pyrosbestikh 1

 

Καθορίστηκε με δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2018-2019 και με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ειδικότερα:

Σχολή Ανθυποπυραγών

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καθορίζεται σε τριάντα (30). Από τον αριθμό αυτό:

α) Ποσοστό 20%, δηλαδή έξι (6) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α ́ 226), ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.

β) Ποσοστό 15%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν. Από τον αριθμό αυτό:

Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), οι οποίοι απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2017, 2018), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης / συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις. Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

γ) Ποσοστό 65%, δηλαδή δέκα εννέα (19) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ). Αναλυτικότερα από τον αριθμό αυτό:

Ποσοστό 10%, δηλαδή δύο (2) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2017, 2018), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση. Οι υπόλοιπες δεκαεπτά (17) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους ιδιώτες οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1β και 1γ του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ ́ ει- δική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68).

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β ́ ή Γ ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α ́ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β ́ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ ́. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Κατηγορία και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για

γ) Ποσοστό 65%, δηλαδή δέκα εννέα (19) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ). Αναλυτικότερα από τον αριθμό αυτό:
Ποσοστό 10%, δηλαδή δύο (2) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2017, 2018), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση. Οι υπόλοιπες δεκαεπτά (17) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους ιδιώτες οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1β και 1γ του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ ́ ει- δική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68).

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β ́ ή Γ ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α ́ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β ́ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ ́. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Κατηγορία και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68).

5. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέ- μεται ως ακολούθως:

Α) Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων: 6

Β) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης/ συμμετοχής το 2017:

α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0

Γ) Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο:
α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Δ) Υποψήφιοι ιδιώτες που συμμετείχαν στις πανελλα-
δικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προη- γούμενων ετών, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγού- μενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:
α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2017:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1

β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0

γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0

δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0

ΣΥΝΟΛΟ: 1

Ε) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):
α) Γενικής Κατηγορίας: 15

β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 1

γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας:1

δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας:0

ΣΥΝΟΛΟ:17

Σχολή Πυροσβεστών

1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2018-2019 καθορίζεται σε εκατόν τρείς (103).

α) Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ποσοστό 5%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:
Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προη- γούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), οι οποίοι απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις. Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

β) Επί των υπολοίπων ενενήντα οκτώ (98) θέσεων ποσοστό 10%, δηλαδή δέκα (10) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 60%, ήτοι έξι (6) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017, σε ποσοστό 40%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις.

Οι υπόλοιπες ογδόντα οκτώ (88) θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β ́ ει- δική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ ́ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68).

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β ́ ή Γ ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α ́ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α ́ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β ́ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ ́. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τη Γενική Κατηγορία και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68).

5. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:

Α) Υποψήφιοι ΕΠΑΛ οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:

α) Γενικής Κατηγορίας: 1
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2017:

α) Γενικής Κατηγορίας: 0
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0

Β) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):

α) Γενικής Κατηγορίας: 4

β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0

γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας:

δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας:
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Γ) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2017):

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:

α) Γενικής Κατηγορίας: 6
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 6

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το 2017:

α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 4

Δ. Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι οποίοι εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):

α) Γενικής Κατηγορίας: 79

β) Α ́ ειδικής κατηγορίας: 3

γ) Β ́ ειδικής κατηγορίας: 4

δ) Γ ́ ειδικής κατηγορίας: 2

ΣΥΝΟΛΟ: 88

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

vivlia 10 

 

H συσκευασία και διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2019-2020 έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων πως πριν από την παράδοση των βιβλίων αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email στις Σχολικές Μονάδες και στα Κέντρα Διανομής και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από την μεταφορική εταιρία.

Ακολουθούν οι τίτλοι των σχολικών βιβλίων

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ-ΟΔΥΣΣΕΙΑ Γυμν-Α
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Γυμν-Α
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γυμν-Α
ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Γυμν-Α
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γυμν(Α,Β)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ) Γυμν(Α,Β)
ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Γυμν-Α
ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ) Γυμν-Α
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γυμν-Α
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) Γυμν-Α
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α΄,Β΄,Γ Γυμν(Α,Β,Γ)
ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γυμν-Α
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γυμν-Α
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γυμν-Α
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Α
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γυμν-Α
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Α
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) Γυμν-Α
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γυμν-Α
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γυμν(Α,Β,Γ)
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Α
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Α
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Α
ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Α
ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Α
ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Α
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γυμν(Α,Β,Γ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Γυμν(Α,Β,Γ)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γυμν(Α,Β,Γ)
ΛΕΞΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γυμν(Α,Β,Γ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γυμν(Α,Β,Γ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Γυμν(Α,Β,Γ)
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γυμν(Α,Β,Γ)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ - ΙΛΙΑΔΑ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) Γυμν-Β
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ) Γυμν-Β
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γυμν-Β
ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Γυμν-Β
ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Β
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γυμν-Β
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Β
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γυμν-Β
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γυμν-Β
ΜΟΥΣΙΚΗ Γυμν-Β
ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Β
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γυμν-Β
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Β
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γυμν(Α,Β)
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν(Α,Β)
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) Γυμν(Α,Β)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γυμν-Β
ΦΥΣΙΚΗ Γυμν-Β
ΦΥΣΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) Γυμν-Β
ΧΗΜΕΙΑ Γυμν-Β
ΧΗΜΕΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) Γυμν-Β
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Β
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Β
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Β
ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Β
ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Β
ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Β
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Γυμν-Γ
ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ Γυμν-Γ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γυμν-Γ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γυμν(Β,Γ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ:ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Γυμν-Γ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Γυμν-Γ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ) Γυμν-Γ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γυμν-Γ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γυμν-Γ
ΜΟΥΣΙΚΗ Γυμν-Γ
ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Γ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γυμν-Γ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Γ
ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γυμν-Γ
ΦΥΣΙΚΗ Γυμν-Γ
ΧΗΜΕΙΑ Γυμν-Γ
ΧΗΜΕΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) Γυμν-Γ
ΑΓΓΛΙΚΑ Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Γ
ΑΓΓΛΙΚΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Γ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Γ
ΜΟΥΣΙΚΗ Γυμν-Α
ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Γυμν-Α
Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Γυμν-Α
ΓΑΛΛΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Α
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Α
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Γ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γυμν-Γ
ΓΑΛΛΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Β
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2) Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Β
ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γυμν-Β
Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΠΟΡΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γυμν-Α
Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ Γυμν-Β
Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Γυμν-Γ
ΓΑΛΛΙΚΑ - MICRO-INTERVALLE Γυμν-ΜΑΘ.ΕΠΙΛ-Γ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Γυμν(Α,Β,Γ),Λυκ-ΜΑΘ.ΓΕΝ.ΠΑΙΔ(Α,Α ΕΣΠ,Β,Β ΕΣΠ,Γ,Γ ΕΣΠ,Δ ΕΣΠ)
ΛΕΞΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Γυμν(Α,Β,Γ),Λυκ-ΜΑΘ.ΓΕΝ.ΠΑΙΔ(Α,Α ΕΣΠ,Β,Β ΕΣΠ,Γ,Γ ΕΣΠ,Δ ΕΣΠ)

