ekpaideusi30102018432

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Με την 65172/Ε1/23.4.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύουν, του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, του άρθρου 6 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως ισχύει, των άρθρων 16 και 17 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), όπως ισχύει, του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), και του άρθρου 252 του ν. 4610/2019 την αριθμ. 20690/Δ2/6.8.1987 (Β΄425) υπουργική απόφαση και το αριθμ. 2/28069/3.4.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019, και κατόπιν της αριθμ. 22963/ Ε1/14.2.2019 (ανακοινοποίηση στο ορθό στις 15.3.2019) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διορίζονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί, επιτυχόντες του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008, με βάση τη φθίνουσα σειρά κατάταξης που προκύπτει από τη συνολική βαθμολογία τους, όπως αυτή διαπιστώθηκε με σχετικές αποφάσεις της Αρχής, και σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, στις έναντι αυτών περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τίθενται στη διάθεση των οικείων Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου και θα τοποθετηθούν, βάσει των οικείων διατάξεων, σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού τους.

Όσοι/ες εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά την δημοσίευση της παρούσας, ως προσωρινοί/ές αναπληρωτές/ τριες σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους.

Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.

Ο διορισμός των ως άνω εκπαιδευτικών ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 3040/24.4.2019).

Δείτε το ΦΕΚ εδώ.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

ekloges 1

Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας

Όπως ενημερώνει η σχετική εγκύκλιος, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την διενέργεια των προσεχών ευρωεκλογών, καθώς και των αυτοδιοικητικών εκλογών την Παρασκευή 24/5 και την Δευτέρα 27/5.

Σε όσες περιφέρειες/δήμους πραγματοποιηθεί επαναληπτική ψηφοφορία για την ανάδειξη περιφερειάρχη/δημάρχου, τα σχολεία θα μείνουν κλειστά και την Παρασκευή 31/5 και Δευτέρα 3/6.

Αναλυτικά η εγκύκλιος

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών, Κοινοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δε θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, που έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, να παραδώσουν το πρωί της Παρασκευής 24 Μαΐου 2019 τις σχολικές αίθουσες στις κατά τόπους δημοτικές αρχές ώστε να γίνει έγκαιρα η διαμόρφωση των αιθουσών και των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές.

Επίσης, οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων που τυχόν διαθέτουν τεχνικά μέσα διευκόλυνσης ατόμων με αναπηρίες (ράμπες, ασανσέρ κ.λπ.) να φροντίσουν ώστε να βρίσκονται στη διάθεσή τους για να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβασή τους στις αίθουσες ψηφοφορίας.


Επισημαίνεται ότι σε όσες περιφέρειες ή δήμους θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα. Παρακαλείστε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Δείτε εδώ το έγγραφο.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

vivlia 10

Νέα “εκστρατεία” συγκέντρωσης (σ.σ. η πρώτη έγινε το 2000 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) σχολικών βιβλίων χρονολογίας πριν το 1982, κάνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς στον καταργημένου ΟΕΔΒ, δεν υπάρχουν αρχειοθετημένα βιβλία, τα οποία ο ίδιος ο οργανισμός έχει εκδώσει.

Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι και σήμερα·τυπώθηκαν περίπου 9.000 τίτλοι σχολικών βιβλίων .

Ο ΟΕΔΒ συστάθηκε το 1937, με το Α.Ν.952/37-ΦΕΚ 469 Α΄ με το όνομα Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (ΟΕΣΒ) και το 1960, περίπου μετονομάστηκε σε Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων .

Πριν το 1937 στα ελληνικά σχολεία υπήρχε το πολλαπλό βιβλίο , καθώς οι μαθητές τα προμηθεύονταν από το ελεύθερο εμπόριο με ένα κατάλογο για κάθε μάθημα , που ενέκρινε τότε το υπουργείο Παιδείας.

Ο ΟΕΔΒ όταν συστάθηκε τα πρώτα βιβλία που εξέδωσε ήταν η Γλώσσα, η Ιστορία και τα Θρησκευτικά.

