201802061439473820

 

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας καλούνται οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής, να πραγματοποιήσουν τις ενέργειες για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης και προσωπικού λογαριασμού στο πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί μέσω της επιλογής «Πληροφοριακό Σύστημα» στην πύλη ενημέρωσης https://kpp.cti.gr μέχρι και την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην εγκύκλιο με αρ. 75800/Δ2/15-05-2019 και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας http://dide.lar.sch.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης (Τ.Τσιόγκα 11).

 

( ΠΗΓΗ: www.ifarsala.gr )

gabrogloy 2 32

 

Με αφορμή τις εκ παραδρομής, μη ορθές καταχωρίσεις κατά τη διαδικασία εγγραφών-μετεγγραφών των μαθητών από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myschool, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 08:00 έως και 23:00 στις 16/5/2019 για την αποδέσμευση των εγγραφών-διαγραφών-μετεγγραφών των μαθητών για τους οποίους έχει γίνει λάθος καταχώριση.

Τα παραπάνω αναφέρει εγκύκλιος του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, η οποία απευθύνεται στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, ενώ σημειώνονται τα εξής:

Α. Κατά το διάστημα αυτό αποκλείεται η πρόσβαση στους φακέλους των μαθητών για το σύνολο των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας.

Β. Επισημαίνεται ότι πέραν της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία εγγραφή- μετεγγραφή μπορεί να διαγραφεί. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης σας.

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

doatap21

 

Πτυχία που κρίθηκαν ισότιμα και αντίστοιχα με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων, ο ΔΟΑΤΑΠ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν έχει τη δικαιοδοσία να χορηγήσει τον ενιαίο και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Μοριοδότηση πτυχίων δύο ταχυτήτων δημιουργεί η προκήρυξη διαγωνισμού για τον μόνιμο διορισμό 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή.

Κι αυτό διότι, υπάρχουν:

Πρώτη κατηγορία: Οι απόφοιτοι Σχολών ελληνικών ΑΕΙ που τα πτυχία τους , με το νέο νόμο του υπ. Παιδείας έχουν αναγνωριστεί ως integrated master

Δεύτερη κατηγορία: Οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών εξωτερικού ( Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής, Γεωπονικού, Πολιτικών Μηχανικών, Aρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών Εικαστικών Τμημάτων), των οποίων τα πτυχία έχουν κριθεί ισότιμα και αντίστοιχα από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ μετέπειτα ΔΟΑΤΑΠ, με αυτά των Ελληνικών πανεπιστημίων.

Η δεύτερη κατηγορία εκπαιδευτικών ενώ τα πτυχία τους κρίθηκαν ισότιμα και αντίστοιχα με τα πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων, ο ΔΟΑΤΑΠ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν έχει τη δικαιοδοσία να χορηγήσει τον ενιαίο και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Στην προκήρυξη Εκπαιδευτικών 3Α / 2019 Ειδικής Αγωγής αλλά και σε αυτή της Γενικής Αγωγής που αναμένεται για μόνιμο διορισμό, οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων Ελληνικών Πανεπιστημίων μοριοδοτούνται με 20 μόρια λόγω του integrated master που τους αποδόθηκε με αναδρομική ισχύ (σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4485/2017).

Όμως δεν προβλέπεται και σχετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα αντίστοιχα πτυχία εξωτερικού, καθώς ο αρμόδιος φορέας (ΔΟΑΤΑΠ) δεν μπορεί να αλλάξει την πράξη ισοτιμίας/ αντιστοιχίας βάσει του νόμου 3328/2005 και να αναγνωρίσει το integrated master χωρίς να υπάρχει νέος νόμος ή Υπουργική Απόφαση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού, ενώ έχουν την πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας (αναγνώριση) από τον ΔΟΑΤΑΠ, χάνουν τα 20 μόρια (που αντιστοιχούν σε 2.5 χρόνια προϋπηρεσίας), ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους για μόνιμο διορισμό.

Το esos ασχολήθηκε με το θέμα στις 25-1-19, (Διαβάστε εδώ) όπου σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ μας η πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ Καθηγήτρια Ελένη Παπαδοπούλου είχε ανοιχτή γραμμή με τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου για να προωθηθεί στη Βουλή, σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Επιστολή Πτυχιούχων Ισότιμων & Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων Εξωτερικού

Το esos έλαβε την ακόλουθη επιστολή Πτυχιούχων Ισότιμων & Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων Εξωτερικού

Είμαστε Απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών εξωτερικού ( Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής, Γεωπονικού, Πολιτικών Μηχανικών, Aρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών Εικαστικών Τμημάτων), των οποίων τα πτυχία έχουν κριθεί ισότιμα και αντίστοιχα από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ μετέπειτα ΔΟΑΤΑΠ, με αυτά των Ελληνικών πανεπιστημίων. Βάσει αυτών των ισότιμων και αντίστοιχων πτυχίων, πολλοί από εμάς εργαζόμαστε στην δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρωτές αλλά και ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ /ΣΔΕ). Σας κοινοποιούμε την συγκεκριμένη επιστολή, για να σας ενημερώσουμε για ένα σοβαρό γραφειοκρατικό θέμα που προέκυψε πρόσφατα και θέτει σε κίνδυνο τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.

