school 1974369 1280

Ενημερωτικό του Νεκτάριου Κορδή, σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών και την κατανομή κενών Α΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 17 Σεπτεμβρίου για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

    Έγιναν δεκτές 2 ανανεώσεις αποσπάσεων και 1 ανάκληση απόσπασης στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.  
    Έγιναν δεκτές 2 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία.
    Απορρίφθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάθεσης εκπαιδευτικού σε ΚΕΣΥ.
    Απορρίφθηκαν 9 ενστάσεις, επανεξετάσεις και τροποποιήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ. Μειοψηφήσαμε στις περιπτώσεις αυτές. Δυστυχώς η εγκύκλιος στις 13 Σεπτεμβρίου δεν έδινε τη δυνατότητα νέων αιτήσεων και επανεξετάσεων σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ, Μουσικά/Καλλιτεχνικά και Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Διαφωνήσαμε με την παράμετρο αυτή και συζήσαμε να εξεταστούν επί της ουσίας όλες οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για τις περιπτώσεις αυτές!  
    Έγιναν δεκτές 4 αποσπάσεις και 2 τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα.
    Έγιναν δεκτές 88 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών λόγω απόσπασης σε φορέα. Για το ίδιο ζήτημα έγιναν δεκτές 24 ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ.
    Συζητήθηκαν 43 νέες αιτήσεις απόσπασης εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν οι 13.Για το ίδιο ζήτημα συζητήθηκαν 462 επανεξετάσεις αποσπάσεων εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν οι 41. Δυστυχώς με βάση την εγκύκλιο δεν συζητήθηκαν 82 αιτήσεις τροποποίησης ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ απόσπασης. Διαφωνήσαμε αφού με βάση τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές! Παράλληλα ζητήσαμε να τρέξει το σύστημα αφού μετά την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών παραμένουν 2895 λειτουργικά κενά σε όλη την Ελλάδα και συνεπώς θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν αρκετές αιτήσεις απόσπασης!  Επιπρόσθετα και με βάση τα στοιχεία της ΔΟΕ υπάρχουν τουλάχιστον 2800 λειτουργικά κενά στην Α/θμια εκ των οποίων τουλάχιστον 700 αφορούν τις κοινές ειδικότητες!
    Συνολικά συζητήθηκαν  505 αιτήσεις αποσπάσεων και ικανοποιήθηκαν οι 54 ( 10,7%)! Διαφωνήσαμε με όλη τη διαδικασία αφού η εγκύκλιος του Υπουργείου οδηγούσε σε πολύ περιορισμένο αριθμό αποσπάσεων! Οι αιτήσεις  που ικανοποιήθηκαν αφορούσαν κυρίως νησιωτικές περιοχές (Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), συνυπηρέτηση με αναπληρωτές/τριες, τρίτεκνους και εκπαιδευτικούς με σοβαρά προβλήματα υγείας και ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%!  Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται μέριμνα για τη συνυπηρέτηση με εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν πρόσφατα ως αναπληρωτές/τριες!  Πρέπει όμως, επιτέλους, το Υπουργείο να ενισχύσει και τη συνυπηρέτηση μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διάφορες γωνιές της χώρας και συντηρούν 2 και 3 σπίτια!
    Δυστυχώς και μετά τη χθεσινή συνεδρίαση εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογενειακά, οικονομικά και κοινωνικά των οποίων η αίτηση δεν ικανοποιήθηκε! Πίσω από τους απρόσωπους αριθμούς κρύβονται πολύ δύσκολες καταστάσεις! Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς αυτούς βρίσκονται σε απόγνωση και αρκετοί θα αναγκαστούν να καταφύγουν σε άδειες άνευ αποδοχών!  Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση θεραπείας/επανεξέταση και θα ζητήσουμε νε εξεταστούν στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ! Όπως από τις 20 Αυγούστου είχαμε αναδείξει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης Β΄ φάσης αποσπάσεων, έτσι και τώρα θεωρούμε ότι οι ελάχιστες χθεσινές αποσπάσεις, μας δίνουν τη δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες αιτήσεις! Σε λίγες ημέρες θα δούμε ξανά το φαινόμενο να προσλαμβάνονται αναπληρωτές/τριες σε περιοχές που μόνιμοι εκπαιδευτικοί ζητούσαν απόσπαση!

Β. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ- ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ

Με βάση τους πίνακες που σας παραθέτω τα εναπομείνατα λειτουργικά κενά μετά την Α φάση προσλήψεων αναπληρωτών στη Γενική Παιδεία ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου 2895! Τα κενά αυτά φυσικά έχουν διαφοροποιηθεί μετά τις 32 αρνήσεις ανάληψης υπηρεσίας στην Α΄ φάση της Γενικής, τις τοποθετήσεις των ΠΥΣΔΕ  και τις χθεσινές αποσπάσεις!