Οταν το 2000 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διαπίστωσε ότι στον ΟΕΔΒ δεν υπήρχε αρχείο με όλους τους τίτλους των βιβλίων απόφάσισε να κάνει συλλογή, ακόμη και με αγορά.

Τότε το Π.Ι. κατάφερε να συλλέξει περίπου 3.000 τίτλους βιβλίων.

Μάλιστα τότε διαπιστώθηκε ότι τα βιβλία Νεοελληνικά αναγνώσματα ήταν συλλεκτικά κομμάτια.
Στη συνέχεια το ΙΕΠ προχώρησε σε ψηφιοποίση αυτών των τίτλων σχολικών βιβλίων που κατάφερε το Π.Ι. να συλλέξει.

Σήμερα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων για διεύρυνση της ψηφιοποιημένης «Ιστορικής συλλογής» του, αναζητά σχολικά εγχειρίδια που έχουν τυπωθεί στο ελληνικό κράτος έως το 1982, αλλά και βιβλία ακόμη παλαιότερης εποχής, που πιθανόν κυκλοφόρησαν πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ή εκτός των συνόρων του, στην ελληνική γλώσσα, και εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Στόχος του είναι, αφού εντοπίσει τα παλαιά εγχειρίδια που δεν υπάρχουν ήδη στην «Ιστορική Συλλογή» του, να δρομολογήσει τη διαδικασία ψηφιοποίησης τους.

Για τον λόγο αυτόν, ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Γεράσιμος Κουζέλης απέστειλε επιστολές σε Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Δομές Εκπαίδευσης εξωτερικού, καθώς και σε Ιδρύματα και Φορείς, όπως Ακαδημαϊκές, Δημόσιες, Δημοτικές και Σχολικές Βιβλιοθήκες, με την παράκληση να αναζητήσουν παλαιά σχολικά/ εκπαιδευτικά εγχειρίδια (έως το 1982) στους χώρους τους. Για την καταχώριση των στοιχείων αυτών των εγχειριδίων, έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική Πλατφόρμα, η οποία θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Ιουνίου 2019.

Το Ι.Ε.Π. απευθύνεται σε κάθε έναν, φυσικό πρόσωπο ή φορέα, που θα είχε τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη δράση της διεύρυνσης της «Ιστορικής συλλογής».

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη δράση και την πρόσβαση στην ‘Πλατφόρμα για Καταχώριση Στοιχείων των Σχολικών Εγχειριδίων’, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π.

(ΠΗΓΗ:www.esos.gr)

diorismoi 1412019

Της Γεωργίας Μπουλμέτη και του Βασίλη Βούγια

Μετά από μελέτη των ερωτήσεων που έχουν διατυπωθεί από συναδέλφους και των απαντήσεων που είτε δόθηκαν από το Υπουργείο με τις διευκρινίσεις που στάλθηκαν στις ΠΔΕ, αλλά και από όσα προβλέπονται στον νόμο και στην προκήρυξη προκύπτουν τα κάτωθι: 

1.Το ΑΔΤ μπορεί να καταγραφεί στην υποενότητα Ι.  
2.Το ΑΦΜ δεν καταγράφεται πουθενά, είναι διασταυρωμένο από το taxisnet.  
3.Στην υποενότητα Ι καταγράφονται μόνο αυτά που είναι στο ΟΠΣΥΔ (καταχωρισμένα και επικυρωμένα) και χρειάζονται για να αποδείξουν και άλλο προσόν.  
4.Αν καταγραφεί κάτι στην υποενότητα Ι να δοθεί προσοχή στο να συμπληρωθεί και η στήλη για ποιο προσόν καταγράφεται (παραδείγματα στην ΥΑ πρόσκλησης).  5.Ολες οι προηγούμενες προϋπηρεσίες ως νέες καταγράφονται στην υποενότητα ΙΙ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίζουν όλες τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των   προηγούμενων σχολικών ετών (πλην του τρέχοντος έτους), οι οποίες θα καταγραφούν στην υποενότητα ΙΙ της αίτησης (δεν υπάρχει πρόβλημα αν – σε ήδη υποβληθείσες αιτήσεις – έχουν καταγραφεί στην υποενότητα ΙΙΙ).

