3338155

 

Η συνεργασία αποβλέπει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (Ε.Π.Ε.Ο.Τ.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον καθηγητή κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, συνομολόγησαν τη σύναψη ενός Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το οποίο στοχεύει στον από κοινού σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την εισαγωγή καινοτόμων χρήσεων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση.

Επιπροσθέτως, η συνεργασία αυτή αποβλέπει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση εκδόσεων κοινού ενδιαφέροντος, στη δημοσίευση και διάχυση των αποτελεσμάτων των κοινών δραστηριοτήτων, καθώς και στον προγραμματισμό συσκέψεων αναφορικά με την εκτίμηση των κοινών δραστηριοτήτων.

 

( ΠΗΓΗ: www.patrasevents.gr )

e011990d358e9324a687333674f17ea4 XL

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, σημαντικός θεσμός για την χώρα, με βασικό στόχο μεταξύ άλλων, την καταπολέμηση των κοινωνικών διαφορών και ανισοτήτων.

«Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν ένα σημαντικό θεσμό για την χώρα, που βασικό στόχο έχουν την καταπολέμηση των κοινωνικών διαφορών και ανισοτήτων, την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για άτομα που διέκοψαν την εκπαιδευτική διαδικασία, την επανασύνδεση ενηλίκων με το εκπαιδευτικό σύστημα, την ενίσχυση θετικών στάσεων για την εκπαίδευση και τη μάθηση καθώς και την σύνδεση των εκπαιδευομένων με την αγορά εργασίας».

Αυτό επισημάνθηκε στην 1η Παγκρήτια Συνάντηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευομένων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) όλης της Κρήτης, με θέμα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Καινοτομίες στην Εκπαιδευτική Πράξη» που διοργάνωσε η περιφέρεια Κρήτης στην πανεπιστημιούπολη του Γάλλου, στο Ρέθυμνο.

Εκεί βρέθηκαν περισσότεροι από 300 μαθητές και εκπαιδευτικοί, από τα ΣΔΕ του νησιού, στην οποία είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα projects που είχαν εκπονήσει, με θέματα που αφορούσαν στα παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται, τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά και σε φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, εστιάζοντας στα τροχαία ατυχήματα και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι τρόφιμοι ψυχιατρικών ιδρυμάτων και οι κρατούμενοι σωφρονιστικών καταστημάτων κ.α.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης Γιάννη Παρασύρη:

«Στην Κρήτη λειτουργούν 8 δομές και φοιτούν σε αυτές πάνω από 600 εκπαιδευόμενοι. Έχουμε αναπτύξει μια αγαστή συνεργασία με τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων και στηρίζουμε έμπρακτα την προσπάθεια που καταβάλουν για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με την χρηματοδότηση της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται. Επιπλέον συμβάλουμε και στηρίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια επέκτασης του θεσμού και σε άλλες περιοχές και Δήμους στους οποίους υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την δημιουργία και άλλων παραρτημάτων, γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για την ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης ανάμεσα στους ενήλικες της Κρήτης που δεν είχαν την δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση».

Στη συνάντηση, η επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ελένη Κατσαρού ανέπτυξε στην ομιλία της τις εκπαιδευτικές και κοινωνικές καινοτομίες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ενώ η ξεναγός Πετρούλα Βαρθαλίτου έκανε μία ιστορική αναδρομή της πόλης του Ρεθύμνου, παρουσιάζοντας σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία. Παράλληλά από τους συμμετέχοντες τονίστηκε τονίστηκε η αποφασιστικότητα των εκπαιδευομένων στο να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά και ο ζήλος με τον οποίο επιμελήθηκαν τα projects που είχαν επιλέξει.

Σύμφωνα με τον αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Κώστα Σπανουδάκη:

«Πρόσφατα ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλώντας για τη χώρα μας είπε πως η Ελλάδα από χώρα που παράγει χρέη πρέπει να γίνει χώρα που παράγει ευκαιρίες. Ιδού λοιπόν. Όχι μόνον δεύτερη αλλά και τρίτη και τέταρτη και εις τη νιοστί ευκαιρίες οφείλουν να έχουν όσοι έχουν αποφασίσει να βελτιώσουν τη ζωή τους. Είναι δικαίωμα δικό τους και είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει τις ευκαιρίες αυτές. Διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την ατομική μας βελτίωση και τη συλλογική μας προκοπή από το δρόμο της παιδείας και του πολιτισμού».

 

( ΠΗΓΗ: www.ipaideia.gr )

inedibim2Tο IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμό.: 6152/366/17.04.2019 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΨΩ446ΨΖΣΠ-Ι4Ξ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου για Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://hypatia.it.minedu.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 19/04/2019 (ώρα 11:00) έως και 10/05/2019 (ώρα 11:00).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 15/05/2019, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

Δείτε επίσης: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Απόφαση ΔΣ και έγκριση πρόσκλησης

 

 Για εξασφάλιση μοριοδότησης σε αντίστοιχες προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο. 

Για επιπλέον μοριοδότηση σε αντίστοιχες θέσεις  ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ παρακολουθήστε: 

 

1) Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων-Συντονισμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων

2) Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση

3) Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

4) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων


Πηγή: www.inedivim.gr 

 

 

 

eoppep 0

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις Ό προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’/24/30-1-2013).

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

029cfbc782a5fbea98cf58c894be9ca3

 

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμό.: 6152/366/17.04.2019 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΨΩ446ΨΖΣΠ-Ι4Ξ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου για Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://hypatia.it.minedu.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 19/04/2019 (ώρα 11:00) έως και 10/05/2019 (ώρα 11:00).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 15/05/2019, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

Easy Education

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...

Σεισμός Τώρα - Σεισμός στη Ζάκυνθο - Όλες οι ειδήσεις:...

Σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης με το δίδυμο Τσίπρα-Ζάεφ στα «βαριά...

                                    Δυσοίωνα είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη των...