Στην προκήρυξη Εκπαιδευτικών 3Α / 2019 Ειδικής Αγωγής αλλά και σε αυτή της Γενικής Αγωγής που αναμένεται για μόνιμο διορισμό, οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων Ελληνικών Πανεπιστημίων μοριοδοτούνται με 20 μόρια λόγω του integrated master που τους αποδόθηκε με αναδρομική ισχύ (σύμφωνα με το άρθρο 46 του νόμου 4485/2017). Όμως δεν προβλέπεται και σχετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα αντίστοιχα πτυχία εξωτερικού, καθώς ο αρμόδιος φορέας (ΔΟΑΤΑΠ) δεν μπορεί να αλλάξει την πράξη ισοτιμίας/ αντιστοιχίας βάσει του νόμου 3328/2005 και να αναγνωρίσει το integrated master χωρίς να υπάρχει νέος νόμος ή Υπουργική Απόφαση.

Με λίγα λόγια οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού, ενώ έχουν την πράξη ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας (αναγνώριση) από τον ΔΟΑΤΑΠ, χάνουν τα 20 μόρια (που αντιστοιχούν σε 2.5 χρόνια προϋπηρεσίας), ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους για μόνιμο διορισμό. Αυτό γιατί, στην προκήρυξη δεν περιλαμβάνονται αυτές οι πράξεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας στα πτυχία που δικαιούνται integrated master.

Επίσης και οι Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί με το νέο νομοσχέδιο, βρίσκονται ξαφνικά να χαρακτηρίζονται κατώτεροι από συναδέλφους τους ίδιας ειδικότητας π.χ Εικαστικών, αφού το πτυχίο του αποφοίτου ελληνικής σχολής αναγνωρίζεται ως integrated master και υπάρχει βαθμολογική εξέλιξη σε αυτόν. Επιπλέον παράδειγμα, όταν θα υπάρξουν δύο υποψήφιοι διευθυντές σχολικής μονάδος, ο ένας θα μοριοδοτηθεί παραπάνω ως κάτοχος master, έναντι του αντίστοιχου και ισότιμου πτυχιούχου του εξωτερικού συναδέλφου του.

Υπουργική Απόφαση δεν υπάρχει που να υποχρεώνει τον ΔΟΑΤΑΠ έτσι ώστε ο φορέας αυτός να εκδώσει καινούργιες πράξεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας στις οποίες να αναφέρεται το integrated master και ο ΑΣΕΠ να μπορεί να το μοριοδοτήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι με την προκήρυξη, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη, υπάρχουν υποψήφιοι δύο ταχυτήτων: οι πτυχιούχοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων και οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων Εξωτερικού. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των υποψηφίων και οι πτυχιούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων ευνοούνται από την προκήρυξη αυτή.

Θιγόμαστε άμεσα από την συγκεκριμένη προκήρυξη, καθώς ακόμη και όσοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να διοριστούν ως μόνιμοι, στερούνται το δικαίωμα της εργασίας για τα τρία επόμενα σχολικά έτη, αφού ο πίνακας αναπληρωτών και διορισμού θα κλειδώσει μετά την λήξη των προκηρύξεων τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής ( η οποία μάλιστα λήγει στο τέλος του μήνα, δηλαδή άμεσα).

Όσοι από εμάς έχουμε ισότιμα / αντίστοιχα πτυχία, έχουμε παρακολουθήσει και περάσει επιτυχώς μαθήματα στις αντίστοιχες Ελληνικές Σχολές και ορισμένοι από εμάς έχουμε στα πτυχία μας περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες από αυτές που απαιτούν οι Ελληνικές σχολές για να δώσουν το integrated master στους αποφοίτους τους.