6.Και η περυσινή προϋπηρεσία (2017-18) καταγράφεται στην ίδια υποενότητα και δεν είναι λάθος η ημερ. ανάληψης 28/4/2018 αφορά το μέρος που δεν είναι στους περυσινούς κυρωμένους.  
7.Το πεδίο «περίοδος κτήσης πτυχίου» δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν χρειάζεται να διορθωθεί κάτι εκεί ακόμα κι αν υπάρχει λάθος.  
8.Το σεμινάριο επιμόρφωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 μήνες, με αναγραφή στη βεβαίωση της ημεροχρονολογίας έναρξης και λήξης.  
9.Οι υποψήφιοι που έλαβαν συνάφεια στο διδακτορικό τους φέτος πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση που θα λάβουν από την Επιτροπή μαζί με το φωτοαντίγραφο του διδακτορικού.   

10.Η παιδαγωγική επάρκεια έχει δύο πεδία (το παιδαγωγική και το πιστοποιητικό) αλλά μία επικύρωση στο πρώτο πεδίο.  
11.Αντίστοιχα η ελληνομάθεια έχει και αυτή δύο πεδία και μία επικύρωση στο δεύτερο πεδίο.  
12.Γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από επικυρωμένα (από δικηγόρο) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με προκήρυξη (2ΕΑ) σελ 469.
13.Οι βεβαιώσεις για τη γνώση ΕΝΓ και braille από τους φορείς που προβλέπει ο νόμος δεν χρειάζονται επικύρωση.  
14.Η προϋπηρεσία υπολογίζεται μέχρι 24/5 για τους εκπαιδευτικούς και μέχρι 5/6 για τους ΕΕΠ-ΕΒΠ.
15.Προϋπηρεσίες σε κοινωφελή προγράμματα που έγιναν από πίνακες του ΟΑΕΔ ή προγράμματα για την υποστήριξη ρομά από πίνακες των πανεπιστήμιων δεν προσμετρώνται. Η προϋπηρεσία προσμετράται μόνο όταν οι προσλήψεις πραγματοποιούνται από το Υπουργείο και από τους πίνακες που έχουν συνταχθεί ύστερα από Υ.Α. πρόσκλησης υποψηφίων που βασίζεται σε Υ.Α. καθορισμού κριτηρίων κτλ.  
   

16.Για την παιδαγωγική επάρκεια στους ΕΕΠ ισχύει ότι ίσχυε και πριν την έναρξη ισχύος του ν.4589/2019.  
17.Ο υποψήφιος που έλαβε συνάφεια από το ΙΕΠ κατά τα προηγούμενα έτη και δεν είναι στους κυρωμένους πίνακες του 2018-19 θα πρέπει να αναγράφει στην αίτησή του εκεί που αναφέρει το δικαιολογητικό ότι έχει λάβει συνάφεια τα προηγούμενα έτη και να εφιστά την προσοχή της ΠΔΕ η οποία ενημερώνει το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί.
18.Η νόμιμη εξουσιοδότηση αφορά οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο. Για την κατάθεση της αίτησης – δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν όποιο φυσικό πρόσωπο επιθυμούν.  
19.Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης αν δεν υπάρχει κάποιο μοριοδοτούμενο κοινωνικό κριτήριο (τέκνα ή αναπηρίες).     

20.ΠΡΟΣΟΧΗ: οι υποψήφιοι που διαθέτουν εκτός ΕΕΠ και 2ο κλάδο εκπ/κου και έχουν δικαίωμα ένταξης στην ΕΑΕ τότε θα πρέπει να προνοήσουν, ώστε να καταθέσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά ήτοι ως τις 30/5/2018 γιατί θα πρέπει να καταχωριστούν στο ΟΠΣΥΔ και να είναι προς χρήση για τους πίνακες των εκπ/κων ΕΑΕ.  
21.Δεν είναι απαραίτητη η έκδοση νέων βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για τους ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχέση με το πλήρες ωράριο.
22.Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει συμπληρωματική αίτηση υποβολής δικαιολογητικών στην περίπτωση που επιθυμεί να προσθέσει ή να διορθώσει κάτι σε σχέση με την αρχική αίτηση.  
23.Σας υπενθυμίζουμε ότι λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ εκείνα τα δικαιολογητικά που ταυτόχρονα προσκομίζετε με την αίτηση σας και έχετε καταγράψει ορθά και στις δύο στήλες της αντίστοιχης Υποενότητας ΙΙ ή ΙΙΙ.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

