Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων Εκπαιδευτής Ενηλίκων είναι ο επαγγελματίας που διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκησητου επαγγέλματός του , συν την πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενικήεκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης.

Στον παραπάνω ορισμό, ωστόσο, θα μπορούσαν να προστεθούν και όσοι εκπαιδευτές εκπαιδεύουν ενηλίκους και έχουν καταρτιστεί στην εκπαίδευση ενηλίκων, έστω και αν δεν έχουν πιστοποίηση.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων:

α) συμμετέχει στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων των προγραμμάτωνεκπαίδευσης ενηλίκων,
β) εξειδικεύει τους στόχους στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας των εκπαιδευομένων,
γ) διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων,δεξιοτήτων και ικανοτήτων,
δ) επιλέγει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές με στόχο την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Για αναλυτική περιγραφή συμβουλευτείτε το πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων:

http://www.eoppep.gr/images/EP/New_trainer_profile_final_all.pdf

Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται.

Ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να δουλέψει σε οργανισμούς και φορείς:

α) αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
β) συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
γ) γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων
δ) ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

Πιο συγκεκριμένα:

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ)
Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ)
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ)
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1 (ΚΔΒΜ1)
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2)
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κολέγια)
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
Επιμορφωτικοί οργανισμοί τραπεζών, πανεπιστημίων, μεγάλων επιχειρήσεων, ενώσεων επαγγελματιών και εργαζόμενων, όπως το Τραπεζικό Ινστιτούτο και επιμορφωτικοί οργανισμοί των ΕΛΤΑ, ΔΕΔΔΗΕ, Εμπορικών και Τεχνικών Επιμελητηρίων, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ και άλλων
Εταιρείες εκπαίδευσης και κατάρτισης
Τμήματα ανθρώπινων πόρων μεγάλων επιχειρήσεων
Κέντρα ξένων γλωσσών
Κέντρα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πανεπιστημιακά φροντιστήρια
Ιδιαίτερα μαθήματα

Pin It

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

Easy Education

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Στις παρεμβάσεις των αρχηγών των κομμάτων, και ιδιαιτέρως του πρωθυπουργού...

  Με το σύστημα που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση θα...

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...

Σεισμός Τώρα - Σεισμός στη Ζάκυνθο - Όλες οι ειδήσεις:...