Το πόσα έτη έχει σπουδάσει ο καθένας είναι κάτι που σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Πολλοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών εξωτερικού έχουν σπουδάσει ακριβώς τα ίδια χρόνια με τους Έλληνες συναδέλφους τους ή έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σε σχολές με εντατικά προγράμματα σπουδών. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος ορίζει ως αποκλειστική μονάδα μέτρησης της ισοτιμίας / αντιστοιχίας πτυχίου τις εκπαιδευτικές μονάδες ή την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Πιθανόν να κατηγορηθούμε πως η παρούσα διαμαρτυρία γίνεται για τον διορισμό στο δημόσιο, αλλά το θέμα είναι κυρίως θεσμικό και πηγαίνει πέρα από αυτή την για πολλούς ξεπερασμένη φιλοδοξία, που όμως (καλώς ή κακώς) αποτελεί μονόδρομο για όσους θέλουν να εργαστούν στην εκπαίδευση.

Η απόφαση αυτή, απαξιώνει και τον ίδιο τον θεσμό του μεταπτυχιακού καθώς οι απόφοιτοι εξωτερικού που έχουν μεταπτυχιακό εξισώνονται με τους απόφοιτους των προπτυχιακών τμημάτων. Δηλαδή ο απόφοιτος εξωτερικού που έχει μεταπτυχιακό τίτλο και προπτυχιακό ισότιμο και αντίστοιχο με το Ελληνικό, παίρνει ακριβώς τα ίδια μόρια με έναν απλό απόφοιτο ελληνικού πανεπιστημίου. Μερικές φορές μάλιστα υπάρχει ο εξής παραλογισμός (η ιστορία είναι αληθινή και τα στοιχεία της περίπτωσης βρίσκονται στην διάθεσή σας : απόφοιτος Πανεπιστημίου εξωτερικού, 4ετούς φοίτησης που έχει κάνει έναν χρόνο στην αντίστοιχη στην Αθήνα και έχει και αναγνωρισμένο ως ισότιμο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό θα βρεθεί να έχει ακριβώς την ίδια μοριοδότηση με κάποιον που τελείωσε την Ελληνική σχολή αλλά δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο. Σε περίπτωση που ο απόφοιτος εξωτερικού είχε κάνει το μεταπτυχιακό του στην Ελληνική σχολή μοριοδοτείται το ίδιο με τον απλό κάτοχο πτυχίου που έκανε όμως το προπτυχιακό του στην Ελληνική σχολή. Καταστρατηγείται δηλαδή από την πίσω πόρτα η ιεραρχία που η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει σχετικά με την μοριοδότηση των σπουδών: ο κάτοχος ενός αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού δεν μπορεί να μοριοδοτείται το ίδιο με τον κάτοχο ενός προπτυχιακού τίτλου με μόνο κριτήριο το ότι ο δεύτερος σπούδασε στην Ελλάδα. Το πρόβλημα προκύπτει και με όσους θα ήθελαν να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές. Απόφοιτος εξωτερικού για να προχωρήσει σε διδακτορικό, θα πρέπει απαραιτήτως πρώτα να κάνει μάστερ ενώ ο απόφοιτος από Ελληνικό πανεπιστήμιο προχωρά αυτόματα σε διδακτορικό καταθέτοντας το πτυχίο - ενιαίο μάστερ.

Το ποια σχολή είναι καλύτερη είναι μια μεγάλη (και χωρίς τέλος) συζήτηση καθώς οι καθηγητές και οι απόφοιτοι κάθε αξιόλογης σχολής τείνουν να την υπερασπίζονται ως την καλύτερη όλων και δεν θα θέλαμε να εμπλακούμε σε τέτοιες στείρες συζητήσεις. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα κριτήρια που διασφαλίζουν την αξιοπιστία των πτυχίων και παρακάμπτονται με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους ίδιους τους νόμους σχετικά με την ισοτιμία / αντιστοιχία των πτυχίων εξωτερικού. Ζητάμε την εφαρμογή του νόμου σε συνθήκες δίκαιες για όλους καθώς η συγκεκριμένη απόφαση απαξιώνει τους νόμους για τις αντιστοιχίες των πτυχίων εξωτερικού με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων.

Απόφοιτοι Διορισμένοι & Αδιόριστοι Πτυχιούχοι Ισότιμων & Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων Εξωτερικού

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

Final InvitationA5 750x405

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα του έργου «eSafety Label+: Become the next eSafety champion» (Erasmus+ 2017-1-EL01-KA201-036242) για τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Πάτρα, αφορά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτ/νίας και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (παραπλεύρως του Σταθμού Υποδοχής Επιβατών Νοτίου Λιμένος Πατρών).

Το https://www.esafetylabel.eu είναι μία ευρωπαϊκή δωρεάν υπηρεσία διαπίστευσης και ιδανικό εργαλείο υποστήριξης για τα ελληνικά σχολεία, με στόχο να προσφέρει ένα ασφαλές και εμπλουτισμένο περιβάλλον για ασφαλή πρόσβαση στη διαδικτυακή τεχνολογία, στο πλαίσιο της διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας.

