fbpx
 
 
 

Διευθυντές-Υποδιευθυντές ΣΔΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. ) καλεί εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τετραετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27, παρ.3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά 125) η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και όλα τα ΣΔΕ της ίδιας Περιφέρειας. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία (1) μόνο θέση, είτε αυτή του Διευθυντή ΣΔΕ είτε αυτή του Υποδιευθυντή και για μία μόνο δομή, είτε τα Σ.Δ.Ε. είτε τα Δ.ΙΕΚ.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Υποδιευθυντών ΣΔΕ θα πρέπει να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία (άρθρο 27 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Ά) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ», στο άρθρο 47 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Ά) και στο άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά 125).

Δεν επιλέγεται ως υποδιευθυντής ΣΔΕ εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με τη ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007, (Φ.Ε.Κ. Α'26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει.

Δεν επιλέγεται ως υποδιευθυντής ΣΔΕ εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.

Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο (Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).

Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής από τη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α’)

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017

δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο.

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Σ.Δ.Ε.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Υποδιευθυντή του Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 27 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ», στο άρθρο 47 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118) και στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5953/2014 «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΔΕ» ( Β’1861).

Η θητεία των Υποδιευθυντών είναι διετής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193). Οι προκηρυσσόμενες θέσεις θα καλύψουν το υπόλοιπο της θητείας η οποία λήγει 31-8-2018.

Οι υποδιευθυντές των ΣΔΕ δεν δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

prokiryxi ypodieythynton sde ioylios 2017 Page 03

prokiryxi ypodieythynton sde ioylios 2017 Page 04

prokiryxi ypodieythynton sde ioylios 2017 Page 05

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ


Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. ) καλεί εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, από το διορισμό τους σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27, παρ.3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά 125), η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι και όλα τα ΣΔΕ της ίδιας Περιφέρειας. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία (1) μόνο θέση, είτε αυτή του Διευθυντή ΣΔΕ είτε αυτή του Υποδιευθυντή και για μία μόνο δομή, είτε τα Σ.Δ.Ε. είτε τα Δ.ΙΕΚ.


Α.. ΑΠΑΡΑΙΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών ΣΔΕ θα πρέπει να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με οκτώ (8) τουλάχιστον χρόνια εκπαιδευτική υπηρεσία (άρθρο 27 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Ά) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας
ΥΠΑΙΘ» και στο άρθρο 47 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Ά) και στο άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά 125)..

Δεν επιλέγεται ως διευθυντής ΣΔΕ εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με τη ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/2007, (Φ.Ε.Κ. Α'26) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, όπως ισχύει. Δεν επιλέγεται ως διευθυντής ΣΔΕ εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών
κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας και σε βάρος του ασκούνται όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.
Τα ανωτέρω κωλύματα επιλογής θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο ( Ν. 4250/2014 ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).


Εξαιρούνται από το δικαίωμα συμμετοχής από τη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:
α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80/1-4-2005 τ.Α’)
β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017
γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017
δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία
ε) υπηρέτησαν σε δομές της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή  διακοπής της απόσπασής τους για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο.

Αιτήσεις που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.


Β.. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΙΕΥΘΥΝΤΗ Σ.Δ.Ε.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή του Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 27 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ», στο άρθρο 47 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 3118) και στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5953/2014 «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ΣΔΕ» (Β’1861).
Η θητεία των Διευθυντών είναι διετής, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων (άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193). Οι προκηρυσσόμενες θέσεις θα καλύψουν το υπόλοιπο της θητείας η οποία λήγει 31-8-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 3 ΣΔΕ Page 03

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 3 ΣΔΕ Page 04

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 3 ΣΔΕ Page 05

Κάντε κλικ ΕΔΩ να δείτε ολόκληρη την προκήρυξη.

Pin It

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Easy Education