EAE

Αναλυτικά οι προφορικές απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου στα ερωτήματα που κατατέθηκαν από τον ΠΑΣΑΔ

Απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών που είχε καταθέσει ο ΠΑΣΑΔ σχετικά με την προκήρυξη της Ειδικής Αγωγής έδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Παρακάτω, ο Σύλλογος έδωσε στη δημοσιότητας τις απαντήσεις, οι οποίες ήταν προφορικές και τονίζει ότι όσες είναι κενές δεν απαντήθηκαν, ενώ όσες γράφουν ΑΣΕΠ μας ειπώθηκε ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά οι απαντήσεις:

Απαντήσεις στα ερωτήματα συναδέλφων:

Ερώτηση: 1&4. Το εδάφιο Δ11! Υποτίθεται, σύμφωνα με τον νέο νόμο δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε όποιον κλάδο ή εκπαιδευτικό πλαίσιο προσφέρεται. ΥπουργείοΠαιδείας:

"Προσμετράται και μεταφέρεται η αποκτηθείσα προϋπηρεσία σε όποιον κλάδο και σε όποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο (γενική και ειδική αγωγή) κι αν έχει αποκτηθεί; Από γενική στην ειδική, η προϋπηρεσία μεταφέρεται μετά την κτήση του διδακτορικού/μεταπτυχιακού ή όλη η προϋπηρεσία αυτούσια για όσους έχουν εξειδίκευση στην ΕΑΕ;

Aπάντηση: H προϋπηρεσία θα μετρήσει αθροιστικά και μπορεί να μεταφερθεί ολόκληρη από γενική σε ειδική και το αντίστροφο.

Ερώτηση: 2. Ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ως δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νοείται το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, αντίστοιχα, ο οποίος δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού για τον κλάδο για τον οποίο τίθεται υποψηφιότητα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είναι στον επικουρικό πίνακα με μεταπτυχιακό θα έχουν 8 μονάδες επιπλέον; Όσες ορίζει η προκήρυξη για δεύτερο πτυχίο;

Aπάντηση: Ναι θα πάρει μοριοδότηση .

Ερώτηση: 3. Δεν αναφέρει αποδεικτικά της ιδιότητας πολυτεκνίας;;

Απάντηση: Από την στιγμή που δεν υπάρχει πρόταξη αυτής της κατηγορίας δεν χρειάζεται.

Ερώτηση: 5. Όσοι έχουμε ήδη αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό από Ιταλία, δεν χρειάζεται να κάνουμε καμιά απολύτως ενέργεια και μας αναγνωρίζεται αυτόματα Γ2 στα ιταλικά; Ή πρέπει να καταθέσουμε εκ νέου το μεταπτυχιακό στις πρωτοβάθμιες για τη γλωσσομάθεια;

Απάντηση: Θα πρέπει να κατατεθεί από τον υποψήφιο στην υποενότητα 1.

Ερώτηση: 6. Όσοι ανήκουν σε 2 ειδικότητες, καταθέτουν  2 ξεχωριστές αιτήσεις γι΄αυτούς  τους  2 κλάδους και ξεχωριστά δυο παράβολα;

Aπάντηση: Σύμφωνα με την 3ΕΑ μια αίτηση στον ΑΣΕΠ (δες κι απαντηση στην 42)

Ερώτηση: 9. θα ήθελα να διευκρινιστεί το εξής: στα σεμινάρια πρέπει να αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης , τα περισσότερα απ όσο ξέρω γράφουν πχ από Σεπτέμβρη 2014-Ιουνη 2015 και αναφέρει τις ώρες. Τι θα ισχύσει τελικά; θέλουν συγκεκριμένη  ημερομηνία  με  μέρα ;

Aπάντηση: Χρειάζεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου  και το σύνολο των ωρών (π.χ. Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018- Παρασκευή 5 Ιουνίου 2019). Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις που δεν αναγράφεται ο τίτλος του σεμιναρίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο πανεπιστήμιο και να προσκομίσουν τον τίτλο του σεμιναρίου.