Το εργαλείο eSafety Label αφορά την πιστοποίηση σχολείων για την ψηφιακή ασφάλεια και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «eSafety Label+ Become the next esafety champion», καλείται να κινητοποιήσει και να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μιας ευρείας κοινότητας Ευρωπαίων καθηγητών, διευθυντών σχολείων, υπευθύνων πληροφορικής και άλλων σχολικών στελεχών, στο να κατευθύνουν καλύτερα τα σχολεία σε ένα ασφαλές και υπεύθυνο ψηφιακό μέλλον.

Ως μια διαρκώς εξελισσόμενη έννοια, η ψηφιακή ασφάλεια (eSafety) περιλαμβάνει τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των χρηστών στο διαδίκτυο, καθώς και το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση και το διαδικτυακό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται.

Όσες/οι παρακολουθήσουν την ημερίδα στις 21/5/2019, θα παραλάβουν υλικό και το βιβλίο της πρόσφατης έρευνας (Σεπτ. 2018) «Χαρτογράφηση των αναγκών και προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση για την ψηφιακή ασφάλεια». Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (συνολικά 100 άτομα) καλείστε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τη φόρμα εγγραφής https://forms.gle/KohyQwrwiQTtK29K6

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Μπορείτε να κατεβάσετε, στο μεταξύ, την πλήρη έκθεση και τα αποτελέσματα της έρευνας απευθείας από την πηγή: σεβαστείτε τον σύνδεσμο αυτό για λόγους καταμέτρησης ποσοτικών δεικτών.

 

( ΠΗΓΗ: www.agriniopress.gr )

panelladikes 2

 

Γιάννης Καραγιάννης Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου

Κρίνω σκόπιμο, ενόψει των γραπτών ανακεφαλαιωτικών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων του Ιουνίου του τρέχοντος σχολικού έτους, να σας υπενθυμίσω ορισμένα βασικά σημεία για τις εξετάσεις γενικότερα αλλά και για την εξέταση του μαθήματος των Μαθηματικών ειδικότερα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου:

Α. Γενικά για τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων

1ο) Οι γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο καθώς και οι επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις (προαγωγικές
και απολυτήριες) κατά την δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016 (όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το ΠΔ 44/2017-ΦΕΚ 69/Α/16-5-2017), με το Π.Δ. 409/1994 (σε όσα άρθρα του δεν έχουν καταργηθεί) και 508/1977 (σε όσα άρθρα του δεν έχουν καταργηθεί) που καθορίζει το γενικό πλαίσιο εξέτασης των μαθημάτων στο Γυμνάσιο.

2ο) Για το μάθημα των Μαθηματικών οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με το Π.Δ. 508/1977, άρθρο 3, παράγραφος Δ και την ενημερωτική εγκύκλιο Γ2/2764/6-05-96 της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και τη σχετική 62078/Γ2/13-5-08 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μετά από εισήγηση του ΙΕΠ, τις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της διδακτέας ύλης που δόθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π.

3ο) Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα μαθηματικά είναι δίωρη.

4ο) Για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας στα Μαθηματικά. Συγκεκριμένα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας πέντε έως δέκα (5-10) διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Η υλοποίηση του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων.

5ο) Στη δεύτερη εξεταστική περίοδο στην οποία διεξάγονται επαναληπτικές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις για μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν σε επαναληπτική εξέταση στα Μαθηματικά αυτές είναι γραπτές και προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Β. Ως προς την εξεταστέα ύλη

Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθείσας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας.
Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους.
Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές/τριες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται
από τον εισηγητή καθηγητή.

Στην περίπτωση που η σχολική μονάδα διαθέτει ιστοσελίδα θα ήταν χρήσιμο να αναρτηθεί και εκεί, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Γ. Ως προς τα θέματα γενικά:

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων σε κάθε Γυμνάσιο.

Τα θέματα ορίζονται την ημέρα εξέτασης του μαθήματος από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.
Εάν δεν είναι δυνατόν να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, εάν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Εάν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός.
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν διαφορετικά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.
Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές/τριες. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου.
Τα γραπτά δοκίμια των ανακεφαλαιωτικών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Τα θέματα διατυπώνονται έτσι, ώστε:

Να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων.
Να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να
κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό.
Τα τιθέμενα θέματα πρέπει να είναι εντός εξεταστέας ύλης (όπως κατά περίπτωση έχει δοθεί από τους διδάσκοντες) και σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της διδακτέας ύλης για το τρέχον σχολικό έτος όπως δόθηκαν από το
Ι.Ε.Π. καθώς και σύμφωνα με το πνεύμα του σχολικού εγχειριδίου.