Μετά την Α΄ φάση των αναπληρωτών τα υφιστάμενα κενά στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση είναι πάνω από 60%! Είχαν δηλωθεί περίπου 4600 κενά και καλύφθηκαν τα 1719! Στην Ειδική Αγωγή η κάλυψη είναι αρκετά μεγαλύτερη.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΔΩ

Με βάση τους πίνακες οι περιοχές με τα περισσότερα λειτουργικά κενά είναι οι εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΕΝΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

285

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

179

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

170

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ

116

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

109

ΡΕΘΥΜΝΟ

109

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

93

Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

85

ΛΕΣΒΟΣ

82

ΕΒΡΟΣ

73

Οι ειδικότητες με τα περισσότερα λειτουργικά κενά είναι οι ακόλουθες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΝΑ

ΠΕ03

355

ΠΕ02

332

ΠΕ04.04

264

ΠΕ08

170

ΠΕ04.02

166

ΠΕ04.01

154

ΠΕ01

151

ΠΕ80

130

ΠΕ79.01

119

ΠΕ82

87

Με χθεσινό έγγραφο ζητείται από τις ΔΔΕ η καταγραφή λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων για αναπληρωτές Γενικής και Ειδικής Αγωγής και για τα Μουσικά Σχολεία (ώρες ανά μουσική ειδίκευση). Η Β΄ φάση προσλήψεων θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου και θεωρούμε αυτονόητη την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των κενών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία! Η ύπαρξη τόσο σοβαρών κενών (πάνω από 60%), δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσικά «κανονικότητα» στη λειτουργία των σχολικών μονάδων!

Δημοσιεύτηκε στις 17 Σεπτεμβρίου η πρόσκληση μετατάξεων από και προς τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Η πρόσκληση είναι εδώ Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου.

Οι μετατάξεις αυτές πραγματοποιούνται σε οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και διενεργούνται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Για τις ως άνω μετατάξεις ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45). Για τη μετάταξη πρέπει να έχει παρέλθει διετία από διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη, με εξαίρεση τη μετάταξη σε απομακρυσμένη - παραμεθόρια περιοχή. Στην περίπτωση μετατάξεων από κλάδο σε κλάδο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.

Τέλος με σημερινές της δηλώσεις η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως τονίζει ότι μειώθηκε κατά 278 ο αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε φορείς κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι: «Η έναρξη του σχολικού έτους βρίσκει περισσότερους εκπαιδευτικούς στην τάξη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια». Να τονίσουμε απλώς ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με 3000 λειτουργικά κενά στη Δευτεροβάθμια, άλλα τόσα στην Πρωτοβάθμια και 2500 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών! Σχετικά με την μείωση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε φορείς, να υπενθυμίσουμε απλά ότι η επιλεκτική μείωση αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις όπως με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα! Να υπενθυμίσουμε ότι στις 5 Σεπτεμβρίου είχαμε αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα στην προσφυγική  εκπαίδευση, αρκετά από τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται! Για άλλη μια φορά τονίζουμε την πρόταση μας οι αποσπάσεις σε φορείς να γίνονται –όχι από το Γραφείο Υπουργού- αλλά από το ΚΥΣΔΕ με αντικειμενικά-μετρήσιμα κριτήρια! Παράλληλα ζητάμε το ΚΥΣΔΕ να έχει την ευθύνη και για την τελική  εισήγηση επί των προσλήψεων αναπληρωτών! Αναμένουμε από τη νέα πολιτική ηγεσία μια συνάντηση για να τις εκθέσουμε με προτάσεις τις θέσεις μας αυτές.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Νεκτάριος Κορδής,

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

kerameo

«Θα υπάρξει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη μόνιμου προσωπικού και αναπληρωτών», στην Ειδική Αγωγή

Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη για τα εκπαιδευτικά ζητήματα έδωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στην ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των 4.500 μόνιμων διορισμών στην Ειδική Αγωγή.

«Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δρομολογήσει διορισμούς στην Ειδική Αγωγή», δήλωσε και τόνισε ότι η παρούσα κυβέρνηση κατάφερε να επισπεύσει τις διαδικασίες.

«Όλη η διαδικασία των μόνιμων διορισμών 4.500 εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού Ειδικής Αγωγής θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου».

Αναφορικά με τους ήδη προσληφθέντες αναπληρωτές είπε:

«Οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής που έχουν προσληφθεί θα παραμείνουν στη θέση τους», σημειώνοντας ότι «θα υπάρξει μεγάλη αλληλοεπικάλυψη μόνιμου προσωπικού και αναπληρωτών».

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

kerameos 1

Δήλωση της υπουργού Παιδείας για την στελέχωση των σχολικών μονάδων

Σχετικά με τη στελέχωση των σχολικών μονάδων και τη μείωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, έκανε την παρακάτω δήλωση:

 «Η κατάλληλη στελέχωση των σχολικών μονάδων απετέλεσε από την πρώτη στιγμή βασική μας προτεραιότητα.