Ερώτηση:10. Τι προβλέπεται για τα μεταπτυχιακά που θα πάρουν συνάφεια στο συμπληρωματικό ΦΕΚ που υποτίθεται ότι θα βγει σύντομα;

Aπάντηση: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάσουν τις εξής αποφάσεις για τη συνάφεια μεταπτυχιακών
Α. 54929 / Ζ1 ΦΕΚ 1217 του 2019, τεύχος 2ο,
Β. 66581 / Ζ1 ΦΕΚ 1455 του 2019, τεύχος 2ο

Ερώτηση: 12. Όσοι υπαγόμαστε σε δύο κλάδους ΕΑΕ, καταθέτουμε στην Πρωτοβάθμια δύο διαφορετικές αιτήσεις ή στο σημείο που λέει "κλάδος/οι ΕΑΕ" γράφουμε απλά και τις δύο ειδικότητες; Γιατί αναγκαστικά στην αίτηση που θα κάνουμε το ένα από τα δύο πτυχία θα αναφέρεται ως δεύτερο, με βάση το υπόδειγμα...

Aπάντηση: Απάντηση στην ερωτηση 6 & 42

Eρώτηση: 13. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, δεδομένου ότι εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και ότι είναι μεταφρασμένο θα χρειαστεί κάποια επικύρωση;

Aπάντηση:

Eρώτηση: 14. Η επάρκεια στην ΕΝΓ και Braille χρειάζονται σφραγίδα δικηγόρου;

Aπάντηση: Αρμόδιο είναι το Ασέπ.

Ερώτηση: 16. Όσοι δεν έχουν μεταπτυχιακό ειδικής και προϋπηρεσία στη ειδική μικρότερη των 5 ετών μπαίνουν μόνο στον επικουρικό πίνακα?  

Aπάντηση: Μόνο επικουρικό.

Ερώτηση: 17. Αν δεν υπάρχουν τέκνα πρέπει να υποβληθεί το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης;

Aπάντηση: Σε περίπτωση αναπηρίας του συζύγου, η οποία μοριοδοτείται, τότε χρειάζεται να υποβληθεί.

Ερώτηση: 18. Αν εντασσόμαστε και στον πίνακα ειδικής και  στον πίνακα γενικής αγωγής θα έχουμε δικαίωμα αργότερα να κάνουμε αίτηση για πρόσληψη από τους πίνακες γενικής αγωγής;

Aπάντηση: Ναι

Ερώτηση: 19 Πρώτα καταθέτουμε τα δικαιολογητικά στις πρωτοβάθμιες και μετά κάνουμε αίτηση στον ΑΣΕΠ; Πώς πληρώνουμε το ηλεκτρονικό  παράβολο;

Aπάντηση: Οι ενδιαφερόμενοι  εντός προθεσμίας πρέπει να υποβάλλουν τα χαρτιά τους στον ΑΣΕΠ μέχρι 24 Μαΐου και ώρα 14:00 μ.μ. και κατάθεση δικαιολογητικών στις διευθύνσεις μέχρι 30 Μαΐου.

Ερώτηση: 20. Χρειάζονται μετάφραση τα ξενόγλωσσα πτυχία από δικηγόρο για την προκήρυξη της ειδικής αγωγής  του ΑΣΕΠ.

Aπάντηση: Αρμόδιο το ΑΣΕΠ.