Δ. Ως προς τη διάρθρωση και την δομή των θεμάτων:

Δ1. Θεωρία:

Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται σε διαπραγμάτευση ενός (1) απλού από δύο (2) τιθέμενα θέματα θεωρίας της διδαγμένης ύλης.

Κάθε θέμα θεωρίας μπορεί να αναλύεται σε τρεις το πολύ ερωτήσεις της ίδιας ενότητας.

Δ2. Ασκήσεις ή προβλήματα:

Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να λύσουν δύο (2) από τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα.

Κάθε ένα από τα θέματα των ασκήσεων ή προβλημάτων δεν πρέπει να αποτελείται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές ασκήσεις ή προβλήματα. Μπορεί όμως κάθε άσκηση ή πρόβλημα να αναλύεται σε βήματα-υποερωτήματα.

Η απάντηση στο θέμα της θεωρίας και η κάθε μία από τις λύσεις των ασκήσεων ή προβλημάτων βαθμολογούνται ισότιμα.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους προφορικά εξεταζόμενους μαθητές, οι οποίοι εξετάζονται στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους προφορικά εξεταζόμενους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί, όταν χρειάζεται, μπορούν να ζητούν οδηγίες καθώς και τη σχετική νομοθεσία από τις διευθύνσεις της σχολικής τους μονάδας.

Ε. Προτάσεις

Τα θέματα προτείνεται να γράφονται σε Η/Υ και τα σχήματα, όπου δίνονται, να γίνονται με τη βοήθεια μαθηματικού λογισμικού. Οφείλουν δε να είναι ευκρινή, ευμεγέθη, σαφή και σε αντιστοιχία με την συγκεκριμένη άσκηση.

Τα θέματα να είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας των διδασκόντων, να είναι δημιούργημα των ιδίων, σύμφωνα με την σχετική ύλη του σχολικού βιβλίου, και να μην είναι αντιγραφή από εξωσχολικά βιβλία-βοηθήματα, ούτε από σελίδες στο διαδίκτυο.

Να λύνονται από όλους τους διδάσκοντες ξεχωριστά, πριν δοθούν στους μαθητές , ώστε να προληφθεί τυχόν ασάφεια ή λανθασμένη διατύπωση σε κάποιο θέμα.

Να είναι λογικά, διαβαθμισμένης δυσκολίας και μέσα στο πλαίσιο της διδασκαλίας που προηγήθηκε κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς και να αντιστοιχούν στο διαθέσιμο χρόνο εξέτασης (2 ώρες).

Να ελέγχεται αν είναι όλα τα ερωτήματα-υποερωτήματα εντός της εξεταστέας ύλης. Να ελέγχεται αν κατά τις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους της σχολικής μονάδας ζητήθηκαν τα ίδια θέματα, ώστε να αποφεύγονται επαναλήψεις.

Είναι, επίσης, απαραίτητο να έχουν πραγματοποιηθεί μαθήματα γενικής επανάληψης στην εξεταστέα ύλη και να έχουν λυθεί στους μαθητές θέματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών ή/και να έχουν λυθεί στην διάρκεια του μαθήματος θέματα ανάλογα με το ύφος και το επίπεδο των θεμάτων των εξετάσεων της σχολικής μονάδας.

Τέλος, όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη νομοθεσία που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο υπάρχουν στο δικτυακό τόπο blogs.sch.gr/iokaragi (Μαθηματικός Περιηγητής) καθώς και σχετικό υποστηρικτικό υλικό μαθητών και καθηγητών στο σύνδεσμο ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Παρακαλώ τους κ.κ Διευθυντές των Γυμνασίων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους διδάσκοντες το μάθημα των μαθηματικών στη σχολική τους μονάδα για το παρόν έγγραφο καθώς και να αναρτηθεί το έγγραφο αυτό στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου σας ή/και να διανεμηθεί φωτοαντίγραφο του παρόντος σε κάθε έναν διδάσκοντα μαθηματικών της σχολικής σας μονάδας.

Τέλος κατά την επαναληπτική εξέταση του Ιουνίου για τα τιθέμενα θέματα των γραπτών εξετάσεων ακολουθείται η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία.

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

Easy Education

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...

Σεισμός Τώρα - Σεισμός στη Ζάκυνθο - Όλες οι ειδήσεις:...

Σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης με το δίδυμο Τσίπρα-Ζάεφ στα «βαριά...

                                    Δυσοίωνα είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη των...