν. 4093/2012, που με τον ν.4564/2018 παραμένει πλήρως σε ισχύ, για τις προσαυξήσεις (επιδόματα) και τις τριετίες μετά την 1-2-2019 ισχύουν τα παρακάτω: α)από 1-2-2019 και εφεξής ισχύει το σύστημα του καθορισμού (μονομερώς από την κυβέρνηση) του ύψους του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε δηλαδή κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο που είναι αποτέλεσμα μονομερούς κυβερνητικής νομοθέτησης και όχι αποτέλεσμα συμφωνίας και διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων, όπως συνέβαινε μέχρι και σήμερα.

Για την πρώτη εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού, ήδη εξεδόθη η ανωτέρω υπ’αριθ. 4241/1027/30-1-2019 ΥΑ. β)ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο, από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΥΑ (1-2-2019), περιλαμβάνει -κατά τη ρητή πρόβλεψη του ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11 εδ.ε σελ. 5612 του ΦΕΚ) - μόνο τον βασικό μισθό ή ημερομίσθιο χωρίς απολύτως καμία προσαύξηση ή επίδομα. Ο νέος νομοθετημένος από την κυβέρνηση μισθός είναι συνεπώς “απογυμνωμένος” από προσαυξήσεις και επιδόματα, που χορηγούνταν μέχρι την 31-1-2019 ως συνέπεια της υπηρεσιακής, προσωπικής, οικογενειακής, μορφωτικής κ.ά. κατάστασης του εργαζομένου. Και τούτο γιατί η νέα διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού υπακούει στην ακραία νεοφιλελεύθερη θεωρία του “καθαρού γυμνού” βασικού μισθού χωρίς προσαυξήσεις και επιδόματα (“single minimum wage system”).

γ)Το επίδομα ή προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες, πολυετίες, χρονοεπιδόματα κ.ά.) είναι το ΜΟΝΟ επίδομα που περιλαμβάνεται στον νομοθετημένο κατώτατο μισθό αλλά υπό τον όρο του περιορισμού της ανεργίας κάτω του 10%. Χαρακτηριστικά η σχετική ρύθμιση αναφέρει:

Χαρακτηριστικά η σχετική ρύθμιση αναφέρει: «Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14.2.2012.» (εδ. στ υποπαρ. ΙΑ.11, σελ. 5612 ν. 4093/2012). δ)για όλους τους εργαζόμενους, παλιούς και νέους, η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας πέραν των τριών τριετιών (δηλαδή 9 χρόνια κατ’ανώτατο όριο) έχει καταργηθεί. ε)για τους νέους που εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά την 14-2-2012 ή εισέλθουν στο μέλλον (χωρίς δηλαδή θεμελιωμένες τριετίες), δεν χορηγείται καμία προσαύξηση έως ότου η ανεργία πέσει κατω του 10%. στ)ακόμη και όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 10% (σε 10-15 χρόνια κατά τις εκτιμήσεις των επιστημόνων), οι νέοι εργαζόμενοι (μετά την 14-2-2012) θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν ΜΟΝΟ εννέα χρόνια (3 τριετίες) αλλά με 5% προσαύξηση η καθεμία (δηλαδή 15% συνολικά) και ΟΧΙ 30%, όπως είχε θεμελιωθεί πριν 14-2-2012, αφού η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει να κρατά σε ισχύ την απαράδεκτη ρύθμιση του ν. 4254/2014 (ΙΑ.7 σελ. 1430) για μειωμένη αμοιβή της προϋπηρεσίας των νέων εργαζομένων!

Για τους εργαζόμενους αυτούς, αν καταφέρουν δηλαδή να εργαστούν 30 πλήρη χρόνια, μόνο τα 9 έτη εξ αυτών (3 τριετίες) δίνουν προσαύξηση 15%, ενώ τα λοιπά 21 έτη (7 τριετίες) δεν θα προσμετρηθούν καθόλου για την αύξηση του μισθού τους. V.Μετά την ανακοίνωση της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ μικτά, οι τριες τριετίες (9 έτη) για όσους εργάζονται με μισθό και οι έξι τριετίες (18 έτη) για όσους εργάζονται με ημερομίσθιο, διαμορφώνονται ως εξής:

enipek 1

enipek 2

Ερμηνευτικό πρόβλημα, μετά τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, θα προκύψει για το αν στα πλαίσια του νομοθετημένου κατώτατου μισθού από 1-2-2019 και εφεξής, υπάρχει χώρος για χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα, για τους νέους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά μετά την 14-2-2012.

Και τούτο γιατί η απόλυτη απαγόρευση της χορήγησης κάθε προσαύξησης-επιδόματος, στα πλαίσια του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τη ρύθμιση του ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11, εδ. ε, σελ. 5612), θα δημιουργήσει προβλήματα ερμηνείας και θα ενθαρρύνει τμήμα της εργοδοσίας, εγχώριας και ξένης που δραστηριοποιείται στην πατρίδα μας, σε καταχρηστική άρνηση της καταβολής τους.

H προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας (επίδομα ανά διετία, τριετία ή πενταετία) ήταν ο βασικός μηχανισμός της αύξησης του μισθού/ημερομισθίου για ολόκληρες δεκαετίες στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Με προσαύξση ανά τριετία (5-10%) μετά από 25 χρόνια συνεχούς εργασίας, ο εργάτης/τεχνίτης/υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα σχεδόν διπλασίαζε τον εισαγωγικό (βασικό ή κατώτατο) μισθό του. Η σταθερότητα στην εργασία ευνοούσε τη γενίκευση αυτού του μηχανισμού.