Ερώτηση: 21. Αν δεν προλάβουν να βγουν οι οριστικοί πίνακες ειδικής  οι προσλήψεις θα γίνουν με τους παλιούς πίνακες ή με το παλιό σύστημα; Αυτοί που αποφοίτησαν από προπτυχιακό ειδικής αγωγής το 2018 πέρυσι δεν τους άφησε να κάνουν αίτηση γιατί έβγαλε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Απρίλιο, ενώ φέτος αν δεν βγουν οριστικοί πίνακες από την προκήρυξή αυτή τα παιδιά που αποφοίτησαν το 2018 δε θα συμπεριλαμβάνονται στους παλιούς πίνακες και άρα δε θα πάνε για δουλειά;

Απάντηση: Στόχος του υπουργείου είναι οι πίνακες να βγουν εντός προθεσμίας. Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας θα πάμε με τους παλιούς επικυρωμένους πίνακες από τον ΑΣΕΠ στους οποίους δε θα υπάρξει κάποια μεταβολή (κλειδωμένοι πίνακες). Επομένως ένας απόφοιτος του 2018 δε θα μπορεί να κάνει τα χαρτιά του.

Ερώτηση: 22. Είμαι πε70 μηδενικής προϋπηρεσίας. Φέτος θα κατέθετα το σεμινάριο 500 ωρών ειδικής αγωγής που έχω παρακολουθήσει. Έχω πλέον αυτήν την δυνατότητα;

Απάντηση: Ναι.

Ερώτηση: 23. Θα ήθελα να ρωτήσω αν το πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ σε εμάς τους ΠΕ 70 λαμβάνει μόρια σαν τα σεμινάρια καθώς δεν αποτελεί τοπικό προσόν προσλήψεις, αλλά σε εμάς θεωρείται ως επιμορφωτικό.

Απάντηση: Το ΑΣΕΠ είναι αρμόδιο για την έγκρισή του ή όχι. Μπορείς να κατατεθεί αρκεί να αναγράφεται αναλυτικά η ημεροχρονολογία έναρξης- λήξης του σεμιναρίου(π.χ. Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018- Παρασκευή 5 Ιουνίου 2019) καθώς και το σύνολο των ωρών και το ΑΣΕΠ είναι αυτό που θα δώσει την τελική απάντηση.

Ερώτηση: 25. Στην προκήρυξη (σελ 409) στο τελευταίο κουτάκι αναφορικά με την διευκρίνηση της προϋπηρεσίας αναφέρει ότι θα ληφθεί υπόψιν η προϋπηρεσία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αιτήσεων... Η απορία μου είναι εφόσον η φετινή προϋπηρεσία δεν έχει περαστεί στον οπσυδ, θα μας δώσουν οι πρωτοβάθμιες βεβαίωση προϋπηρεσίας μέχρι 24/5 να την καταθέσουμε αν εγώ θέλω να καταθέσω νωρίτερα την αίτηση από 24/5 για παράδειγμα στις 10/5? Ή θα αρνηθούν επειδή την ζητούμε νωρίτερα χωρίς ουσιαστικά να την έχουμε δουλέψει...

Απάντηση: Δε χρειάζεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας από την διεύθυνση. Η προϋπηρεσία θα περαστεί κανονικά στον ΟΠΣΥΔ. Oι συνάδελφοι με δική τους ευθύνη θα υπολογίσουν τα μόρια.

Ερώτηση: 28. Το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας χρειάζεται μετάφραση και επικύρωση;  Στην προκήρυξη αναγράφει ότι μοριοδοτούνται μέχρι δύο ξένες γλώσσες ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Αν δηλαδή κάποιος έχει δύο πτυχία διαφορετικών γλωσσών (πχ Αγγλικά , Γερμανικά) επιπέδου B2 καταθέτει μόνο το ένα η και τα δύο

Απάντηση: Καταθέτει και τα δυο σε περίπτωση δύο διαφορετικών γλωσσών. Στην περίπτωση της ίδιας γλώσσας ( π.χ. κάτοχος Αγγλικών με lower και proficiency) καταθέτει το ανώτερο επίπεδο (δηλαδή proficiency)

Ερώτηση: 30. Εμείς που έχουμε μεταπτυχιακά αλλοδαπής, στο εδάφιο σχετικά με τις ξένες γλώσσες, όσοι έχουν πραγματοποιήσει το μεταπτυχιακό  π.χ της Βουλγαρίας στα Αγγλικά, σε αγγλόφωνο τμήμα, μας δίνει άριστη γλώσσα στα Αγγλικά????  Και αν ναι με ποιο τρόπο θα το αποδεικνύουμε στο σύστημα !!! Δηλαδή για να πάρουμε τα μόρια της άριστης γλώσσας