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

01e9436fcfc001b8e58d5351b5037aee

 

Η ΟΛΜΕ με έγγραφό της (23/4/2019) ανακοίνωσε στις ΕΛΜΕ και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ότι πρόκειται να υλοποιήσει τη απόφαση του 12ου Συνδικαλιστικού Συνεδρίου της για συγκέντρωση των συνδρομών προς ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΑΔΕΔΥ κεντρικά (δηλ. μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών). Τα επιχειρήματα που παραθέτει είναι:

• Αυξημένες ανάγκες του σωματείου.
• Μείωση των εσόδων λόγω της μείωσης της συνδρομής προς την ΟΛΜΕ, της συνεχούς μείωσης του αριθμού των καθηγητών, της οικονομικής κάλυψης αναγκών συναδέλφων κ.λπ.
• Προσδοκίες για αύξηση συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες.

Διευκρινίζει ότι η υποχρεωτική παρακράτηση αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς ενώ σε περίπτωση που αυτοί δεν το επιθυμούν θα πρέπει να προσκομίσουν στις οικείες ΕΛΜΕ αρνητική δήλωση. Οι ΕΛΜΕ θα συγκεντρώσουν και θα δώσουν τις δηλώσεις στον υπεύθυνο μισθοδοσίας της αντίστοιχης Διεύθυνσης.

Η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου δηλώνει ότι δεν συναινεί στην απόφαση αυτή και ζητά να αποσυρθεί άμεσα. Η συμμετοχή των συναδέλφων στα σωματεία είναι αναγκαία αλλά όχι υποχρεωτική. Ο συνδικαλισμός είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Η συμμετοχή δεν εργαζομένων στα σωματεία δεν επιβάλλεται αλλά κερδίζεται μέσα από δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων και των συμφερόντων του κλάδου και παρεμβάσεις για την δίκαιη αντιμετώπιση όλων ανεξαρτήτως ιδεολογίας και ψήφου.

Ως εκ τούτου ζητάμε:

• Από την ΟΛΜΕ να αποσύρει την απόφασή της για αυτόματη παρακράτηση της συνδρομής.
• Από τις Διευθύνσεις να μην προβούν σε καμία τέτοια ενέργεια.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Νίκος Αδράμης Ελένη Παχούμη

 

(  ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

ypoyrgeio paideias 3 0

 

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στα Λύκεια.

Επίσης το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι

Α. Ο υποψήφιος μπορεί να προσέλθει σε μία (1) μόνο επιτροπή.

Β. Όσον αφορά τους υποψηφίους από τα νησιά, για διευκόλυνσή τους να προσέρχονται για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία τους στις παρακάτω επιτροπές:

 

stigmiotypo 2019 05 29 11.37.51

 

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τις   Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Α', Β', Γ' Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, και Πειραιά   να  γνωστοποιήσουν τους αθλητικούς χώρους που θα γίνουν οι δοκιμασίες.

 

( ΠΗΓΗ: www.esos.gr )

newego LARGE t 1101 54437326 type13145 800x496 mx3fqsvwvt3chbl9j1kxrl1raha5gj13aqk3gtohgg

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 83296/Ε1/24-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ) πρόσκληση, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Β΄ και Επικουρικό) Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), στο πλαίσιο των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ: αριθμ. 4ΕA/2019 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019), «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ» και 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019), «Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ».

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 27 Μαΐου έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, την οποία συμπληρώνει ο υποψήφιος (αναρτάται σε επεξεργάσιμη μορφή *.docx), και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πρόσκληση.

 

(ΠΗΓΗ: www.e-dimosio.gr )

Easy Education

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ TOEIC

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης...

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη...

Η σιδηρά κυρία της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν πρόκειται να είναι...

Σεισμός Τώρα - Σεισμός στη Ζάκυνθο - Όλες οι ειδήσεις:...

Σήμερα το Νόμπελ Ειρήνης με το δίδυμο Τσίπρα-Ζάεφ στα «βαριά...

                                    Δυσοίωνα είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη των...