Η παραμονή στον ίδιο συνήθως εργοδότη εναρμόνιζε τις παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις και έδινε ώθηση στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το χρονοεπίδομα, κοντολογής, ήταν το επίδομα που τελούσε σε άμεση εξάρτηση με τον χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου και ο βασικός συντελεστής αύξησης του μισθού του και διασφάλισης της αξιοπρεπούς διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειάς του.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, μετά από όλα αυτά, καλεί τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να αντιδράσουν. Να ζητήσουν την κατάργηση του νόμου που αφυδατώνει τον κατώτατο μισθό και το ημερομίσθιο, να ζητήσουν την κατάργηση του αυθαίρετου καθορισμού του από τις κυβερνήσεις και να απαιτήσουν τη ρητή και νομοθετική διασφάλιση όλων των προσαυξήσεων και των επιδομάτων, καθώς και την κανονική προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας κανονικά στις αποδοχές τους.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καταγγέλλει τον εμπαιγμό κυβέρνησης και δανειστών σε βάρος των χαμηλόμισθων εργατοϋπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα και κυρίως των νέων μας και καλεί την κυβέρνηση, μαζί με τα άλλα κόμματα του μνημονιακού τόξου, να καταργήσουν τη βάρβαρη και απαράδεκτη αυτή νομοθετική ρύθμιση. 

(ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr )

TAXISS

Ξεχωριστό εκκαθαριστικό για τους συζύγους και σε τρεις δόσεις η καταβολή του φόρου

Το δικό του εκκαθαριστικό θα έχει εφέτος κάθε σύζυγος, ανεξάρτητα εάν το ζευγάρι επιλέξει να υποβάλει κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση. Το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα για τους συζύγους είναι το νέο στοιχείο της φετινής φορολογικής δήλωσης, καθώς το νέο έντυπο Ε1 που θα υποβάλλουν φέτος πάνω από 6,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι εκδόθηκε χωρίς ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με το περυσινό έντυπο.

Στην απόφαση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ορίζεται ότι «σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των συζύγων υποβάλλονται ως κοινές, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους».

Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά. Οι σύζυγοι ωστόσο έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν χωριστή δήλωση.

Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή οι βασικότερες αλλαγές στο Ε1 αφορούν στα εξής:

Ξεχωριστό εκκαθαριστικό για τους συζύγους: Στην περίπτωση κοινή φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα. Ενα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Για παράδειγμα ζευγάρι υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση και για τον σύζυγο προκύπτει πληρωμή φόρου 500 ευρώ, ενώ για τη σύζυγο επιστροφή φόρου 200 ευρώ. Τα δύο ποσά δεν θα συμψηφιστούν. Ο σύζυγος θα πληρώσει τον φόρο και η σύζυγος θα εισπράξει την επιστροφή του φόρου.

Ζευγάρια με ξεχωριστή δήλωση: Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν χωριστή δήλωση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το δηλώσουν στην ΑΑΔΕ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Χωριστές δηλώσεις χωρίς γνωστοποίηση: Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Μητρώου της ΔΟΥ.

Σύμφωνο συμβίωσης: Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Μητρώο της Εφορίας δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους και υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

Εισοδήματα από Airbnb: Δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύπου Ε2.

Αναδρομικά: Τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδόματα ανεργίας, αμοιβές γιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Τέλος επιτηδεύματος: Εξαιρούνται και οι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών καθώς και όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας.

Δόσεις: Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

(ΠΗΓΗ: www.newsbomb.gr )

TAXIS NET

ΑΑΔΕ: Κλειστή θα μείνει σήμερα (7/2/2019) η ηλεκτρονική πλατφόρμα του taxisnet

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θα πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 από τις 14:00 έως τις 23:00

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή (TaxisNet).

(ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr )

forolotaria

Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλους τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων που θα πάρουν συντάξεις Μαρτίου

-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2019 την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

-Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2019 την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

 

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Μαρτίου 2019 θα πληρωθούν ως εξής:

-Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2019 την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2019 την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019

-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2019 την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019

-Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις Μαρτίου 2019 την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019.

-Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Μαρτίου 2019 θα καταβληθούν την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Η πληρωμή των επικουρικών συντάξεων

Tο ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2019 στις 4 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα

(ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr )

EPIDOMA

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ Τ. Τάγαρη έγιναν 31.286 αιτήσεις που ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν 25.570 για το κοινωνικό μέρισμα.

Όπως μας εξήγησε υπήρχαν πάλι 5.716 που είχαν πρόβλημα με iban και ΑΦΜ καθώς και κάποιες που δεν συμπληρώνανε 5ετια ακόμη και με τον ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για την πίστωση των εγκεκριμένων αιτήσεων της τελευταίας φάσης 17-21 Ιανουαρίου.Οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα που θα πληρωθούν εμφανίζονται με ένδειξη κατάστασης: "Πιστώθηκε".

 

Οι έλεγχοι εστιάστηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς δηλαδή για την πίστωση του κοινωνικού μερίσματος θα πρέπει ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που δηλώθηκε στην εφαρμογή να είναι ενεργός και να ανήκει στον δικαιούχο του κοινωνικού μερίσματος (πρέπει δηλαδή ο IBAN να είναι συσχετισμένος με τον ΑΦΜ του αιτούντα ώστε να προκύπτει από τα αρχεία της τράπεζας ότι είναι (συν)δικαιούχος στο συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό).

(ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr )

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education