IPETHA

Η Ομοσπονδία μας με έκπληξη παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας, όπου λίγους μήνες μετά την έκδοση του νέου Οργανισμού (Π.Δ. 18/2018) και χωρίς να υπάρξει δημόσια διαβούλευση ή συζήτηση με τους εργαζόμενους, η πολιτική ηγεσία προχωράει με το νομοσχέδιο του ΥΠΠΕΘ ¨Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις¨ σε δομικές αλλαγές με το σπάσιμο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης σε δύο χωριστές Γραμματείες.

Στην αιτιολογική έκθεση μαθαίνουμε την αναγκαιότητα διάσπασης:
« με την ολοκλήρωση της εθνικής στρατηγικής το Μάιο του 2018 κρίνεται ως απαραίτητο επόμενο βήμα, η διάσπαση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης σε Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και σε Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ώστε η πρώτη να αποτελέσει το απαραίτητο εργαλείο για την εξασφάλιση της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής και του συντονισμού των οριζόντιων ολιστικών πολιτικών», δηλαδή με απλά ελληνικά όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου άρθρο 32 :


1. Μία (1) θέση Γενικού /Τομεακού Γραμματέα και στο γραφείο του:
Δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων,
Δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών,
Επτά (7) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού,
Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, επίσης

2. Η πλήρωση των θέσεων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού …. κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το ΕΣΚ (Ν. 4440/2016, Α΄ 124) και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού»,
δηλαδή να κάνουμε μία Γραμματεία στο Υπουργείο που θα χειρίζεται θέματα της Νέας Γενιάς με κομματικά μας στελέχη και κομματικό προσωπικό, για να γίνεται εκ του ασφαλούς και η απαραίτητη κομματική δουλειά.Καλούμε τον Υπουργό να αποσύρει τις σχετικές διατάξεις που προσβάλουν τη Δημόσια Διοίκηση και να συζητήσει με τους εργαζόμενους την αναγκαιότητα και τις προϋποθέσεις μίας άλλης πολιτικής για τον ευαίσθητο χώρο της Νέας Γενιάς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Πηγή: www.esos.gr )

 

12f87879 b735 4e48 99df ec46c0f55007 2060x1236 36

 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:


1. Την περίπτωση ι' της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (A' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4403/2016 (Α΄ 125) και την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν.4415/2016 (Α΄ 159).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 (A' 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 (A' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της παρ. 2 και 3.

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (A' 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (A' 98)

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

 

 

(Πηγή: www.alfavita.gr )

 

UPTH

 

Οι υποψήφιο ΣΕΕ θα πρέπει να γνωρίζουν με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα ασκήσουν (όσοι επιλεγούν) το έργο τους.Ο θεσμός του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, είναι νέος. Δεν είναι εξέλιξη του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, αφού μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων των ΣΣ πέρασαν (προκαλώντας ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα) στους Προϊσταμένους Μαθητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι οποίοι (ειρήσθω εν παρόδω) αναβαθμίστηκαν ουσιωδώς μισθολογικά (το επίδομά τους εκτινάχτηκε στα 300 ευρώ, ενώ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου «σκαρφάλωσε» στο δυσθεώρητο ύψος των 350ευρώ).

Δεν θέλουμε να είμαστε ειρωνικοί, αλλά θα πρέπει και τα επιδόματα να αντανακλούν το επίπεδο σπουδών, προσόντων και επίσης τον τρόπο επιλογής. Αλλιώς γενιούνται εύλογα ερωτηματικά περί δεοντολογίας, ευνοιοκρατίας κτλ.

Ο θεσμός των ΣΕΕ λοιπόν είναι ένας νέος θεσμός και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής των περίπου 550 ΣΕΕ της χώρας, από τους χιλιάδες υποψηφίους. Όμως, ως τώρα, το Υπουργείο Παιδείας κρατά στο σκοτάδι τους υποψήφιους, σχετικά με τη δουλειά που θα κάνουν όσοι επιλεγούν τελικά.

Τα ζητήματα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο πριν την έναρξη των συνεντεύξεων είναι αρκετά. Τα πιο σημαντικά είναι:

1. Η περιγραφή της θέσης. Αρμοδιότητες, ευθύνες, υποχρεώσεις των ΣΕΕ. Η περιγραφή θα πρέπει να είναι περιεκτική και αρκούντως γενική, αλλά να μην επιτρέπει τη σύγχυση μεταξύ αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

2. Χώρος εργασίας και συνθήκες εργασίας. Θα έχουν οι ΣΕΕ γραφείο, γραμματειακή υποστήριξη, τηλέφωνο ,υπολογιστή, ιντερνετ, εκτυπωτή και χαρτί φωτοτυπίας, καθαρίστρια;

3. Ωράριο εργασίας. Οι ΣΕΕ είναι παιδαγωγικά στελέχη και όχι διοικητικοί υπάλληλοι. Η εργασία τους σχετίζεται με το σχολείο και την υποστήριξή του και δεν έχει νόημα η αντιμετώπισή τους ως διοικητικών υπαλλήλων.

Εξ’ άλλου, δεν προβλέπεται προϊστάμενος για τους ΣΕΕ, αφού είναι όλοι ομόβαθμοι και μάλιστα στο ψηλότερο επίπεδο της παιδαγωγικής ιεραρχίας.

Τα θέματα αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν άμεσα από το Υπουργείο, ώστε οι υποψήφιο ΣΕΕ να γνωρίζουν με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα ασκήσουν (όσοι επιλεγούν) το έργο τους. Είναι πιθανό, ορισμένοι εκ των υποψηφίων να αλλάξουν γνώμη, όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν μέσα στη βδομάδα τα θέματα αυτά, καθώς σε πολλές ΠΔΕ ξεκινούν οι συνεντεύξεις.

 

(Πηγή: www.esos.gr )

 

EDUCATIONAL

 

Ανακοινώθηκαν σήμερα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής οι Προσωρινοί Ενιαίοι Αξιολογικοί πίνακες ανά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.1 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018, οι οποίοι καταρτίστηκαν με την υπ’ αριθμ.4/30,31-07-2018 Πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής,

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μπορούν εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν ενυπόγραφη έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους, δηλ. από 01/08/2018 έως και 03/08/2018.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mailτης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.ή στα fax 210-6450609 - 210-6450298


(Πηγή: www.esos.gr )

IPOURGEIO

Σύμφωνα με την αριθμ. 79250/Γ1/12-5-2017 (Β’1791) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων» (ΑΔΑ: 6ΨΗΨ4653ΠΣ-Μ9Κ), αναρτήθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας:

  •     Ο Πίνακας επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, των υποψηφίων για απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων (με βάση το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνουν από τη μοριοδότηση) ανά Συντονιστικό Γραφείο και
  •     Ο Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων απόσπασης.

Τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται αποκλειστικά από τους υποψήφιους προς απόσπαση μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., έως και την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμό τους και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της ένστασης. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνουν δεκτές.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

(Πηγή: www.esos.gr )

Easy Education

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...

Σεισμός Τώρα - Σεισμός στη Ζάκυνθο - Όλες οι ειδήσεις:...

Σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης με το δίδυμο Τσίπρα-Ζάεφ στα «βαριά...

                                    Δυσοίωνα είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη των...