 Για το λόγο αυτό, πέρα από όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που δρομολογήθηκαν αμέσως και ολοκληρώνονται βάσει και των τελευταίων καταγεγραμμένων κενών, τέθηκε παράλληλα ως στόχος η μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς. Και ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε στο ακέραιο, καθώς για τη σχολική περίοδο 2019-2020 επετεύχθη μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε διοικητικές θέσεις σε διάφορους φορείς κατά 278 άτομα, σε σύγκριση με τη σχολική περίοδο 2018-2019.

 Η έναρξη της σχολικού έτους βρίσκει περισσότερους εκπαιδευτικούς στην τάξη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.»

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

amfitheatro 0

Πότε ξεκινούν οι εγγραφές

Τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας, καθώς η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να εκδοθεί έως την Παρασκευή.

Η έναρξη των εγγραφών έχει καθυστερήσει φέτος λόγω της αναμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη (δημιουργία νέων τμημάτων, συγχωνεύσεις), ενώ όπως και πέρυσι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, η οποία βρίσκεται προς το παρόν εκτός λειτουργίας.
Για να εισαχθούν στην πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του μηχανογραφικού δελτίου.

Μετεγγραφές φοιτητών

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, αναμένεται να ανακοινωθεί η προθεσμία για τη διαδικασία των μετεγγραφών. Οι ενδιαφερόμενοι, μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

ekpaideusi21120181250

 

Αναλυτικά τι ισχύει για τις άδειες στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς - Από το Σύλλογο Π.Ε Κερατσινίου Περάματος Νίκος Πλουμπίδης

 

ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κανονική   Άδεια

Άρθρο 20 παρ. 8  του Π.Δ. 410/1988

Έως 7 εργάσιμες ημέρες για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (Δεν απαιτείται προϋπηρεσία)

Ειδική  Άδεια  Γάμου ? θανάτου

Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2001 άρθρο 10 και  ετών 2002-2003 άρθρο 9

Σε περίπτωση γάμου : 5 εργάσιμες ημέρες
Σε περίπτωση θανάτου : 2 εργάσιμες ημέρες(αμέσως μετά το γεγονός)
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γάμου – θανάτου

Άδεια για γέννηση τέκνου

Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2001  Άρθρο 10

Χορηγείται στον πατέρα αναπληρωτή 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Άδεια Αιμοδοσίας

ΔΙΔΑΔ/Φ.53/214/168 97, 20784/16-11-1994

2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας είτε συνεχόμενα, είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασης.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση αιμοληψίας

Άδεια εξετάσεων

Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/88

14 εργάσιμες ημέρες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές ή εκπονούν διδακτορική διατριβή.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης από την σχολή

Άδεια για μεταγγίσεις αίματος

Άρθρο 21 του Π.Δ. 410/88

11 ημέρες με αποδοχές
11 ημέρες χωρίς αποδοχές
ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 22 εργάσιμες ημέρες
Όταν :
Α. Χρήζουν περιοδική νοσηλεία
Β. Μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Οι ίδιοι ή τα τέκνα τους.
Δικαιολογητικά : Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής

 Διευκολύνσεις εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις
Άδεια σχολικής επίδοσης
Μειωμένο ωράριο

Άρθρο 9 του Ν.1483/84
Άρθρο 6 του Π.Δ. 193/88
Άρθρο 13 παρ. 8 του Ν.1566/85 ,άρθρο 13 παρ. 45 περίπτωση γ του Ν.3149/2003

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά ηλικίας έως 16 ετών χορηγείται άδεια για σχολική επίδοση έως 4 ημέρες ανά σύμβαση.
Δικαιολογητικά: Βεβαίωση παρουσίασης στο σχολείο 2 ώρες την εβδομάδα και απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες.

Κύησης
Λοχείας

Άρθρο 11 του Ν.2874/2000

56 ημέρες πριν (8 εβδομάδες)
63 ημέρες μετά (9 εβδομάδες)

Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
Άδειες συνδικαλιστικές

Άρθρο 17 και 18 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του Ν. 1264/1982
Άρθρο 6 του Ν.2224/1994
Άρθρο 11 του Ν.2336/1995

Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών
(για ανατροφή παιδιού)

Άρθρο 50 του Ν.4075/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013

Για ανατροφή παιδιού έως 6 ετών χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου
Μπορεί να χορηγηθεί σε:
Α. Συνεχές διάστημα (4 μήνες)
Β. Τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Οι εκπαιδευτικοί να έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο δηλαδή 12 μήνες συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας .
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Άδεια Αναρρωτική

Άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα και άρθρο  11  του Ν.2874/2000

Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους15 ημέρες με αποδοχές.
Χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Μετά την εξάντληση των 15 ημερών και για σπουδαίο λόγο έχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών.

Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

Υπ. αρ. 51190/Ε1/27.03.2015 έγγραφο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης

 

(ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr)

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

Easy Education

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Στις παρεμβάσεις των αρχηγών των κομμάτων, και ιδιαιτέρως του πρωθυπουργού...

  Με το σύστημα που ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση θα...

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...

Σεισμός Τώρα - Σεισμός στη Ζάκυνθο - Όλες οι ειδήσεις:...