Απάντηση: ΑΣΕΠ

Ερώτηση: 31. Είμαι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής(ΠΕ86.50). Έχω ολοκληρώσει το ετήσιο σεμινάριο εξειδίκευσης με τίτλο "Σύγχρονα θέματα ειδικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" κατά το διδακτικό έτος 2008-2009.Εχω μια απορία σχετικά με τα σεμινάρια επιμόρφωσης. Η προκήρυξη για την κατάθεση των δικαιολογητικών αναφέρει ρητά ότι ακόμη και αν τα έχουμε ήδη καταχωρήσει και επικυρώσει στον οπσυδ θα πρέπει να ξανακαταθέσουμε με ευκρινή και σαφή την ημεροχρονολογία πραγματοποίησης τους (ώστε να αποδεικνύεται η διάρκεια τους). Ωστόσο, τα περισσότερα (αν όχι όλα) σεμινάρια που πραγματοποιούνταν τα προηγούμενα έτη, αναφέρουν απλά "ετήσιας διάρκειας" και τα έτη πραγματοποίησης τους π.χ. 2010-2011.Θεωρείτε ότι με αυτή τη βεβαίωση θα είμαστε καλυμμένοι ή θα χρειαστεί να ζητήσουμε συμπληρωματική βεβαίωση (με πιθανότητα πάντα να μην βρούμε άκρη και να χάσουμε τις ημερομηνίες!)

Απάντηση: Θα προσκομιστεί ξανά και στην αίτηση που θα συμπληρωθεί στην πρωτοβάθμια θα δηλωθεί στην υποενότητα 2.

Ερώτηση: 32. Έχω πτυχίο πε60 με μηδενική προϋπηρεσία κ πτυχίο πε87. 09 με αρκετή προϋπηρεσία. Το πρώτο είναι για πρωτοβάθμια, το δεύτερο δευτεροβάθμια. Γίνεται μεταφορά - προσμέτρηση της προϋπηρεσίας από το δεύτερο στο πρώτο;

Απάντηση:

Ερώτηση: 34. Θα προσμετρηθεί η φετινή προϋπηρεσία για όσους κλείνουν το 10μηνο στην ειδική αγωγή φέτος (σχ. ετος 2018-2019) χωρίς μεταπτυχιακό στην ειδική; Μπορούμε να κάνουμε αίτηση ή όχι;

Απάντηση: Ναι.

Ερώτηση: 36. Στο κεφάλαιο Δ και ειδικότερα στην παράγραφο 3 εδάφιο iii, όπου γίνεται αναφορά στο φωτοαντίγραφο του τίτλου ΜΠΣ με εξειδίκευση στην ΕΑΕ ή Σχολική ψυχολογία επισημάνεται πως " Στην περίπτωση που στον κατάλογο των Π.Μ.Σ. της ως άνω υπουργικής απόφασης δεν περιλαμβάνεται κάποιο Π.Μ.Σ. πανεπιστημίου της αλλοδαπής και ο/η ενδιαφερόμενος/η που κατέχει τον εν λόγω τίτλο, θεωρεί ότι έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή ή/και τη Σχολική Ψυχολογία, αιτείται στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την ένταξη του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., προσκομίζοντας τον τίτλο του και το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. και επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής."

Άραγε η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και αν ο ενδιαφερόμενος/η κατέχει τίτλο της ημεδαπής που δεν συγκαταλέγεται στον κατάλογο που έχει αναρτηθεί, αλλά παρ' όλα αυτά θεωρεί πως υπάρχει συνάφεια με τη Σχολική Ψυχολογία λόγου χάρη;

Απάντηση:

Eρώτηση: 38. Στο Σεμινάριο-Εξειδίκευση στην ΕΑΕ που έχω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία αναγράφεται αναλυτικά οι ώρες , οι ημερομηνίες που ξεκίνησε και τελείωσε το σεμινάριο πρέπει να ζητήσω από το πανεπιστήμιο βεβαίωση ή να ξανά καταθέσω το σεμινάριο το οποίο αναγράφει πάνω τα πάντα..;

Απάντηση: Πρέπει να κατατεθεί ξανά. Χρειάζεται η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης του σεμιναρίου  και το σύνολο των ωρών (π.χ. Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018- Παρασκευή 5 Ιουνίου 2019). Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις που δεν αναγράφεται ο τίτλος του σεμιναρίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο πανεπιστήμιο και να τους προσκομίσουν τον τίτλο του σεμιναρίου.

Eρώτηση: 39. Έχω μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής από την Βουλγαρία τα μαθήματα έγιναν στα αγγλικά και έχω βεβαίωση που το αποδεικνύει και όλα τα χαρτιά μου (δίπλωμα, αναλυτική γράφουν ότι τα μαθήματα έγιναν στα αγγλικά ) στην αίτηση να βάλω άριστη γλώσσα της αγγλικής και να καταθέσω πάλι όλα τα χαρτιά μεταφράσεις?θα είμαι καλυμμένη έτσι.?

Απάντηση: ΑΣΕΠ

Eρώτηση: 40. Είμαι δασκάλα ΠΕ70 με μεταπτυχιακό που δεν είναι συναφές της ειδικής αγωγής (έχω μηδενική προϋπηρεσία). 1. Δικαιούμαι να καταθέσω χαρτιά με την προκήρυξη που βγήκε; 2. Φέτος προσελήφθην για πρώτη φορά ως αναπληρώτρια παράλληλης στήριξης (από τον Νοέμβριο). Η προϋπηρεσία αυτή θα προσμετρηθεί για το επόμενο σχολικό έτος, ή ο φάκελος μου στο ΟΠΣΥΔ θα παραμείνει ως έχει;

Απάντηση: Όχι δεν μπορείς να καταθέσεις χαρτιά για την προκήρυξη. Η προϋπηρεσία σου θα καταχωρηθεί στον ΟΠΣΥΔ.

Eρώτηση: 41. θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει κάποια διαφορά να κάνουμε εγγραφή νέου μέλους μέσω ΓΓΠΣ ή απλή εγγραφή νέου μέλους;

Απάντηση: ΑΣΕΠ

Eρώτηση: 42. Είμαι φιλόλογος και δασκάλα με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Πόσες ηλεκτρονικές αιτήσεις θα κάνω και πόσες έντυπες; Πώς θα ενταχθώ και στους δυο κλάδους για την ειδική;

Απάντηση: Μία αίτηση, η οποία μπορεί να κατατεθεί είτε στην πρωτοβάθμια είτε στην δευτεροβάθμια και να συμπληρωθεί ότι ανήκεις σε δύο είδικότητες. Δύο αιτήσεις χρειάζονται στην περίπτωση που εκτός από ΠΕ είσαι και ΕΒΠ.

Eρώτηση: 43.  Για τις αιτήσεις αναπληρωτών εγώ με το σεμινάριο ειδικής αγωγής μόνο μπορώ να κάνω αίτηση;; σε οποιαδήποτε 1/βαθμια μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά; Επίσης εκτός από το σεμινάριο ειδικής αγωγής , έχω και άλλο ετήσιο σεμινάριο. Μπορώ να τα καταθέσω και τα 2 ;;; θα μετρήσουν;; το ecdl χρειάζεται κάποια επικύρωση ή κάποια διαδικασία για να μετρηθεί;

Απάντηση: Μπορείς να κάνεις αίτηση για  ένταξη στον επικουρικό πίνακα και ναι τα χαρτιά μπορούν  να κατατεθούν σε οποιαδήποτε διεύθυνση πρωτοβάθμιας. Στην περίπτωση δύο σεμιναρίων μετράει μόνο το ένα.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

Easy Education

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...

Σεισμός Τώρα - Σεισμός στη Ζάκυνθο - Όλες οι ειδήσεις:...

Σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης με το δίδυμο Τσίπρα-Ζάεφ στα «βαριά...

                                    Δυσοίωνα είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη των...